Zrcadlo

Vítám Vás u nás 🙂

Včera bylo tak krásně, že nevím, kterou fotografii dát první. Ráno byla mlha, že by ji človíček mohl krájet. Odpoledne tak jasno, že byly vidět i Beskydy. A večer se během chvilky zase všechno zahalilo v tajemný opar. Je to nádherný čas.

Surfovala jsem si na stránkách farnosti a našla nové aktuální informace, které končily větičkou:

Boží milost spoutána není

a zkušenost ukazuje, že právě naopak v těžkých dobách dobrý Bůh o to hojněji vylévá své milosti do srdcí těch, kteří po Něm touží a Ho hledají. Možná právě toto omezení vnějších možností nás o to více staví před zrcadlo, kde můžeme zahlédnout opravdovost své víry, naděje a lásky.

https://frantiskani-plzen.farnost.cz/ 

Do mobilu mi každé ráno přichází malá vzpomínka na otce Slavka.

Vzpomínám si na mé první setkání s ním. Byl už po smrti. Ale při návštěvě Medžugorje jsem vzpomínala na čerstvě zemřelého tatínka a když nám vykládali o otci Slavkovi, průvodkyně řekla, jaké to bylo pro ně těžké, když z ničeho nic zemřel. Zemřel 24. listopadu odpoledne a 25. listopadu bylo pravidelné měsíční zjevení Panny Marie. Tenkrát Panna Maria řekla:

„Drahé děti ! Dnes, když je vám nebe zvláštním způsobem blízko, vás volám k modlitbě, abyste skrze modlitbu dali Boha na první místo. Dítka, dnes jsem vám blízko a žehnám každého z vás svým mateřským požehnáním, abyste měli sílu a lásku pro všechny lidi, se kterými se setkáte ve svém pozemském životě, a abyste mohli dávat Boží lásku. Raduji se s vámi a přeji si vám říci, že se váš bratr Slavko zrodil do Nebe a že se za vás přimlouvá. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “

😉

Asi si dovedete představit, co pro mne tyto slova v tom čase znamenala… a stále znamenají…Raduji se s vámi a přeji si vám říct, že se váš bratr Slavko zrodil do nebe a přimlouvá se za vás! Taková síla!

Nancy mi pak napsala: Můžeme žít naše životy s Láskou, tak jak to dělal p. Slavko, pokud to tak uděláme, jednoho dne se k němu připojíme v nebi! 🙂

Pokud to tak uděláme, jednoho dne se zase spojíme 😉

Ve včerejším poselství Panna Maria řekla:

„Drahé děti! V tomto čase vás volám, abyste se vrátily k Bohu a modlitbě. Vzývejte všechny svaté o pomoc, aby vám oni byli příkladem a pomocí. Satan je silný a zápasí, aby co nejvíce srdcí přitáhl k sobě. Chce válku a nenávist. Proto jsem s vámi takto dlouho, abych vás vedla cestou spasení, k Tomu, který je Cesta, Pravda a Život. Vraťte se, dítka, k lásce k Bohu a On bude vaše síla a útočiště. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “

Vzývejte všechny svaté o pomoc, aby vám oni byli příkladem a pomocí. Musela jsem se usmívat. Vrátit se k Bohu a modlitbě. K svatým. Bůh je naše síla a útočiště:-)

Přeji Vám při tom hezký čas!

Těším se příště Kejt

Jedna odpověď na “Zrcadlo”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *