Šťastný nový rok 2013

Vítám Vás u nás 🙂

Vítám Vás v prvé okamžiky dalšího roku 🙂  Jsem tu ráda, nešel nám teď pár dní net, tak to bylo takové jiné, pravda, 🙂 , máte vidět a slyšet nyní ty pochvalné ódy na tatínka, který nám ho spustil 🙂

U mikrovlnky mám už léta letoucí malinké psaní, na kterém občas spočine můj pohled a znovu si připomenu, co mě už dávno, dávno oslovilo:

...

Pravda, léty je už značně opotřebované náhodnými dotyky, ale před páru dny jsem narazila na jeho celý text. Náš bývalý duchovní správce  P. Bohuslav Novák tenkrát  napsal:

Nový rok- kolikátý již?

Desátý…,dvacátý…,čtyřicátý…, osmdesátý…?

Který z nich byl opravdu šťastný?

Snad ten, v dětství, kdy jsi měl nejvíce hraček?

Nebo snad ten, v mládí, kdy bylo nejvíce zábavy?

Snad ten v dospělosti, kdy jsi měl nejvíce peněz?

Nebo snad ten, na vrcholu života, když jsi měl nejvíce úspěchů?

Snad ten, v době začínajícího stáří, když ti sloužilo zdraví?

Nebo snad ten, ve stáří,když ti bylo dopřáno klidu?

Šťastný je ten rok, ve kterém ti je blízko Bůh.

A na tobě záleží, zde ti bude rok od roku bližší.

Ne skrze blížící se smrt, ale skrze nabídnutí svých hraček, zábav, peněz,úspěchů, zdraví, klidu,…, všeho, co máš- i svého života, k tomu,

aby rostlo Boží království.

...

Kéž se v letošním roce přiblížíme více k Bohu a kéž skrze nabídnutí všeho,co máme, všech našich tužeb a přání, všeho našeho konání a jednání roste Jeho Království. Přeji Vám krásný, šťastný a naplněný rok 2013 Kejt



Vánoční svátky

Vítám Vás u nás 🙂

A zdravím z prvního krásně prozářeného sluncem vánočního dne.

slunce před okamžikem, prozáří všechny kouty i ty které nemusí 🙂

Našla jsem pod stromečkem knížku.

...

Potěšila mně, jeden kněz o ní napsal:

Milost přítomného okamžiku je zachytitelná srdcem ,které nemůže žít bez spojování se s plností Tajemného. Z této knížky na Vás dýchne nejen obrovská kultura francouzského duchovního světa, ale především p ř i z v á n í  k tomu, co o. Caussadovi nejvíce leželo na srdci:

svoboda (tohoto) srdce, která se stává autentičtější postupně, a proto musí mít nejen věrného Adresáta svých vlastních hnutí, ale jednu naprosto vyhraněnou ambici- umění vyznat lásku v každém okamžiku života.

(Michal Altrichter SJ)

A já si myslím, že nejenom tyto svátky nás maminky, ale i všechny ostatní učí umění vyznat lásku v každém okamžiku života. není to krásné? Prožívat milost – krásu – možnosti – přítomného okamžiku… Už se na čtení knížky těším, zatím jsem ji vždycky otevřela jen tak a vždycky tam na mně něco milého čekalo.

Jinak je u nás ticho a klid.

i kočka odpočívá
nebo nakukuje oknem do kuchyně...
Martin okouzleně kouká na dárek,co jsem rozbalila až včera...
slovo domov se líbilo všem, Evi, díky...
adventní kalendář vystřídaly vánoční pozdravy
jeden průhled k našemu Betlému...
a jeden průhled k letošní vánoční výzdobě
...
...
...

Tak, tak od nás 🙂 Přeji nám všem krásné dny v rodinném kruhu nás nebo i našich přátel a vytrvalost na cestě k umění vyznávat lásku v každém okamžiku našeho života. Těším se příště Kejt

Narození Páně

Vítám Vás u nás 🙂

...

Noc se rozjasnila

a ztichla celá země.

Tisíce světel hoří ve světnicích- to lidé čekají na svého Spasitele.

On přijde a jásot neutichne.

(Roland Leonhardt)

Přeji Vám všem pokojnou požehnanou noc. Dnes jsem na půlnoční slyšela myšlenku o. Petra, že každý člověk je dopisem, obálka nemusí odpovídat představám, ale když otevřeme dopis  a čteme ho, tak dopis přináší pokoj a lásku. Ne množství všeho, čím se můžeme chlubit, ale to podstatné se skrývá v lásce…

Letošní bohoslužba v Odrách k otevírání Betléma
ministrantská sekce... .-)
chvíle spočinutí a naslouchání
  • a už se rozjelo divadlo

    dívka Miriam- Maria...
přišel k ní anděl Páně
setkání se sousedkou
s Josefem
s Alžbětou
zpěváčci
a na závěr dítka odnesla okno s hvězdou naděje. o které si vyprávěli při rorátech, do Betléma...
...
a jsou tam...

V týdnu před tím jsme byli na koncertu Ondráška a Dacia v oderském kostele. A pří ní jako poslední skladba zazněla právě tato:

A tak vyjděme k Betlému a načerpejme pro svůj život, pro naše blízké a nechejme působit Pána.

Požehnané svátky a radost v srdci přeje a těším se příště Kejt

Zimní krása

Vítám Vás u nás 🙂

Včera jsem projížděla naší krajinou. Vezla jsem jedno dítko z místa  jednoho setkání na druhé. Místa setkání dělilo převýšení zhruba 250m.n.v. a bylo to poznat! U nás doma je jen mrazivo a  zeleno…ale tady: 🙂

to bylo krásy
...
...
...
...
...
...

Strašně moc se mi líbila ta barevná kombinace zimy. Stále ji mám před očima…Hodila by se mi do naší kuchyně 🙂

Pak mí milí dovezli vyhlédnutý stromeček. Zhlédli se v něm dítka i manžel, říkají mu “avatar” , akorát jsem ztratila řeč, když se ocitl v sále:

v té přírodě vypadal nějak menší...

Tak kolem něho v sále chodím a mlčím 🙂

A jinak ?

Naše duše vyhlíží Hospodina… On sám je naše pomoc a štít…

Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení…

Pán je blízko. Mějte pokojnou a radostnou 4. neděli adventní a těším se příště Kejt


Adventní kalendář

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes máme 3. adventní neděli- radostnou. Říká se jí tak proto, že už jsou blízko svátky Božího narození. I v textech dnešní neděle se slova radujte se, jásej, zaplesej, vesel se opakují několikrát…nabádají nás k vytrvalosti… ať neochabují tvoje ruce… o nic nemějte starost…ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním… krásné povzbuzení na cestě…

V letošním adventu jsme si do našeho rodinného kalednáře zase napsali otázky týkající se Ježíšova dětství a narození. Včera jsme pro potvrzení našich slov vytáhli  Bibli,neb se dítka zasekla na otázce, jak se vůbec pastýři dozvěděli o narození Ježíše. Byly to kouzelné okamžiky.

náš letošní kalendář jsme umístili na větev
...
v každém pytlíčku je jedna otázka a sladkost
na druhý adv. kalendář do jiné rodinky jsem natřela břízku
a ta skončila takto
každý kornoutek je naplněný
...

pak ještě trochu tvoření  před domem:

...
jestli si vzpomínáte, tak podzimní žebřík jsme změnily na zimní
...
ještě semínka a sýkorky mohou doletět

A také jsme byli na závěrečné koloně našeho syna:

zahájení
a při tanci
syn vyzval i mámu, ale už jsem ani odvahu k tanci neměla, protože když jsem viděla tančit mladé, to,co všechno zvládli, jak úžasně "šlapali" - ach, klobouk dolů...
jedno ráno v kapli
Ano, děkuji Ti, Pane, za všechno...

A přeji i Vám požehnanou 3. neděli adventní a těším se příště Kejt

...