I když se všechno mění

….nebo mizí,

ty nikdy nedopusť,

aby se něco ztratilo z toho,

co dává smysl tvému životu…

Vítám Vás u nás 🙂

Listovala jsem Uměním naslouchat a narazila na tuto krásnou větu. Jakoby ji o. Jeroným poslal nám jakoby náhodou do dnešních dnů…

Mezi svátky jsme se nadýchli ticha. Při náhodném pobytu v Medzugorje se všechno zpomalilo. A dostalo smysl. Bylo tam krásně.

Ve vánočním poselství nám Panna Maria řekla:

Drahé děti! Dnes vám přináším svého Syna Ježíše, abyste byly jeho mírem a odleskem jasu a radosti nebe.

Modlete se, dítka, abyste byli otevřeni přijmout mír, protože mnohá srdce jsou uzavřená volání světla, které mění srdce.

Jsem s vámi a modlím se za vás, abyste byli otevřeni přijmout Krále Míru, který plní vaše srdce teplem a požehnáním.

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. 

Když Jakovovi skončila pravidelná zjevení, řekla mu P. Maria, že se mu až do konce života bude zjevovat 25. prosince. Jakov uvádí, že je to pro něj nesmírný dar. Dar všech darů, říkám já 🙂

Po jeho skončení Jakov předal poselství:

„Drahé děti! Dnes, když světlo Ježíšova narození osvěcuje celý svět, zvláštním způsobem s Ježíšem na svých rukou, prosím, aby se každé srdce stalo betlémským chlévem ve kterém se narodí můj Syn a tak, aby se vaše životy staly světlem jeho narození.

Dítka, žijete v nepokoji a strachu.

Zato, dítka, dnes, v tento milostiplný den, proste Ježíše, aby posílil vaši víru a stal se vládcem vašeho života,

protože, děti moje,

jenom s Ježíšem ve svém životě nebudete vidět nepokoj,

ale modlit se za mír a žít v míru a

nebudete vidět strach, ale Ježíše, který nás osvobozuje od všeho strachu.

Já jsem vaše matka, která nad vámi neustále bdí a žehnám vám svým mateřským požehnáním. “

Pročítaje poselství, cítím se povzbuzena. O víru musíme prosit…ale pak to stojí za to 🙂

Mějte se krásně!

Těším se příště! Kejt