Jen tak…

Vítám Vás u nás 🙂

… a možné POZVÁNÍ či povzbuzení z jedněch stránek posílám Vám 😉

Informace ohledně opatření proti šíření COVID-19

    tak je opět spousta věcí jinak, naše dny budou značně ovlivněny novými opatřeními a nezbývá nám, než se učit žít v nových podmínkách (než se zase změní). Žít, nikoli přežívat. Možná dokonce můžeme a máme zahlédnout v tom všem POZVÁNÍ, Boží prozřetelnostní způsob, jak nám pomoci – od něčeho se oprostit, pro něco se otevřít, něco zahlédnout nově, z jiného úhlu. Moc bych nám všem přál, abychom se po čase mohli ohlédnout a děkovat za vše, co Pán v našich životech učinil nového.

    Panna Maria zvládla narození Ježíše na cestě v nepřijetí v chlévě a pak zase v noci opustit vše a s malým Ježíšem a Josefem utéci do Egypta bez jakéhokoli zajištění. I to bylo prozřetelnostní a požehnané, i když třeba značně náročné. Pokusme se přijímat toto vše nové a jiné s vírou, ve vědomí, že náš nebeský Otec ví, co potřebujeme a dává svým dětem dobré dary. Naslouchejme k čemu nás Ježíš vybízí v našich srdcích a nepřehlédněme šanci, která je nám tím vším dávána.

    Na této cestě Boží školy víry, prozřetelnostního vedení našich životů a duchovního boje (kterým nepochybně dnešní svět prochází) bychom Vám rádi nabídli, co vnímáme jako důležité, nosné a možná někdy i nezbytné. Je to mše svatá, svaté přijímání, svatá zpověď, adorace a modlitba růžence.

 (…)

Vzhledem k navýšenému počtu mší svatých a otcem biskupem na toto období “zrovnoprávnění” mší sv. ve všední den s nedělní mší věříme, že každý bude mít dostatečnou možnost. Samozřejmě oba kněží budeme k dispozici dle domluvy i individuálně k rozhovoru, svaté zpovědi, případně k podání svatého přijímání.

Apoštol Pavel píše, že dovede žít v nadbytku i nedostatku a dodává: “Všechno mohu v tom, který mi dává sílu…” Kéž i my dovedeme žít v současných podmínkách radostně, pokojně s láskou v úzkém spojení s Tím, který nám dává sílu.

                                                                                        Vaši bratři františkáni

https://frantiskani-plzen.farnost.cz/

😉

Přeji Vám hezký čas a těším se příště Kejt

Jedna odpověď na “Jen tak…”

  1. Velké poděkování za uvědomění si žití a bytí ;-).
    s milým pozdraveníčkem… pher

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *