Darovaný čas

Vítám Vás u nás 🙂

V liturgických textech z Slavnosti Narození Páně z vigilie, byla krásná větička: Projevila se Boží dobrota... Když si dám tuto větu nejenom do souvislosti s probíhajícími svátky a narozením Božího dítěte, ale také s poselstvími z Medžugorje, které nás často vybízejí k vděčnosti, k chvále, k radosti, tak zjišťuji, že příležitostí k vděčnosti, chvále, k radosti je kolem mě stále mnoho, stále se mám z čeho těšit, co přijímat, co odevzdávat a přesto můj postoj vděčnosti a chvály pokulhává.

A přitom vede k pokoji.

Tak cítím, že bych si chtěla předsevzít na tomto postoji pracovat. Vrůstat do něho. Otevírat se mu. Nechat se jím proměňovat. Očišťovat. Prorůstat jím.

Kéž mi nastávající doba k tomu pomůže.

… přeji i Vám.

Mějte se krásně a těším se příště Kejt

Růst

Vítám Vás u nás 🙂

jedno z vzácných rán, kdy jinovatku uvěznil mráz:-)

V Katolickém týdeníku č. 50 byly malé odpovědi Víti Marčíka na otázky týkající se Adventu.

Advent je úžasný čas společného hraní, tvoření, vyrábění vánočních ozdob a dárků, pečení, zpívání koled… v Adventu i uklízíme, zbavujeme se všeho, co opravdu nepotřebujeme, čistíme místo kolem nás i sebe. Jde o nádherné chvilky, kdy si můžeme uvědomit, že nemusíme mít všechno.

A pokračoval : … O Vánocích jde o setkání. Setkal se Josef s Marií, Marie s Gabrielem, Gabriel s Josefem…Pastýři uviděli znamení na nebi, protože zvedli hlavy 🙂 od ohně a podívali se nahoru a anděl jim zvěstoval narození Páně. A oni nic nechápali, ale běželi do Betléma a tam uviděli děťátko narozené v jeslích, ve slámě u ohně. Teď už se konečně nebudou muset bát smrti! Proto ho všichni potřebovali vidět a donést mu dary…všechno, co měli. A letos je to podobné. Nemůžeme běžet hledat Ježíška do kostela, který nám zavřeli. Musíme se místo toho dívat kolem sebe.

Ježíška máme hledat v opuštěných domácnostech, vybydlených domech nebo v nemocnicích či hospicích. Anebo ho můžeme hledat u nás doma. Anebo v sobě! Tady bych měl nejspíše začít. Hlavně ho prosím nehledejte v televizi nebo v počítači nebo v mobilu. Tam ho nenajdete! Možná tak radu, kam jít a co dělat, ale pak ten přístroj musíte vypnout. A jestli ho chcete opravdu potkat, musíte na to setkání vykročit sami, bez ‘navigačky’. Sami, i když jste nemohoucí …Všechno musíte vypnout a poslouchat. A třeba už u vás někdo klepe! Pak stačí otevřít…”

Tak mám letos pocit, že bych mohla růst… V odvaze hledat, čekat, poslouchat, nacházet… chtěla bych 😉

Pěkný čas přeji i Vám!

Kejt

Dopis

Vítám Vás u nás 🙂

Přišel nám dopis. Říkají mu Ozvěny z Nového Dvora.

Milí přátelé,
Jelikož jste obdrželi zprávy z Nového Dvora v září, nepočítali jsme s tím, že bychom vám napsali před lednem příštího roku: pošta (papírová i
elektronická) je před Vánoci přetížená a víte, že se za vás modlíme, i když
zrovna nic nepíšeme. Současný stav nás ovšem tlačí k tomu, abychom se
s vámi podělili o několik myšlenek, kterými vás chceme povzbudit. Časy
jsou těžké. Přichází zima se svým podílem nachlazení a chřipek a strachem, že každé kýchnutí může být znamením obávané nemoci!

Uvědomujeme si, že jsme v jistém smyslu privilegovaní: vedeme téměř
normální život, bez roušek, uprostřed přírody, která obklopuje klášter.
Nepochybujte o tom, že mniši na vás myslí, téměř každou hodinu, a také se za vás modlí. Jak bratři reagují na současné události? Nejjednodušší je
vám ukázat jejich reakce.

Po velmi smysluplné přednášce o pandemii, kterou nám poskytl náš známý kněz z diecéze, mi jeden mladý bratr řekl: „Zapamatoval jsem si tři hlavní body. Zaprvé: jsou lidé, kteří trpí, někteří umírají, musíme se za ně modlit.“ Doplnil jsem ho: „Ano, nemocní díky koronaviru, nebo díky rakovině a
ostatním nemocem, ti, kteří jsou oslabeni stářím nebo trpí izolací,
nezaměstnaností, nejistotou a spoustou dalších potíží, jako jsou třeba smrtelné závislosti: závislost na drogách, na digitální technice, zneužívání
sociálních sítí, utíkání do virtuálních světů, pornografie… Nezapomínejme
na nikoho!“ Bratr pokračoval: „Druhý bod: lidé mají strach, musíme se za
ně modlit,“ a já jsem dodal: „a sami vzdorovat, duchovními zbraněmi,
tomuto strachu!“ – „Nakonec, třetí bod: křesťanům je bráněno vést
normální křesťanský život. My, kteří žijeme normálně, musíme jednat jejich jménem.“ Jiný, starší bratr řekl ve stejný den, poněkud výstižnějším
způsobem: „Je třeba žít!“

Jiný bratr říká: „Dnešní pandemie má ještě jeden rozměr, a tím je strach.
Dalo by se říci, že tato pandemie je také a především pandemií strachu.
Na ten se v médiích upozorňuje minimálně, ale jeho důsledky jsou opravdu katastrofální. Je to právě strach, který nám zabraňuje jednat skutečně
lidsky, je to strach, který v nás posiluje obavy, nedůvěru a rezignaci, je to
strach, který plodí agresi, rozbíjí vztahy, rodiny a společenství, činí z lidí
samotáře a dohání je do depresí a někdy až k sebevraždám. A s tímto
smutným výčtem bychom mohli pokračovat… Kdo jiný by se měl tomuto
strachu postavit než my křesťané? Vždyť sám Ježíš nás vybízí: ,Nebojte se!‘ Naším protilékem je naše víra a pevná důvěra v Toho, který je Stvořitelem světa a Pánem života, v toho, který je Světlem, které svítí v temnotě.
Nechejme toto Světlo rozzářit v našich životech a předávejme jej dál.
V tom je naše skutečná síla a na tom závisí opravdová obroda naší země i
celého světa.“

Různá rozhodnutí rozdělují. Nejlepší přátelé se staví proti sobě v
protichůdných argumentech. Myslíme na zdravotníky a pečovatele v
 sociálních ústavech, kteří nasazují své zdraví a síly v „první linii“. Avšak
bereme za své i protesty křesťanů, kteří ve Francii i v naší zemi vzdorují
proti nemožnosti účastnit se mše. Věříme, že svátosti jsou přinejmenším
stejně důležité jako potraviny nebo benzín, jejichž nezbytnost nikdo
nezpochybňuje. Podporujeme naší modlitbou biskupy, jejichž odpovědnost
je zvláště těžká. Nezapomínáme ani na ty, kteří nám vládnou a kteří nás
informují.

Strach je špatný rádce. Je možná čas si znovu přečíst Žalm 90, který zpívají mniši zpaměti každý večer při kompletáři: „On zastíní tě svými perutěmi,
pod jeho křídly dojdeš ochrany. Vždyť jeho věrnost je tvůj kryt a štít.
Nebudeš strachovat se nočních příšer a šípů, které za dne létají, nákazy,
která v temnotách se plíží, moru (covidu), jenž řádí za bílého dne.“

Doufám, že jsem vás povzbudil. Celým srdcem s vámi! Krásný Advent a už
veselé Vánoce,
Br. M.-Samuel, opat z Nového Dvora

Doufám, že Br. M. Samuel povzbudil i Vás.

Pokojný čas přeji z Klokočůvka a těším se příště

Kejt

Smíření

Vítám Vás u nás 🙂

Pozdravem z naší zahrady:-)

Letošní rok jsme poprvé ochutnávali maliny, co zrají až do zámrazu:-)

Dozrává všechno:-)

Dostala jsem ke shlédnutí jedno video. Překvapilo mě. A moc se mi líbilo. Co je zapotřebí ke smíření? Někdy si tuto otázku pokládám i já 🙂

https://video.aktualne.cz/dvtv/400-let-od-bile-hory-chci-smireni-musi-zaznit-ze-jsme-se-zab/r~31d6fd88205f11eb9d470cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0ZURAYRM-1mOdfwAiTVByRUWNPqF_QFckoSGWrrhjUXJQkk5eLVtK_vQM

Mějte se hezky a přeji Vám pokojný víkend.

Těším se příště Kejt

Časem

Vítám Vás u nás 🙂

Sluníčko se nám snaží předat ještě pár hřejivých paprsků, ale už cítím, jak ubývá. Najednou mám prostor být více doma. A venek mi chybí.

Papež František v nedělní promluvě říkal, že evangelium té neděle nám staví před oči naše konečné setkání s Pánem, na které se však připravujeme každým okamžikem.

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31896

Tak jsem si uvědomila, že i ten čas krásy podzimního dne mě má připravit na Krásu věčnosti… a i když krása léta mizí nenávratně do minulosti, nemůžu tesknit, ale můžu se těšit na to, že zase přijde. Takže mít v sobě naději, přijmout přítomnou podzimní mlhu, přítomný okamžik dne, lidi kolem mne a mít v sobě postoj očekávání… pohotovosti… ochoty… a těšení se… na to, co jednou přijde 😉

 Moudrost a obezřetnost spočívá v tom, že nečekáme na poslední chvíli, abychom opětovali Boží milost, nýbrž činíme tak okamžitě, začínáme hned...

(tamtéž)

Začít hned…dnes…

Přeji Vám hezký den a těším se příště!

Kejt