Svatá Zdislava

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes si v Církvi připomínáme svatou Zdislavu. Že se její památka slaví 30. května se ví, ale neznáme přesný rok jejího narození. Měl by to být +- rok 1220, což by k dnešnímu dni bylo 800 let. Rok úmrtí se ví – 1253, protože zemřela mladá ve 32 letech a už se o ní vědělo hodně 😉

Svaté Zdislavě vděčíme za narození nejmladší dcery. A tak na ni dnes myslím.

Moc se mi líbí modlitba k ní, převzatá ze stránek zdislava.zdislav.cz

 Blahoslavená matko Zdislavo matko našeho rodu, vyslyš modlitbu Tvých potomků a

 ochraňuj nás, kteří jsme z Tvé krve

ochraňuj nás, kteří jsme z Tvého ducha

ochraňuj nás, kteří jsme z Tvého stavu 

pomoz nám, abychom byli věrni našim úkolům

pomoz nám, abychom zůstali věrni našim rodičům v uctivé lásce

pomoz nám, abychom žili v křesťanském manželství

pomoz nám, abychom vychovali správně naše děti

pomoz nám, abychom vedli naše podřízené v dobrotě

pomoz nám, abychom chránili naše bližní před nespravedlnostmi

pomoz nám, abychom zůstali věrni naší vlasti

 dej, ať nezůstaneme lhostejnými

dej, ať se nestaneme nevěrnými

dej, ať se nestaneme přehlížejícími

dej, ať se nestaneme povýšenými

dej, ať se nestaneme pyšnými

dej, ať se nestaneme nespravedlivými

dej, ať se nestaneme obětmi falešné hrdosti

 dej sílu pro úkoly Boží

dej sílu pro dobu tísně

dej sílu, když máme strach

dej sílu pro chvíle pokušení

dej sílu v hodině smrti

dej sílu snášet bezpráví

dej sílu, abychom zvládli starosti všedního dne

 dej, ať děkujeme za Boží lásku

dej, ať děkujeme za krásy této země

dej, ať děkujeme za pěkné chvíle

dej, ať děkujeme za ty, které máme rádi

dej, ať děkujeme za opravdové přátelství

dej, ať děkujeme za lásku, kterou jsme obdrželi

dej, ať děkujeme, že jsi nám matkou 

Amen

Přeji Vám pěkný den se svatou Zdislavou a mějte se hezky!

Těším se příště Kejt

Vstát a vrátit se

Vítám Vás u nás 🙂

Zase jsem se vrátila duchem do Medžugorje a poslouchala zde:

Přeji Vám hezký poslech a pěkný den!

Těším se příště Kejt

Vzpomínka

Vítám Vás u nás 🙂

Tento týden mě lákala rána… vyjít si… pozdravit… načerpat… byla to doba, kdy jsem se v duchu procházela Medzugorjí… byli bychom tam 😉

Vloni cestou tam praskla autobusu pneumatika. Chtěli jsme tam být brzy ráno na Zjevení a bác… pneumatika se měnila 3 hodiny a nabrali jsme zpoždění. Ráno jsme se v autobuse modlili růženec. A zaznělo:

Maria je všudypřítomná…mám pocit, že je i v tomhle autobuse teďka, vlastně, teď je ten čas, kdy se tam lidé modlí u Modrého kříže růženec a jsou tam přítomní a my můžeme být přítomní o nic méně tady a v tom poselství z 25. 8. je krásně napsáno: … Dítka, vaší námaze Bůh stonásobně požehná… a na začátku je tam modlete se, pracujte a vydávejte s láskou svědectví… vaší námaze Bůh stonásobně požehná…

V Božím království se nehodnotí výsledek, ale postoj. To znamená, když se někdo bude s touhou snažit o dobro, o smír , o pokoj v rodině a protože má zrovna blbou povahu, tak to 3x denně pokazí, takže to lidé uvidí a řeknou: Ten a pokoj, jo? Ale tak Bůh to vidí jinak. On vidí, že to toho člověka trápí, že po tom touží, že touží po pokoji, po smíru a když mu to nejde, tak Bůh to vidí jakoby by to byl člověk pokoje…

…. Bůh vidí do srdce, hodnotí postoj, to nás může velice osvobodit, pokud vírou přijmeme tuto pravdu, že je vlastně úplně jedno jestli se nám to podaří nebo nepodaří, je jedno, jestli za tohoto života budeme mít tyhle potíže nebo nezdary, nedostatky…

…Bůh vášnivě sleduje naše srdce, jestli chce, jestli touží po dobru, jestli usiluje a

míru úsilí, míru touhy, kdo to změří? … Do tohohle nikdo nevidí, ale může nás to spojovat, osvobodit…

tento týden chceme prožít v modlitbě, v otevřenosti Boží milosti, v touze po Božích darech, po požehnání pro nás a pro naše blízké, to nás může hodně spojovat a Panna Maria říká- Bůh vaší námaze stonásobně požehná, budete svědky v národech, duše nevěřících pocítí milost obrácení a Nebe bude vděčné za vaše úsilí a oběti. Dítka, svědčte s růžencem v ruce, že jste moji, rozhodněte se pro svatost… tak mě to přišlo, když jsem tohle poselství četl, že je to takový řekl bych, motto naší pouti…

aby to slovo námaha v tom správném slova smyslu, v tom správném zasazení do života nás provázela tento týden… ta námaha má být hlavně v našem srdci, v naší mysli… mít na srdci, v touze srdce, že chceme přijmout milost, vyprosit požehnání, ochranu, pomoc, milost pro nás a naše blízké…

Tak ještě jednou přečtu celé poselství:

“Drahé děti! Modlete se, pracujte a vydávejte s láskou svědectví pro Království nebeské, aby vám bylo dobře tady na zemi.

Dítka, vaší námaze Bůh stonásobně požehná, budete svědky v národech, duše nevěřících pocítí milost obrácení a Nebe bude vděčné za vaše úsilí a oběti.

Dítka, svědčte s růžencem v ruce, že jste moji, a rozhodněte se pro svatost. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.”

25.8.2019

… a my můžeme být přítomni o nic méně tady ❤️

Tak to byla moje rána tohoto týdne 🙂

Mějte se hezky a těším se příště!

Kejt

Popíráš možnost pohybu?

Vykroč!

Vítám Vás u nás 🙂

Četla jsem na stránkách rádia Vatikán článek o dnešním dni, kdy se lidé z různých církví a vyznání chceme spojit v modlitbě, postu a pokání a společně volat k Bohu, aby zastavil šíření Covidu.

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31075

Společný den modliteb nám chce připomenout, že jsme bratři, a to nikoli mimo svá náboženství, nýbrž v jejich rámci. Nejde o vytvoření jakéhosi »univerzálního kréda«. Stejně tak nebudeme vysílat k nebi tutéž modlitbu, nýbrž předložíme Bohu – Bohu, v něhož věříme – tentýž úmysl, tedy vysvobození světa z pandemie”. Výzva tudíž spočívá v tom, že jeden druhého opravdu přijmeme za bratra, což je vazba, která nutně neznamená uniformitu a zploštění různorodosti, nýbrž příležitost ke vzájemnému obohacení, nikoli ohrožení.

Ptala jsem se jednou kněze, co to vlastně znamená to “pokání”, co mám dělat, abych činila pokání? Kněz odpověděl, že pokání není o výkonu, ale o postoji srdce, které ví, že vlastními silami nic nezmůže.

Proto se mi dnešní den líbí a k společné modlitbě se připojím 😉

A vy?

Jeruzalém 8.5. 2019

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

P.S. Úvod papeže Františka k dnešnímu dni:

Vrchní výbor pro lidské bratrství vyhlásil dnešek dnem prosebné modlitby a půstu, aby se Bůh v tomto tragickém období pandemie smiloval a slitoval. Všichni jsme bratři. Svatý František z Assisi říkával: všichni jsme bratři. A proto se dnes – muži i ženy všech náboženských vyznání – spojujeme v modlitbě a pokání, abychom prosili o milost uzdravení z této pandemie.

A celá papežova promluva je zde:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31090

S růžencem

Vítám Vás u nás 🙂

I u nás se už vše kolem zazelenalo 😉

ráno – pohledem z okna

V kapli začaly májové.

(In Sinu Jesu)

😉

Nazaret 6.5. 2019

Přeji hezký čas – v prostotě – i Vám

Těším se příště Kejt