Jen pár vteřin

Vítám Vás u nás 🙂

Chlapi dávali dolů vánoční strom. Taková krása a stačilo pár okamžiků a byla pryč. Až to bylo úsměvné 😉 možná,kdyby nechali ten kousek, byli bychom první připraveni na květen  😉

Je krásně. Marťa sledoval i západ slunce:

…a život ve křoví:

DSCN4695

 

DSCN4696

DSCN4697

Dnes jsem otevřela Dobré vlivy o. Jeronýma a přečetla:

až příliš často se mylně domníváme, že náš život činí dramatickým a obtížným vnější události. Není to však docela pravda.

Člověk nenajde své štěstí v tom, co je pouze lidské.

Naplnit ho může jen něco nekonečně krásného, co ho přesahuje a co ho učiní šťastným ve chvíli, kdy dojde k osobnímu setkání, jež potrvá věčně.

Ba  dokonce už dnes,

ne až na věčnosti, je pravda Ježíše Krista na dosah všech, kteří ji hledají.

V ní naleznou něho a nevinnost, v ní dojdou pokoje…

DSCN4651

už dnes…

DSCN4650ne až na věčnosti…mít ji na dosah…

hledat ji…

😉

Přeji Vám nejen dnes hezký den

a těším se příště Kejt

Jen tak malinko

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes jen malinko. Včerejší západ slunce.

DSCN4465 (2)

DSCN4464

 

DSCN4462

DSCN4461To se prošel venkem Martin.

A mi přišlo, že je tam úplně jiný čas než před týdnem. Mějte se hezky!

Těším se příště Kejt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marián Kuffa v Olomouci

Vítám Vás u nás 🙂

Zima zase nádherně obalila stromy.

DSCF1652

DSCF1653 (2)

DSCF1655 (2)

DSCF1676Byli jsme v Olomouci na vzpomínaném setkání s o.Marianem Kuffou. Nebyli jsme tam sami 😉 a přednášku najdete zde:

a zde:

Byl zrovna svátek P. Marie Lurdské a tak nás otec povzbudil, že všecko, co máme na srdci Jí můžeme svěřit, že ona je nejlepší, nejperfektnější, taková špičková

a každá máma, když má svátek je povolnější 😉 … pošeptej jí to…a uvidíš… 😉

DSCF1637

 

…když to svěříš Marii, je to víc její modlitba než tvoje…

Bylo tam krásně.

A vy se mějte moc hezky a těším se příště Kejt

DSCF1677

Sv. Scholastika

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes – ještě chvíli – si v Církvi připomínáme svatou Scholastiku. Zavzpomínala jsem :

DSCF2130

cestou na Montecassino pohled vzhůru

DSCF2132pohled cestou

IMG_5805

IMG_5806

DSCF2142

cestou dovnitř kláštera… ještě jsem nevěděla, co nás čeká

IMG_5825

DSCF2160

IMG_5840DSCF2157DSCF2156

DSCF2163

DSCF2184

hrob sv. Scholastiky

Scholastika se narodila kolem roku 480 v Nóricia (Nursia), v umbrijských horách při hranici jako dvojče slavného bratra Benedikta, patrona Evropy. Matka Abundancia při porodu zemřela a otec Euprob, ze vznešeného rodu, svěřil děti pěstounce. Již v mladém věku se Scholastika zasvětila Bohu a pak po bratrově příkladu opustila své rodiště. Z lásky k Bohu si oba zvolili život v chudobě, čistotě a poslušnosti.

Některé životopisy se zmiňují (bez spolehlivých podkladů) o jejím působení též v různých klášterech, jeden snad byl v Subiaco. Jisté je, že se později usadila u Piambarole v blízkosti velkého kláštera Montecassino.

Tam s bratrovou pomocí založila první ženský benediktinský klášter. Sestrám byla mateřskou učitelkou a jí byl vůdcem a rádcem Benedikt.

Scházeli se spolu jedenkrát za rok, ve dvorci mezi oběma kláštery. Jejich poslední setkání je známé zázrakem bouře, již si Scholastika vyprosila na zadržení bratra, aby s ním mohla déle hovořit o Bohu, protože cítila, že se blíží konec její pozemské pouti.

DSCF2202DSCF2205

IMG_5858

Podrobně se o tom zmiňuje Řehoř Veliký: Benedikt chtěl odejít jak to vyžadovala řeholní pravidla. Když nechtěl zůstat, jeho sestra zaprosila o Boží zásah a nečekaně se přihnala silná bouřka.

Ta zapříčinila, že se s druhým bratrem nemohli vrátit. Na Benediktovy výčitky sestra odpověděla, že jen prosila Boha o pomoc, kterou bratr odmítal. A Bůh ji vyslyšel.  🙂 Tehdy bratr ustoupil a pokračovali v duchovním rozhovoru po celou noc. Až ráno se rozešli.

Nebyla jinak mnohomluvná. Její přísloví znělo:

“Mlč nebo mluv o Bohu; neboť co na tomto světě je hodno slova.”

IMG_5912

O tři dny později měl Benedikt vidění, v němž spatřil duši své sestry v podobě holubice vystupovat do nebe. Zaradoval se, oznámil to spolubratrům a zapěl děkovný chvalozpěv za prokázanou milost.

IMG_5857

Řeholníci potom přenesli Scholastičino tělo a na Benediktovu žádost je uložili do hrobu, připraveném pro něj v montecassinském klášteře. Za krátkou dobu k ní do téže hrobky pochovali i Benedikta. Nad jejich hrobem je hlavní oltář montecassinské basiliky.

DSCF2185u jejich hrobu

více zde:  http://catholica.cz/?id=533

Vzpomínám si, jak jsem byla překvapena přítomností bílých holubic v klášteře. Líbilo se mi to, když jsem kolem nich procházela já, vypadaly takto:

DSCF2152

…když dítka, tak takto:

IMG_5854

Vzpomínala jsem na zmiňovaný zázrak. A líbilo se mi, že si sourozenci 1x za rok na sebe udělali čas 😉 a mluvili o Bohu. A pak, dovedete si představit, jaké by to bylo, kdyby naše láska a věrnost Bohu byly tak veliké, že by Bůh odpověděl na naše prosby okamžitým vyslyšením? Přesto si myslím, že  Jeho blízkost je intenzivní a vím, že mi posílá drobné pozornosti, aby mě ubezpečil o své Přítomnosti.

Mějte se hezky. My jedeme zítra do Olomouce na setkání s knězem Mariánem Kuffou a také se těšíme.

Pěkný víkend Kejt

IMG_5932

Stvoření

Vítám Vás u nás 🙂

DSCF1650

DSCF1652

DSCF1653

DSCF1656

DSCF1657

V těchto dnech se v kostelích čte z Písma čtení o stvoření světa. Četla jsem si, jak to vykládá papež František. Má to tak hezky utvořené, že mě to vždycky povzbudí.

Proto dnes chválíme Otce: »Bože, jsi nadmíru veliký«. Mám tě rád, protože jsi mne obdaroval, zachránil, stvořil. Toto je modlitba chval, radostná modlitba, kterou se radujeme z křesťanského života. Nikoli tristní modlitba nerudného člověka, který nedovede přijmout dar, protože má strach ze svobody, která vždycky obdarovává. Takový umí jenom plnit povinnost. Je otrokem povinnosti, nikoli lásky. Když se staneš otrokem lásky, jsi svobodný! Takové otroctví je krásné! “

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25190

nebo:

On pracoval na stvoření, a nás pověřil prací, abychom stvoření nesli dál, nikoli abychom jej ničili, nýbrž dávali mu růst, opatrovali jej, chránili a umožnili mu se rozvíjet.

Dal nám všechno. Je zajímavé – domnívám se já – že nám nedal peníze? Máme všechno. Kdo nám dal peníze? Nevím. Babičky říkají, že ďábel vchází přes kapsu.

Možná… můžeme přemýšlet o tom, kdo nám dal peníze…

Od Boha jsme dostali stvoření, abychom jej opatrovali a nesli dál. Toto je dar.

A nakonec »Bůh stvořil člověka jako svůj obraz […] stvořil je jako muže a ženu«.

  Bůh,který je láska, dá tedy člověku lásku, a dialog lásky má především existovat mezi mužem a ženou.

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25199

DSCF1676

DSCF1674

…Proto dnes chválíme Otce: »Bože, jsi nadmíru veliký«…

Mám tě ráda, protože jsi mne obdaroval, zachránil, stvořil…

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

DSCF1672