Radost z mateřství

Vítám Vás u nás 🙂

Měly jsme v sobotu maminky z hnutí MM setkání.

A jelikož v  letošním roce se necháváme nést tématem Radost z mateřství i celá promluva o. Šebestiána se nesla v tom duchu. A že to má Pán krásně naplánováno, tak  nebylo vhodnějšího čtení z Písma než podobenství o Marnotratném synu.

…Protože tam toho syna vítá otec, ale copak my-mámy nejsme kolikrát v situaci, kdy ty děti vítáme my? Je radost z mateřství určována kvalitou našich dětí? Maminka může mít pět dětí a jedno z toho bolavý a koho ta maminka nejvíce miluje? No to, s kterým se nejvíce natrápila…vy mi řeknete , já jsem tak vyčerpaná  a ty mi říkáš : Raduj se z mateřství! Ale vemte si, že ten otec z toho podobenství, kdy mu syn prohýřil půlku dědictví, toho syna objal! Chtěl bych vidět vaše manžely, jak by takového syna objali 🙂

Ale láska, tohle nevidí…ona vidí člověka…to nevadí, že je zlobivý, bolavý, láska to všechno unese. On mu nic nevyčítal, on ho objal a ta druhá scéna? Starší brácha, který mu to nepřeje a ten otec i jeho obejme, synku, co je moje je i tvoje 🙂 Tohle maminky ustát, to je už vyšší levl, zůstat v klidu, sledovat dobrotu  toho dítěte, přijat jeho excesy…On je rád, že je otcem…radost být matkou není o tom, že mám hodné děti, ale že je miluju, že se těším z toho, že je mám…

ono nejde jen o ty děti, ale jde i o manžela, o vztahy, nenechat se polapit sebou, nechat se  Duchem svatým oslovit, vést,hledám dobro druhýho, já nechci nic jinýho než mít tvůj Oheň…odnesme si  takový stav srdce… ten starý člověk v nás, přes kterýho nás  Zlý trápí, nechce nás pustit přes brány dětskýho srdce…ve čtení jsme slyšeli netrváš ve svém hněvu navěky…Boha baví odpouštět hříchy, ON to dělá úplně vědomě a těší ho, čím víc my otevřeme to svý srdce, tím ON má větší radost…čeká na to…Máme problém, že moc nevěříme v tu MOC Božího milosrdenství, když samy sebe nemáme rády,  a jak nás i ty texty ubezpečují, že ON hází za hlavu naše hříchy, ON neřeší naše hříchy, ON čeká na naše srdce…a my?

Žijeme v trvalé, v důvěrné harmonii? Žiji já v trvalém spojení s Pánem? Žít v trvalém spojení s Pánem…potřebujeme se k tomu vracet několikrát za den…Žít v důvěrném, niterném propojení s Pánem, a kdybysme tohle dokázali, jsme za vodou 🙂

DSCF0020

Ztráta jistoty bytostného prožívání vědomí Božího dítěte…já nic nemusím řešit…lehkost bytí je v tom, že jsem zakotvený v Pánu, to nejde se naučit, to je dar…

znáte to někdy doma,jak probíhá smíření…vy ženy v tom máte náskok, vy to umíte, vy už byste aj chtěly, jen nevíte, jak to udělat, aby došlo k smíření…tak tak to má i Pán…ON nám to  pořád nabízí a my uhýbáme před tou důvěrností…Radost z mateřství je vlastně radost z toho, že můžu milovat, že jsem žena, to je ta nejsnadnější cesta- milovat- můžete to mít, my máme nejsnadnější dispozici,vy máte to mateřství jako bonus, jak toho dosáhnout,pak  ale Pán  očekává, že my to rozšíříme i na ostatní vztahy! …mít ten postoj toho otce, já tě mám rád, stát se matkou, která nechrání sebe, která nezatvrdí to srdce  před bolestí ze vztahů mezi námi…

Prosme tedy Pána,abychom ve vztazích mezi sebou navzájem, ale především s Pánem měli víru v Jeho zkušenost a otevřenost pro to důvěrné společenství, pro to bytí srdce k srdci, abychom nežili v trvalém nesmíření s Pánem, ale abychom žily v trvalé něžnosti, v trvalém propojení, v důvěrnosti, která způsobí, že už  nás ty okolnosti života nerozhází…i kdyby se kolem nás děly hrozný věci, tak máme vědomí, že máme Pána a On nás 😉

DSCF0018

Máme vědomí, že máme Pána a On nás 😉

Mějte se hezky v druhé polovině postní doby a těším se příště Kejt

Střídání ročních období

Vítám Vás u nás 🙂

Venku jaro- předevčírem

DSCF1265

Dnes ranní nádech do  modra a zima 🙂

DSCF1187

a ve foťáku jsem našla zamrazeno

DSCF1217Nevím, jak to ten náš syn dělá.

A když jsem otevřela knihu o. Jeronýma, jeho text mi seděl k tomu prudkému střídání počasí. Četla jsem ho stále dokola a dokola,přnášela ho do koloběhu života a událostí a líbil se mi… Nu, posuďte sami 😉

 …Smlouva, kterou jste podepsal, je jakýsi druh zemědělské smlouvy (omlouvám se! Ale copak nejsme mniši- rolníci? a musíme jimi zůstat),

to jest smlouva, která platí pro čtvero ročních období: jaro, léto, podzim,zima; jinak řečeno: setbu, růst, sklizeň, klid; zimní klid je však jen přípravou na novou setbu.

Zapamatujte si dvě věci. Za prvé – nic Vám nezaručuje, že začnete jarem. A za druhé- tato čtyři období nebudou nutně trvat každé stejně dlouho.

Vezměme např. dobu mezi Vašimi věčnými sliby a jejich zlatým výročím. Klidně se může stát, že jaro potrvá jen pár dní, podzim také několik dnů a mezi těmito dvěma obdobími buď těžce dolehne únava léta, nebo Vás ochromí zimní trápení a nehybnost. Nedělám ze sebe proroka,jen Vás upozorňuji. Ostatně sám vše poznáte.

Začněte; vydejte se na cestu; důvěřujte Pánu. Samozřejmě Vám nepřeji, abyste procházel takovými extrémy.

Přeji Vám, abyste začal normálně zaséváním, zaslíbením, nadějí, trpělivostí, jarem Božího přátelství…

(O.Jeroným Dopisy Otci Patrikovi)

DSCF2372

DSCF2379Přeji Vám, abyste začali normálně zaséváním, zaslíbením, nadějí, trpělivostí, jarem Božího přátelství.

Mějte se hezky Kejt

Labyrint světa

Vítám Vás u nás 🙂

Byli jsme na Viťovi Marčíkovi a jeho LABYRINTU SVĚTA. Byla jsem moc překvapená. Nikdy jsem Komenského Labyrint světa nečetla a nikdy jsem netušila, jak dílo z roku 1631 může sedět v naší době. Moc se mi to líbilo! Tím, že  jsem vůbec nevěděla, o co v Labyrintu jde, jsem šla dějem úplně nezatížená a čekala, co z toho vypadne. A vypadlo 😉 nadchlo mě to 😉 a líbilo se mi to. A ještě se to hodí do postní doby. Aspoň do té mé. Ale nemůžu- nechci Vám k tomu nic víc říct, protože se nechte překvapit…

DSCF1166

DSCF1170

DSCF1172

DSCF1173

DSCF1174Byla to bomba.

 

Zde je Labyrint  L A B Y R I N Tod Jana Amose Komenského celý:

http://www.labyrint.cz/

Ale jinak! Jinak ho najdete zde:

http://www.vitamarcik.cz/

Stojí to za to 🙂

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

220px-Labyrint_světa

…Žít znamená přemýšlet…

(Marcus Tullius Cicero)

Mít všechno

Vítám Vás u nás 🙂

Zase jsme byli na procházce. A pak s údivem a zvědavostí hledím, co Marťa fotí:

DSCF1224

DSCF1226

DSCF1238

DSCF1240

A pak jsem zase v ruce držela tu knížku z předminula.

Sv. Terezie z Ávily nám zanechala pár slov, které o. biskup P. Ahern v té knížečce Tři dary sv. Terezie z Lisieux vzpomenul (jak se to hezky prolíná, že? ) :

Kdo má přítomný okamžik, má Boha,

proto ten, kdo má přítomný okamžik, má všechno.

Přítomný okamžik stačí,

nedovol, aby tě cokoli trápilo.

Přítelkyně mi ta slova vyšila na polštář. Je třeba odříkavat je pomalu a vyvinout úsilí, aby člověk vnímal  a vychutnával moudrost obsaženou v každém řádku. Člověk je může říkat léta a nikdy nevyčerpá jejich smysl. Obsahují jemnou sílu, která nám dodá podporu a napomáhá nám vrůstat do Boží lásky. Klidně by mohla být vytesána zlatými písmeny na zdi té chatrče, co v ní trávíme svůj život.

 DSCF1208

DSCF1209

Mějte se hezky …

Těším se příště Kejt

Netěším se na dobu postu,…

…ale vím, že mi prospěje.

Vítám Vás u nás 🙂

Přišly nám Kaťáky a daly mi nakouknout do různých pohledů na dobu postní… moc se mi líbily 😉 Líbilo se mi zamyšlení o. Anselna Grüna, i opata Prokopa i o. Angela. Byla jsem nadšená! Aj  jsem se zasmála, aj jsem uvažovala nad sebou, a moc se mi ta jejich úvaha líbila. Všech tří.

Takže jestli chcete nakouknout, můžete zde:

http://www.katyd.cz/archiv-kt/papez-a-kirill-spolu-na-kube.html

nebo zde:

http://www.katyd.cz/clanky/bez-postu-nelze-vychutnat-radost.html

anebo kousek zde:

Netěším se na dobu postu, ale vím,že mi prospěje.

Prosím tě tedy, dobrý Bože, aby se pro mě stala časem milosti, časem vnitřního očištění a svobody.

Dej, ať rozpoznám, kde jsem se zapletl do závislostí. Daruj mi tyto dny postní doby jako dobu cvičení vnitřní svobody. Očisti mě od pochmurných emocí, od hořkosti, zklamání a hněvu, aby na poli mé duše mohla vyrůst dobrá a plodná pšenice.

Dobrý Bože, ty sám nám dáváš tuto postní dobu, abychom se připravili na Velikonoce, na nový život, který se v nás chce rozvinout. Má to být doba obrácení a změny smýšlení. V minulém roce proběhla postní doba tak rychle kolem mě. Chtěl bych letos prožít tuto dobu tak, aby se změnily mé návyky a mé myšlení se mohlo proměnit.

DSCF1192

DSCF1193

DSCF1195

Byli jsme na Popeleční středu v kostele a otec položil otázku: “,Jaký půst volím já? ”

Musela jsem nad tím přemýšlet. Jaký půst zvolím já?… Nějaký, který by mě přiblížil k Němu 😉

DSCF1197

Tak sobě i Vám přeji hezkou postní dobu, která by nás všechny přiblížila k Němu.

Mějte se a těším se příště Kejt