Celý Tvůj

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes jsem slyšela myšlenku, že jen ten, kdo potkal Boha, může být jeho svědkem.

Líbila se mi moc…být svědkem…

Vzpomněla jsem si na blížící se svatořečení dvou papežů v Římě, kdy jsem se i já- maličko- setkala s jedním z nich.Napřed jsem četla knížku Celý Tvůj, která vypráví o životě Jana Pavla II a pak jsme byli na svatořečení Anežky České v listopadu 89 v Římě. Jan Pavel II šel kolem nás. Držela jsem tenkrát foťák v ruce, fotila, ale pak mi ruky klesly a už jsem se jen dívala. Úplně se mi vybavuje ten pocit, že jsem si říkala, ty jo, on je tak blízko a ty “fotíš”…nech toho… a pak už odcházel… už je tomu 25 let…

Tak kdybyste chtěli, chci  Vás pozvat ke sledování tohoto svatořečení  v Římě o této neděli 27.4.

Přenos zajišťují ČT na dvojce od 9.30 a na TV NOE od 10.hod.

Já se těším moc 🙂

A slova Celý Tvůj vyjadřují heslo Jana Pavla II, čím se v životě řídil…komu se svěřil…

znak Jana Pavla II v kostele sv. Ducha v Ostravě Zábřehu

Dneska už je to všechno…je hodně hodin a já brzy vstávám 😉

Tak Vám přeji  pěkné dny, jdu na kutě  a těším se příště Kejt

Ráno poté

Vítám Vás u nás 🙂

Děkuji Vám všem za milá pozdravení a přání. Dostala jsem jeden pozdrav…tak ho posílám i Vám s překladem pod ním… a přeji Vám krásný den…

Alive…

Žije

Kdo jiný než ty by mohl dechnout a zanechat stopu galaxií
a snít o mě?
Jaká to láska, co píše až do konce můj příběh
perem milosrdenství?

Jenom ty.
Jaký to král by se rozhodl
nosit korunu, která zraňuje do krve a zanechává jizvy

aby si získal moje srdce?
Jaká to láska, která mi říká, že jsem důvod,
pro nějž nemůže zůstat v hrobě?

Ty, jsi to ty?
Stojíš zde před mýma očima,
celé mé srdce křičí

Žije! Žije!
Pohleď, co Milosrdenství přemohlo
Smrt prohrála a Láska zvítězila
Žije, žije, Aleluja, Vzkříšený Pán
on – jediný, před nímž se vrhám na kolena
jsem jeho, protože je živ.

Kdo by mohl promluvit
a poslat démony tam, odkud přišli,
mocí jediného Jména?
Jaké jiné se srdce nechá pokaždé zlomit

dokud neuzdraví to moje?
Ty, jedině ty bys mohl změnit mou temnotu ve svítání
běžím přímo do tvé náruče!

Žije! Žije!
Pohleď, co…

Emmanuel, slíbený král, dítě, které přimělo anděly, aby zpívali,
Syn člověka, který kráčel s námi, uzdravoval, dýchal náš prach

Pán všech dějin, odpověď na všechna tajemství
Beránek Boží, který odvalil kámen z každého hrobu

Těším se příště Kejt

Velikonoční ráno

Vítám Vás u nás 🙂

Přemýšlela jsem nad tím, čím jsou pro nás velikonoce… a jak jejich tajemství, které je dar, poslat dál… je to tak těžké,když máme být tím světlem a přesto svítíme tak slabě…

Včera jsem v našem kostele uviděla odlesk:

V textech, co nyní v kostelích znějí, se ozývá jedno místo: GALILEA… papež František včera řekl: „Jít do Galileje“, znamená něco krásného, znamená znovu objevit svůj křest jako živý zdroj, čerpat novou energii z kořenů naší víry a naší křesťanské zkušenosti. Vrátit se do Galileje, znamená především vrátit se tam, k onomu žhnoucímu bodu v počátku cesty, kdy se mne dotkla milost Boží…

Nějak mě to potěšilo.

A tak přeji i Vám všem, Slovo, které Vás posílí a dodá odvahy jít dál…

Více zde:http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20037

udělaly jsme si s Kačkou  k jejím 9.narozeninám dívčí den, spolu s její kamarádkou jsme se těšily z krásného dne 😉

a tak nějak to bylo kouzelné pozorovat jejich radost…

Mějte se hezky, přeji Vám pěkné prožití svátků  a těším se příště Kejt

Velký pátek

Vítám Vás u nás 🙂

Když jsem dnes ráno přešla dvůr a pod nohy mi křupala tráva a rozkvetlé stromy měly své květy zplihlé, zavnímala jsem Velký pátek nějak silněji. V uplynulém týdnu jsme šli Křížovou cestu městem Fulnekem. Přijměte toto zastavení jako  zastavení pro dnešní den:

Bůh stanul před člověkem, aby mu ukázal cestu,pravdu a život.

Člověk odpověděl, ovšem soudem…rozsudkem…potupením.

Stojíme také před soudem světa- chtějí vědět, kolik je v nás Kristovy pravdy…zásad…

” Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše skutky a velebili vašeho Otce,jenž je v nebesích” (Mt 5,16)

Možná se setkám s člověkem,který byl vyloučen ze společenství lidí…

člověkem, kterému naplivali do tváře…

Musím k němu vztáhnout pomocnou ruku.

“Děti nemilujte slovem ani jazykem,nýbrž skutkem a v pravdě.” (1 Jan 3,18)


Velikonoce, to jsou svátky, kdy umíráme sami sobě, kdy v nás umírá starý člověk a rodí se nový…

Tedy, mohly by být…

Kéž nás doprovází naděje, že můžeme říct: “Vstanu a půjdu k svému Otci.” (Lk 15,18)

Požehnaný čas nám všem přeje a těším se příště Kejt

p.s. fotil Martínek

Moudrost je …

…milost, dívat se na každou věc Božíma očima…

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes jsem uklízela proutí, udělala misku a že svítilo sluníčko, fotila jsem si to venku:

a nakonec miska skončila doma na stole:

A ten verš ze začátku? Dívala jsem se totiž, jak jinak, na stránky,co říkal papež…vždycky mě překvapí 😉 tentokrát to bylo tady:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19974 . Kdo by nechtěl být moudrý? A dívat se na každou věc, situaci, okolnosti, problémy a všechno…Božíma očima?  Ó, chtěla bych se vrátit do školy 😉 Teda, potřebuji se vrátit do školy …

Přeji Vám  zítra hezkou neděli, někde je neděle už v plném proudu, že? A tak nám všem přeji hezký čas a těším se příště Kejt