V tichosti

Vítám Vás u nás 🙂

Při listování bohatým světem internetu jsem navštívila jedny stránky farnosti s tímto textem:

Jsou chvíle radosti a chvíle bolesti, jen my si řekněme, jak je prožijeme.

Prožíváme těžké chvíle plné nejistot a strachu. Jsme tím obklopeni a každý den se na nás valí plno informací o probíhající nemoci. Jsme tím tolik zahlceni, naplněni strachem, že zapomínáme věřit.

Důvěra je v těchto dnech potřebná více než v poklidné době.

Ano, je zde nemoc, která nás obklopuje.

Ano, můžeme se nakazit.

Ano, máme omezení ve svém životě.

Ale známe přece někoho, kdo vyhrál dokonce nad smrtí, nad vším zlem tohoto světa. K jeho nohám položme veškerý strach, který nás svírá i všechny nejistoty.

Odevzdejme je a nechme se vést Láskou našeho Pána Ježíše Krista. Každý z nás se cítí nesvůj z nových pocitů, které máme. A jsme nesví z toho, že jsme ztratili možnost mít mše svaté.

Ale pokud máme v srdci Boha a důvěřujeme mu, nalezneme nový způsob, jak s ním trávit čas.

Nalezneme způsob ve svém srdci, který bude jen náš. Prohlubme tak osobní vztah s naším Pánem.

Uvědomme si, že když nyní v době postu získáme nový vztah s Pánem, obohatí nás to nesmírným rozměrem.

Milosrdenství nás obklopuje daleko více než nemoc. Vše pomine, ale milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista nikdy neskončí.

Dal jsem svou důvěru do rukou Ježíšových.

Jak se postavíš strachu? Necháš se jím ovládnout, nebo se svěříš Kristu?

(http://www.farnostmoravskatrebova.cz/ )

z pátečního odevzdání světu papežem Františkem při požehnání Urbi et Orbi

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30850

Pokojný čas Vám všem!

Těším se příště Kejt

…a když ti něco vezme,

tak jen proto, aby ti dal víc…

Vítám Vás u nás 🙂

Zvláštní nadpis, viďte 😉 Hned vysvětlím 😉

pohlazení minulého týdne

Možná si vzpomínáte na Chiaru Corbello, maminku tří dětí- dvě její děti zemřely hned po porodu, při třetím těhotenství zjistili Chiaře rakovinu. Rok po porodu zdravého děťátka Chiara odešla k Bohu. V červenci roku 2018 byl započat beatifikační proces Chiary.

Dívala jsem se o víkendu na malou vzpomínku o ní. A tam zazněly slova:

všecko je DAR, všecko, co máš, nepatří tobě, všecko je dar.

Bůh ti nikdy nic nevezme a když ti něco vezme, tak jen proto,

že ti chce dát víc.

Možná nás to v těchto dnech povzbudí. Ne možná, ale určitě!! Přála bych to i Vám.

Svěřme se Mu! Vyplatí se nám to!

Staňme se chlebem pro druhé.

Mějte se hezky!

Těším se příště Kejt

Mít podíl…

Vítám Vás u nás 🙂

Včera jsem pozorovala pohyb za okny. Ptačí zpěvy se už nedají přeslechnout. A líbily se mi jejich létající manévry.

Asi nejenom já sleduji ráno mše svaté z domu sv. Marty v Římě. Stále mě naplňuje úžas, že mohu každý den začínat s papežem Františkem 🙂 , jen tak v tichu, ve skromnosti a přesto v nádherné plnosti.

Mít podíl na tajemství není snění. Účastnit se tajemství znamená adorovat. Účastnit se tajemství znamená konat dnes to, co budeme činit v budoucnu, až dosáhneme Boží přítomnosti, tedy adorovat.

Jakoby i poslední poselství P. Marie z Medžugorje papež poslouchal 🙂

Děti moje, ve chvílích neklidu a odříkání si, vy hledejte jenom tvář mého Syna

🙂

Tvá přítomnost v mé blízkosti mi přináší radost a útěchu...

Setrvávej v mé přítomnosti…

…Když svatý František v nočních hodinách opakoval “můj Bůh a mé všechno” jednalo se o klanění v duchu a v pravdě, po němž můj Otec touží…

… Nepřestávej žádat o pomoc svaté, které jsem ti dal na cestu jako přátele a společníky. Neboj se zítřku. Důvěřuj mi ve všech věcech velkých i malých…

(úryvky jsou z knihy In Sinu Jesu)

K tajemného prožívání těchto dnů Vám přeji pokoj a důvěru. Mějte se hezky a těším se příště Kejt

JE uprostřed nás

Vítám Vás u nás 🙂

Je krásně 😉 Přichází čím dál více slunce a světla. Mám ráda rána, jak se to slunce klube.

A jinak?

Před sebou vidím Večeředlo:

…Ty jsi tady natolik,

nakolik kdo z nás Ti je ochotný v srdci naslouchat…

Klaním se Ti, tady se Ti otvírám,

chci být Tvou radostí tím, že po Tobě toužím…

Dnešní liturgické texty jsou nádherné, vystihující, směrují nás:

Pojďme, jásejme Hospodinu,
oslavujme Skálu své spásy,
předstupme před něho s chvalozpěvy
a písněmi mu zajásejme!

Pojďme, padněme, klaňme se,
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
Neboť on je náš Bůh
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:
„Nezatvrzujte svá srdce…”

A děkuji Ti.

Přeji Vám hezké dny v rodinném kruhu a těším se příště Kejt

Pouští

Vítám Vás u nás 🙂


Nedělní procházkou nás provázely pozdravy jara.

Slepičky jsou tou jarní náladou nějak dezorientované 🙂

…jakoby se nemohly domluvit, která velikost je ta pravá 😉

A do dnů pouště, jak postní dobu trefně nazval papež František, si nechávám zaznívat zamyšlení o. Kodeta.

Kéž se jeho slova líbí i Vám.

Mějte se hezky Kejt