…a když ti něco vezme,

tak jen proto, aby ti dal víc…

Vítám Vás u nás 🙂

Zvláštní nadpis, viďte 😉 Hned vysvětlím 😉

pohlazení minulého týdne

Možná si vzpomínáte na Chiaru Corbello, maminku tří dětí- dvě její děti zemřely hned po porodu, při třetím těhotenství zjistili Chiaře rakovinu. Rok po porodu zdravého děťátka Chiara odešla k Bohu. V červenci roku 2018 byl započat beatifikační proces Chiary.

Dívala jsem se o víkendu na malou vzpomínku o ní. A tam zazněly slova:

všecko je DAR, všecko, co máš, nepatří tobě, všecko je dar.

Bůh ti nikdy nic nevezme a když ti něco vezme, tak jen proto,

že ti chce dát víc.

Možná nás to v těchto dnech povzbudí. Ne možná, ale určitě!! Přála bych to i Vám.

Svěřme se Mu! Vyplatí se nám to!

Staňme se chlebem pro druhé.

Mějte se hezky!

Těším se příště Kejt

Mít podíl…

Vítám Vás u nás 🙂

Včera jsem pozorovala pohyb za okny. Ptačí zpěvy se už nedají přeslechnout. A líbily se mi jejich létající manévry.

Asi nejenom já sleduji ráno mše svaté z domu sv. Marty v Římě. Stále mě naplňuje úžas, že mohu každý den začínat s papežem Františkem 🙂 , jen tak v tichu, ve skromnosti a přesto v nádherné plnosti.

Mít podíl na tajemství není snění. Účastnit se tajemství znamená adorovat. Účastnit se tajemství znamená konat dnes to, co budeme činit v budoucnu, až dosáhneme Boží přítomnosti, tedy adorovat.

Jakoby i poslední poselství P. Marie z Medžugorje papež poslouchal 🙂

Děti moje, ve chvílích neklidu a odříkání si, vy hledejte jenom tvář mého Syna

🙂

Tvá přítomnost v mé blízkosti mi přináší radost a útěchu...

Setrvávej v mé přítomnosti…

…Když svatý František v nočních hodinách opakoval “můj Bůh a mé všechno” jednalo se o klanění v duchu a v pravdě, po němž můj Otec touží…

… Nepřestávej žádat o pomoc svaté, které jsem ti dal na cestu jako přátele a společníky. Neboj se zítřku. Důvěřuj mi ve všech věcech velkých i malých…

(úryvky jsou z knihy In Sinu Jesu)

K tajemného prožívání těchto dnů Vám přeji pokoj a důvěru. Mějte se hezky a těším se příště Kejt

JE uprostřed nás

Vítám Vás u nás 🙂

Je krásně 😉 Přichází čím dál více slunce a světla. Mám ráda rána, jak se to slunce klube.

A jinak?

Před sebou vidím Večeředlo:

…Ty jsi tady natolik,

nakolik kdo z nás Ti je ochotný v srdci naslouchat…

Klaním se Ti, tady se Ti otvírám,

chci být Tvou radostí tím, že po Tobě toužím…

Dnešní liturgické texty jsou nádherné, vystihující, směrují nás:

Pojďme, jásejme Hospodinu,
oslavujme Skálu své spásy,
předstupme před něho s chvalozpěvy
a písněmi mu zajásejme!

Pojďme, padněme, klaňme se,
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
Neboť on je náš Bůh
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:
„Nezatvrzujte svá srdce…”

A děkuji Ti.

Přeji Vám hezké dny v rodinném kruhu a těším se příště Kejt

Pouští

Vítám Vás u nás 🙂


Nedělní procházkou nás provázely pozdravy jara.

Slepičky jsou tou jarní náladou nějak dezorientované 🙂

…jakoby se nemohly domluvit, která velikost je ta pravá 😉

A do dnů pouště, jak postní dobu trefně nazval papež František, si nechávám zaznívat zamyšlení o. Kodeta.

Kéž se jeho slova líbí i Vám.

Mějte se hezky Kejt