Smrt nemá poslední slovo III – za Chairou

Vítám Vás u nás 🙂

Ještě jedno místo na naší pouti, které jsme s rodinou navštívili, bych Vám chtěla přiblížit.  Díky knize Smrt nemá poslední slovo jsem se seznámila s Chairou. Není dne, kdybych na ni nemyslela. Nešlo to nejít za ní …

DSCF2330

DSCF2331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCF2340

DSCF2337

DSCF2338

DSCF2339

…Enrico s vlhkýma očima požádal Chairu, aby šli do kaple.

Tam jí řekl všechno, bez jediného slova. Objali se před Pánem a pronesli znovu svůj svatební slib.

Ze strachu před pokušením Zlého ho Chaira výslovně požádala, ať jí hlavně neříká, kolik času jí zbývá.

„ Chci žít dnešek.”

Krátce před tím, během jednoho z večerních rozhovorů v jejím nemocničním pokoji, popsala Chaira, co je manželství:

cesta do nebe

Chaira s Christianou zůstaly samy, mezi čtyřma očima. „Bojíš se?”

„Víš, Cri, přestala jsem se snažit pochopit, jinak bych se zbláznila. A je mi líp. Jsem celkem v pokoji, beru to, co přichází. On ví, co dělá, a až do dneška nás nikdy nezklamal. Pak pochopím. Kdyby se to stalo před měsícem,nezvládla bych to. Teď to jde, když hledím jen na dnešek.

A pak, každý den mám potřebnou milost. Den co den. Musím jen udělat prostor.”

🙂

DSCF1432

…17.dubna  2012 se Chaira  s Enricem vrátili do Medžugorje, kde to všechno začalo, protože chtěli vědět, co mají dělat, jak prožít tento čas..

.Chaira mohla na vlastní oči vidět ten nejkrásnější zázrak: pokoj v očích svého muže a rodiny i přátel v tak těžké zkoušce.

Teď ale prosí svého Boha, aby jí řekl, zda je pro ni lepší zůstat, nebo následovat své první dvě děti.

A jestli má odejít, hned dodala, je to velká výsada, vědět to předem a moci říct všem, že je má ráda.

Pro sebe, manžela i všechny přítomné chce prosit o milost, žít s milostí, o dar stále zakoušet Naději : „Jsem si jistá, že nikdo z vás se nevrátí domů s prázdnou, protože kdo se otevře milosti, bude jí naplněn.


DSCF1436

…Když odpoledne stoupá na horu zjevení Podbrdo, je Chaira pokojná a modlí se.Usmívá se a zdá se, že ji cesta nestojí žádnou námahu. Na vrcholu před sochou Naší Paní pokleká, opírajíc se jednou rukou kříž. Prosí a čeká. Pak se rozzáří úsměvem a vstane. Společně se modlíme růženec.

Chaira měla setkání s vizionářem Ivanem, který se věnuje modlitbám za nemocné.

Chaira sama nevěděla, jak se kněmu má chovat, ale její upřímnost nakonec jako vždy zvítězila:

„Kdybys měl možnost odejít hned za Paní, ” zeptala se ho, „ šel bys?”

 „ Ano,” odpověděl.

Chaira mu jen poděkovala a na víc se neptala.

Vědomí,že místo, kde je nyní Maria Grazia Letizia i David Giovanni, je překrásné a dobré, jí stačilo.

(z knihy: Smrt nemá poslední slovo)

DSCF1439

DSCF1456Milá Chairo, přimlouvej se za nás a vypros nám milost, žít jen dnešek.

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

p.s

a pak na závěr jsme se otočili a setkali se s těmi, kdo je znají:

DSCF2343

Brána Milosrdenství

Vítám Vás u nás 🙂

Byl krásný podzimní den, v Církvi jsme slavili sv. Terezičku Ježíškovou, když  jsme stanuli u Andělského hradu v srdci Říma, naposledy se domluvili, co a jak a pak se každý z nás, sám za sebe, odvážil cesty na jejímž konci na nás čekala otevřená náruč…

DSCF2239DSCF2241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCF2242

čekalo nás pár zastávek s rozjímáním

DSCF2244

 cesta byla otevřená

DSCF2248

bylo to pro mě trošku nečekané, že člověk zažívá takový silný prožitek toho, že vám dávají všude přednost

DSCF2250

že na vlastní kůži zažíváte to, co si přál papež František

DSCF2254

totiž, aby každý poutník přicházející k Bráně Milosrdenství pocítil otevřenost, všeobjímající vřelost, blízkost, něhu a soucit Božího objetí a odpuštění

DSCF2260a pak:

Kéž se prostřednictvím Svaté brány  necháme obejmout Božím milosrdenstvím a zavážeme se k tomu, abychom vůči druhým byli milosrdní jako je Otec k nám.

(papež František 11.4.2015)

DSCF2253😉

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

U otce Pia

Vítám Vás u nás 🙂

Je to už 14 dní, co se nám před očima v autobuse objevil Dům úlevy v utrpení otce Pia…

DSCF2126… a  my se mohli  ponořit do jeho života.

 

DSCF2200

Z listů otce Pia:

Pokud Vám Pán dává zkoušku, vězte, že on nedovolí, aby byla nad vaše síly.

Pozdvihněte pohled do výše,zvětšete svoji odvahu.

Pán je s vámi a není důvod se bát.

IMG_5276

Z listů otce Pia:

Neztrácejte důvěru v Boží prozřetelnost,

důvěřujte Bohu, jemu se odevzdejte,

jemu přenechejte péči o vás

a buďte klidná,

protože nezůstanete ve zmatku.

IMG_5285Z listů otce Pia:

Vůbec nepochybujte, že by Bůh sám neřídil všechno, co potkává vaši duši.

Proto se nebojte, že narazíte na něco zlého, či na nějakou křivdu vůči Bohu.

Musí vám stačit vědomí, že jste nikdy za celý svůj život neurazili Pána,

že je naopak víc a více oslavován.

DSCF2202DSCF2214

DSCF2208

Z listů otce Pia:

Jestliže se tento nejlaskavější Ženich vaší duše před vámi skrývá, nečiní tak proto, abyste si mysleli, že vás chce trestat za vaši nevěrnost,

nýbrž proto, aby podrobil těžší zkoušce vaši věrnost a stálost

a aby vás také vyléčil z nějakých neduhů, které vaše tělesné oči tak dobře nevidí;

totiž takové neduhy a hříchy, jakých není prost ani spravedlivý.

V Písmu svatém se přece praví, že i spravedlivý sedmkrát padne.

DSCF2171

Z listů otce Pia:

A věřte mi, že kdybych vás nepoznal tak sklíčené, měl bych menší radost, protože bych si myslel, že vás Pán podělil perlami jen skrovně…

Odhoďte své tíživé pochybnosti jako pokušení…

zbavte se i těch pochybností, které se týkají vašeho způsobu života, jako byste nenaslouchali Božímu volání a vzdorovali něžnému vábení božského Ženicha.

To všechno totiž nevychází z dobrého ducha, ale ze zlého. Jde tu  o ďábelské pletichy,

jejichž cílem je, abyste sešli z cesty dokonalosti nebo se alespoň na ni zastavili.

Jenom neklesejte na mysli!

DSCF2176

(po křížové cestě)

Z listů otce Pia:

Kdykoli se vám Ježíš ukáže, děkujte mu;

a kdykoli se před vámi skryje, také mu děkujte;

to všechno patří ke slastem lásky.

Toužím po tom, abyste s Ježíšem na kříži odevzdávali svého ducha

a s Ježíšem abyste volali: Dokonáno jest!

DSCF2234

DSCF2235

Byl to krásný čas. Z úst otce Šebestiána jsme slyšeli, že se otec Pio vždycky dotknul člověka v místě, kde to nejvíc potřeboval a způsobem, jakým to potřeboval…buď ho vyhodil nebo potěšil…ani my se nemusíme bát prosit…míra důvěry a síla přímluvy přitahuje Boží milost…

Přesně na den před pětadvaceti lety jsme měli také krásné počasí,  rodinu a všechny milé kolem sebe a i my prosili … tenkrát jsem uslyšela nejdůležitější větu mého života: Bůh tě má rád…takovou jaká jsi…ať uděláš v životě cokoli, vždycky tě bude mít rád a z lásky ti bude žehnat…

DSCF2177

…dnes slyším větu: Bůh je mé největší bohatství a když se otočím, říkám: Bože, děkuji ti…zůstaň se mnou…

IMG_5454

Mějte se hezky 😉

a těším se příště Kejt

Cestou dál…

Vítám Vás u nás 🙂

Naše putování pokračovalo.  Čekalo nás setkání se svatou Ritou- patronkou a přímluvkyní neřešitelných situací.

DSCF1886

DSCF1887

DSCF1888

DSCF1893

Pokud byste se chtěli s ní seznámit, je o ní natočený film- Rita. Více zde:

http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Svata-Rita-DVD-slovensky

Cesta pak pokračovala do Loreta- místa, kde je v chrámě původní domeček, kde žila Panna Maria.

DSCF1926

DSCF1930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCF1932

DSCF1934

Pro nás- suchozemce- bylo vzácným setkáním ubytování pár metrů od moře, takže hned večer někteří z nás museli moře ochutnat.

DSCF1967

DSCF1996I ráno za svítání se našli nadšenci, co do vody vlezli. My ostatní jsme byli překvapeni koupáním o pár hodin později.

DSCF2069

Pak už jsme jen dojeli do San Giovanni Rotonda a slavili mši svatou u otce Pia. A o tom zase příště 😉

DSCF2135

Mějte se hezky Kejt

 

 

V uličkách Assisi

Vítám Vás u nás 🙂

DSCF1595

Když jsme se v minulém týdnu blížili k Assisi, nedošlo mi, že už v tomto týdnu si celá Církev svatého Františka bude připomínat. A je to hezké, že ho tolik lidí zná a třeba skrze něho si zamiluje i Pána.

DSCF1612

A už jsme tam a jdeme dál…

DSCF1621

DSCF1622

dovedete si představit ranní kávu na té terase?

DSCF1627

kam ještě ranní slunce nedosáhlo…

DSCF1659a kam už ano

DSCF1631

u hrobu

a v uličkách…

DSCF1704DSCF1668

DSCF1675DSCF1670

DSCF1679DSCF1698

DSCF1711DSCF1712

DSCF1716DSCF1721

DSCF1723

DSCF1739

všimněte si, jak i část naší mužské rodiny chtěla být na fotce 🙂

DSCF1829

DSCF1837

DSCF1841

DSCF1843

DSCF1847

DSCF1850

DSCF1867

Svatý František chtěl být služebníkem všech. To se dneska moc nenosí. Chodil po ulicích a plakal, že Láska není dost milovaná. Koho se to dnes dotýká?   A přesto svět hladoví po Lásce… po přijetí… kdo přijme i toho nejposlednějšího z bratří, mě přijímá…

Tak přeji dnes sobě i Vám, abychom dokázali být nástrojem přijetí pro všechny kolem nás.

A mějte hezký den.

Těším se příště Kejt