On se dívá

Vítám Vás u nás 🙂

Asi znáte ty chvíle, kdy se Vám chce jít do kostela a jen tak být…někdy Vás to tam táhne, někdy máte neurčitý pocit, že se “tam” na chvíli zastavíte… A možná pak prcháte, neb najednou nevíte, co dělat 😉

Papež František ve svém dopise pro katechety řekl krásnou věc:… sedíš v kostele a možná se ti chce spát…klidně spi…On se i tak bude na tebe dívat 😉

Ano, sedávám jen tak v kostele a dívám se na svatostánek a vzpomínám na papežova slova. I v Medžugorji je místo, kde se člověk může zašít a jen tak být…

v té knize V tichu před Pánem, Pán říká:

Tvá ospalost nikterak nebrání mému působení ve tvé duši. Pokud by mé činy závisely na stavu tvé pozornosti, byl bych vskutku omezen.

Mé působení v tvé duši je však hlubší než tvé vnější stavy pozornosti nebo ospalosti,

hlubší než tvé myšlenky a představy.

Stačí, abys předstoupil přede mně s úmyslem klanět se mi a obětovat se mému Srdci, a já vykonám vše ostatní.

Tak až zase příště vstoupíte do kostela a budete tam… Vy nebo já…nezapomeňte tam být jen tak a zbytek udělá Pán ❤️

A nepospíchejte!

Pěkné chvilky v tichu přeji sobě i Vám 🙂

Mějte se hezky a těším se příště.

Kejt

Být blíž

Vítám Vás u nás 🙂

Podzimní dny nás naplňují svou plností a krásou a já vzpomínám na uplynulé dny.

Už je to čtrnáct dní, co jsme se vrátili z pouti do Medžugorje. Rádi se na to místo vracíme 😉 A slyšeli jsme: … Když člověk okusí požehnání Medžugorje, přijímá pokoj, už to je milost, nějak zakoušíme poodhalení věcí nebe, něco se nás dotýká…chceme si to připomínat s vděčností, všechna ta uzdravení, osvobození, útěchy, povzbuzení, vyřešení, ochranu, všechno, co nám Duch v našich srdcích připomíná, co jsme zažili to, co se nás dotklo je Boží blízkost… děkujme za to s vděčností, protože upřímná vděčnost přitahuje další milosti 🙂

Při různých rozjímáních svatého růžence jsme prosili za svá srdce, aby nás Boží království prostoupilo, aby zabralo větší část v krajině našich srdcí, aby bylo něco jinak… něco světlejšího… pokojnějšího… sytějšího…

Často jsme v rukou drželi poselství P. Marie… slova Maminky, která nás chce povzbudit…

…modlete se růženec každý den – ten věnec květů, který mne, jako matku přímo spojuje s vašimi bolestmi, trápením a nadějemi…
🙂

Tak přeji i Vám hezké dny s přísliby naší nebeské Maminky 🙂

a těším se příště Kejt

Neratov

Vítám Vás u nás 🙂

V rámci prázdninového času jsme zavítali do Neratova. Když jsme přijeli, pršelo. Po mši se rozzářilo slunce. Odjížděli jsme a blížila se tma.

Odlesky slunce si hrály…

Manžel mi říká: “Sedím v kostele a vidím stromy…” Já na to: KDE?!?” Občas stačí zvednout pohled 😉

Galerie vzpomínek při výstupu na věž…

já se dolů už dívat nemohla…zatočila se mi hlava…

Při odjezdu

Přeji Vám krásný čas a pokojný vstup do nového školního roku!

Těším se příště Kejt