Svátečně, tiše…

Vítám Vás u nás 🙂

Stále slavíme… je krásně ticho…

 

Ježíš se narodil v Betlémě (Lk 2,1-20)

Ježíš říká: “V tomto Srdci, v této Propasti milosti jsem ukázal svou moc. Stvořitel nebe a země, Stvořitel milosti nalezl svoje nebe v tomto nebi, svou milost v této milosti, aby tak přijal způsob nevolníka. Přišel jsem k Nádherné Pokoře sloužit, ne aby mi sloužila. Já, Vykupitel lidstva, slíbený Mesiáš, přišel jsem k dokonalému obrazu Mého Nejsvětějšího Srdce, abych sdílel bolesti, radosti, utrpení, mučednictví, zázraky, zrady, agonie, bičování, probodení a ukřižování, aby obě Naše Srdce společně usmiřovala.

(25. 3. 96)

(Vassula Ryden 3. tajemství Radostného růžence)

Přeji Vám i nadále hezký čas❤️

Těším se příště Kejt

Tajemný den

Vítám Vás u nás 🙂

Přeji Vám všem krásný, požehnaný a sváteční čas.  Poslouchala jsem přednášku Vojtěcha Kodeta “Jak prožít vánoce” , cítila jsem, že to potřebuji. Uvědomit si znova a znova to “pozvání”, které nám Pán nenápadně, lehce, něžně nabízí. Uvědomovala jsem si bolestně, že ne všem je dopřáno prožít sváteční čas v pokoji, míru, lásce… a přesto je tu Pán, nenápadný, tichý, jen se Mu otevřít… je skrytě a tajemně schovaný v každé lásce, i v té, která Ho ani nezná a přesto je tam ❤️ Jak prožít krásně vánoce? Mít vánoce v srdci… tu otevřenost, něhu… správně nasměrované očekávání a pak – chtít je mít v srdci každý den ❤️

 

 

Čas utíká velmi rychle. Sama jsem to vnímala, když jsem tu chtěla být dřív a nedařilo se mi 🙂 . Otec Kodet říkal, že Nechat se láskou obdarovat, přijmout to je víc než mít všechno nachystané…  Nechat se láskou obdarovat… tolikrát jsem to v posledních dnech zakusila sama na sobě, až jsem si říkala, je to možné, aby Pán slyšel má přání a dokázal je splnit? Nemyslím přání hmotná… no, taky, trochu, jsou to maličkosti, které však pro mě nabývají velkých rozměrů, zázraků  … víte, jak je Boží slovo živé? Zakusili jste to na vlastní kůži? Já věřím, že ano ❤️  a čím dál víc si uvědomuji, že to nemůže být náhoda…

V Novéně Odevzdanosti jsou slova:

Já, Tvůj Bůh se postarám

Žádný člověk, který uvažuje jen podle lidské logiky, neudělal zázrak, ani nikdo ze svatých. Božským způsobem koná ten, kdo Bohu důvěřuje!

Když vidíš, že se tvoje záležitosti komplikují, řekni se zavřenýma očima: “Ježíši,postarej se o to Ty!” A úplně se odvrať od svého Já, protože tvoje rozumování ti to jen komplikuje. Takto postupuj ve všech svých těžkostech. Počínejte si tak všichni a uvidíte velké, ustavičné i tiché zázraky. Zázraky, které navenek nebudou ničím senzační, ale pro vás budou velké, a kromě toho budou posilovat vaši důvěru a lásku ke Mně. Já, váš Bůh, se o to postarám! To vám přísahám při své lásce.

Ó, Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!”

Přeji Vám otevřené srdce, ochotné se nechat obdarovat a s velkou vděčností děkuji Vám všem za Vaše milé slova povzbuzení, za celý uplynulý rok a mějte se hezky! V Pánově náruči – každý den 🙂

Těším se příště Kejt

 

Adventně, nově

Vítám Vás u nás 🙂

Neodolala jsem a použila jinou šablonu pro naše stránky. Ráda si zvyknu 🙂 Lákalo mě to už dlouho a zrovna tak lekalo 🙂

Čas u nás letí jako bláznivý :-), ale je krásný… tvořivý a… těžký… odešla mi kamarádka…

Večery prožíváme s knížkou, filmem nebo jen tak spolu … taky honím školu…

Jsem vděčná za lásku, ticho, krásu…

Jsem tak ráda, že se Pán narodil pro všechny a byť si to přiznáme nebo ne, nebýt JEHO, nebyl by advent, nebyly by vánoce, nebylo by chystání, nebyla by láska 🙂

 

Světlo světa přichází bez jakékoli pompy, tiše a nenápadně – žádná tma ho však nepohltí…

Mějte se krásně, adventně, tiše a nenechte si to vzít 🙂

Těším se příště Kejt

Poklad

Vítám Vás u nás 🙂

U nás se pracovní sál provoněl dovezeným jehličím, ale tvořila jsem na přání bez něj:

 

 

 

 

A občas se ještě podaří najít poklad:

🙂

Přeji Vám pěkný čas!

Těším se příště Kejt

Ty jsi blízko. Ty jsi Král.

Vítám Vás u nás 🙂
I u nás se krajina kolem nás proměnila v pohádku.

Moc se mi líbilo, jak se dětem rozšířily oči, proniklo je očekávání a nadšení. je to moc krásné.

Tento týden končí Církevní rok. Náhodou jsem otevřela vzpomínky na Medžugorji na stránce z křížové cesty. Když jsem si ten úryvek přečetla, uvědomila jsem si blížící se svátek Krista Krále a moc se mi to líbilo. Tak Vám ho posílám.

Možná se vám někdy stalo, že když je člověku nejhůře, když je ta situace nejtěžší, že je pomoc Boží nejbližší.

Právě v těch situacích, kdy je to nejhorší, kdy máme pocit, že už to neuneseme, že už je toho moc, že to nemá řešení, právě tam dochází k nějaké PROMĚNĚ, POZVEDNUTÍ,K ODSTUPU, K UZDRAVENÍ.

Ve 3. pádu Pána Ježíše můžeme zahlédnout takový zvláštní možná moment spočinutí uprostřed Křížové cesty. Možná maličké, kratičké, ale spočinutí, než zase vstane a dokončí své dílo.

Pane Ježíši, prosíme Tě, o milost pro chvíle, kdy nám bude nejhůř, kdy budeme vystaveni nějaké extrémní situaci, abychom v těchto chvílích si uchovali důvěru, abychom dokázali právě v těchto chvílích se opřít o naději, kterou v srdci máme, že Tě následujeme, že Tvá cesta vede do ráje a že není nic, co by nás mohlo odloučit od Tvé lásky, ani smrt, ani zabití, ani pronásledování, dokonce ani naše vlastní slabosti, díky Tvému milosrdenství. 

Prosíme Tě o milost takového kratičkého spočinutí ve chvílích nejtěžších, v pádech nejhlubších, abychom se zastavili a uvědomili si, že

TY JSI BLÍZKO,

ŽE JSI KRÁL,

že jsme Tvé děti Tvého zaslíbení, že naděje stále trvá.

Chraň nás před úzkostí, zoufalstvím, před vším, co se ďábel snaží právě v těchto chvílích vytvořit, aby nás od Tebe vzdálil a oddělil. Nauč nás Pane, ve chvílích nejtěžších se k Tobě nejvíce přimknout.

❤️

Přeji Vám pěkný den:-)

Kejt