Zrcadlo

Vítám Vás u nás 🙂

Včera bylo tak krásně, že nevím, kterou fotografii dát první. Ráno byla mlha, že by ji človíček mohl krájet. Odpoledne tak jasno, že byly vidět i Beskydy. A večer se během chvilky zase všechno zahalilo v tajemný opar. Je to nádherný čas.

Surfovala jsem si na stránkách farnosti a našla nové aktuální informace, které končily větičkou:

Boží milost spoutána není

a zkušenost ukazuje, že právě naopak v těžkých dobách dobrý Bůh o to hojněji vylévá své milosti do srdcí těch, kteří po Něm touží a Ho hledají. Možná právě toto omezení vnějších možností nás o to více staví před zrcadlo, kde můžeme zahlédnout opravdovost své víry, naděje a lásky.

https://frantiskani-plzen.farnost.cz/ 

Do mobilu mi každé ráno přichází malá vzpomínka na otce Slavka.

Vzpomínám si na mé první setkání s ním. Byl už po smrti. Ale při návštěvě Medžugorje jsem vzpomínala na čerstvě zemřelého tatínka a když nám vykládali o otci Slavkovi, průvodkyně řekla, jaké to bylo pro ně těžké, když z ničeho nic zemřel. Zemřel 24. listopadu odpoledne a 25. listopadu bylo pravidelné měsíční zjevení Panny Marie. Tenkrát Panna Maria řekla:

„Drahé děti ! Dnes, když je vám nebe zvláštním způsobem blízko, vás volám k modlitbě, abyste skrze modlitbu dali Boha na první místo. Dítka, dnes jsem vám blízko a žehnám každého z vás svým mateřským požehnáním, abyste měli sílu a lásku pro všechny lidi, se kterými se setkáte ve svém pozemském životě, a abyste mohli dávat Boží lásku. Raduji se s vámi a přeji si vám říci, že se váš bratr Slavko zrodil do Nebe a že se za vás přimlouvá. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “

😉

Asi si dovedete představit, co pro mne tyto slova v tom čase znamenala… a stále znamenají…Raduji se s vámi a přeji si vám říct, že se váš bratr Slavko zrodil do nebe a přimlouvá se za vás! Taková síla!

Nancy mi pak napsala: Můžeme žít naše životy s Láskou, tak jak to dělal p. Slavko, pokud to tak uděláme, jednoho dne se k němu připojíme v nebi! 🙂

Pokud to tak uděláme, jednoho dne se zase spojíme 😉

Ve včerejším poselství Panna Maria řekla:

„Drahé děti! V tomto čase vás volám, abyste se vrátily k Bohu a modlitbě. Vzývejte všechny svaté o pomoc, aby vám oni byli příkladem a pomocí. Satan je silný a zápasí, aby co nejvíce srdcí přitáhl k sobě. Chce válku a nenávist. Proto jsem s vámi takto dlouho, abych vás vedla cestou spasení, k Tomu, který je Cesta, Pravda a Život. Vraťte se, dítka, k lásce k Bohu a On bude vaše síla a útočiště. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “

Vzývejte všechny svaté o pomoc, aby vám oni byli příkladem a pomocí. Musela jsem se usmívat. Vrátit se k Bohu a modlitbě. K svatým. Bůh je naše síla a útočiště:-)

Přeji Vám při tom hezký čas!

Těším se příště Kejt

Jen tak…

Vítám Vás u nás 🙂

… a možné POZVÁNÍ či povzbuzení z jedněch stránek posílám Vám 😉

Informace ohledně opatření proti šíření COVID-19

    tak je opět spousta věcí jinak, naše dny budou značně ovlivněny novými opatřeními a nezbývá nám, než se učit žít v nových podmínkách (než se zase změní). Žít, nikoli přežívat. Možná dokonce můžeme a máme zahlédnout v tom všem POZVÁNÍ, Boží prozřetelnostní způsob, jak nám pomoci – od něčeho se oprostit, pro něco se otevřít, něco zahlédnout nově, z jiného úhlu. Moc bych nám všem přál, abychom se po čase mohli ohlédnout a děkovat za vše, co Pán v našich životech učinil nového.

    Panna Maria zvládla narození Ježíše na cestě v nepřijetí v chlévě a pak zase v noci opustit vše a s malým Ježíšem a Josefem utéci do Egypta bez jakéhokoli zajištění. I to bylo prozřetelnostní a požehnané, i když třeba značně náročné. Pokusme se přijímat toto vše nové a jiné s vírou, ve vědomí, že náš nebeský Otec ví, co potřebujeme a dává svým dětem dobré dary. Naslouchejme k čemu nás Ježíš vybízí v našich srdcích a nepřehlédněme šanci, která je nám tím vším dávána.

    Na této cestě Boží školy víry, prozřetelnostního vedení našich životů a duchovního boje (kterým nepochybně dnešní svět prochází) bychom Vám rádi nabídli, co vnímáme jako důležité, nosné a možná někdy i nezbytné. Je to mše svatá, svaté přijímání, svatá zpověď, adorace a modlitba růžence.

 (…)

Vzhledem k navýšenému počtu mší svatých a otcem biskupem na toto období “zrovnoprávnění” mší sv. ve všední den s nedělní mší věříme, že každý bude mít dostatečnou možnost. Samozřejmě oba kněží budeme k dispozici dle domluvy i individuálně k rozhovoru, svaté zpovědi, případně k podání svatého přijímání.

Apoštol Pavel píše, že dovede žít v nadbytku i nedostatku a dodává: “Všechno mohu v tom, který mi dává sílu…” Kéž i my dovedeme žít v současných podmínkách radostně, pokojně s láskou v úzkém spojení s Tím, který nám dává sílu.

                                                                                        Vaši bratři františkáni

https://frantiskani-plzen.farnost.cz/

😉

Přeji Vám hezký čas a těším se příště Kejt

FATIMA

Vítám Vás u nás 🙂

Jestli máte také deštivý čas, možná je čas otevřít srdce Slunci 😉

Pěkný den Kejt

Ne krvi,

ale potu, potřebuje Polsko.

Vítám Vás u nás! 🙂 Větou, kterou jsem si přečetla na okně kostela sv. Kryštofa v Zakopaném. 🙂

Nedokázala jsem zařadit, kdo tato slova řekl, ale musela jsem na ně myslet. Bolestná byla historie Polska.

V Zakopaném bylo krásně.

Ale začínám pohledem na Tatry při odjezdu! 😉

Líbila se mi jejich architektura. Bylo poznat, že jsme jinde 🙂

Nebo různá zákoutí 🙂

Pak jsme uviděli “Boscovu” pizzerii. Neodolali jsme 😉 Byť nevím, jestli měl název souvislost s Donem Boscem.

Seděli jsme na venkovní zahrádce.

Všudypřítomné hortenzie

Večerní pohledy k našemu ubytování…

Kostel sv. Kryštofa s kouzelnými vitrážemi

s kapličkou sv. Jana Pavla II

a sestrou Faustynou 😉

Hned si připadám jako doma 🙂

Doma je říjen. A je krásný. Práce jak “na kostele”. Ráno mě povzbuzují pozdravy z Medžugorje a skoro v každém je pozvání k modlitbě růžence. V jednom poselství Panna Maria řekla: “… jestli chcete, vezměte do rukou růženec! 🙂 a modlete se, až se vám modlitba stane radostí… už samotný růženec může konat zázraky .-)

Potřebujeme je.

Na toto poutní místo vzal malého Karola tatínek, když mu umřela v jeho devíti letech maminka. Tenkrát mu tatínek řekl: “Už nemáš maminku, ale máš jinou, která bude pořád s tebou.”

Když jsem viděla tuto fotografii z poslední návštěvy J. Pavla II na Kalwarii v roce 2002, vybavila jsem si slova, která řekl pár dnů před smrtí: “Nechte mne odejít domů.”

🙂

Napadají mě slova… teď je ten čas milosti…teď je ten čas spásy… Boží milosrdenství je větší než cokoli kolem nás.

Mějte se hezky!

A těším se příště Kejt