Dobré ráno

Vítám Vás u nás 🙂

Dnešní ráno mi připomnělo ráno v Medžugorji. Když jsem vyšla z domu, byl vidět měsíc, mlha a přesto se za mraky chystalo slunce. Mrzelo mě, že nemám u sebe foťák. Tak jsem zavzpomínala:

letošní ranní cestou na Križevac…

pěší pouť za mír v srdci, v rodinách, mezi námi, ve světě…

A když jsem došla domů, našla jsem si nejnovější poselství P. Marie z 25. srpna. Usmála jsem se… Matka Boží ví, co říct 😉 :

Drahé děti! Toto je milostiplný čas. Dítka, více se modlete, méně povídejte a přenechejte Bohu, aby vás vedl cestou obrácení. Já jsem s vámi a miluji vás mojí mateřskou láskou.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “

Když budu myslet za sebe 😉 , tak zapomínám, že dnešní doba, dnešní den je milostiplný čas :-))) (!)  A Matka Boží řekne- více se modlete (!), méně povídejte ( 😉 ) a přenechejte Bohu, aby Vás vedl cestou obrácení 🙂 .

Dnešní den je milostiplný čas.

Prožijte ho ve spojení s Láskou a já se na něj těším moc a těším se příště

Kejt

 

Svatebně žluto- bílo- modře

Vítám Vás u nás 🙂

V pátek to u nás vypadalo zase jako v květinářství… zdobila jsem svatbu

pro svědky a kousek nevěstiny a maminčiny kytice

k obědu

moje pomocnice a jejich momentky

 

svatební den

Při tvoření se mi vybavila písnička, která se zpívala v “naší” době:

…nastává čas, kdy Stvořitel dva v jedno spojí…

za chviličku dva vyjdou v jedinou dál…

nastává čas, kdy dva z nás budou svoji…

dva z nás budou svoji, jak si Bůh od věků přál…

dáváš nám Pane slovo své,

život svůj,

ať se Tvé slovo stane…

život v nás opatruj… opatruj… opatruj …

 

Pro Terezku byl nejdůležitější přítomný okamžik… dával jí lásku Boha… přála bych to nám všem…prožívat přítomný okamžik s Láskou 🙂

Mějte se hezky a těším se příště!

Kejt

Brána srdce

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes v Církvi slavíme slavnost Panny Marie Nanebevzaté. Napíši Vám o jednom takovém slavení. Otec Jeroným ve své knize Dobré vlivy vzpomíná, jak o velkých mariánských svátcích trávila komunita skoro celý den v kostele. Mnoho hodin věnovala chórové modlitbě, mnoho hodin zůstávali jednotliví bratři v kostele sami, protože je tam táhlo srdce.

…A když se jich zmocnila únava a začala je bolet kolena, neznamenalo to, že mají znavenou i duši, naopak, ve tvářích se jim zračil pokoj a radost. I když jsme se nesnažili vyrovnat opatství Gethsemani v dobách jeho největšího rozkvětu- tam prý o svátcích zamykali vstupní bránu a vypínali telefon-, přece jen jsme byli zajedno v tom, že naší jedinou starostí v takový den je

oslava naší paní

Navíc vždy u sochy stojí váza s květinami, připomínající zahrady a louky,

svěží přírodu plnou barev, která je doménou Panny Marie.

 

V litaniích dáváme Panně Marii titul Brána nebes. Mějte na paměti, že je v prvé řadě

branou toho nebe, kterým je vnitřní život…

Otec Mikuláš v knize otce Jeronýma Předzpěv k Andělskému pozdravení  ( modlitba Zdrávas Maria), v předmluvě napsal:

Každá, třeba i jen v duchu pronesená, špatně formulovaná, ubohá modlitba,která se zrodila v poctivém, upřímném srdci, je vyslyšena. Každý výkřik zrozený ze zoufalství či vyčerpání, ba dokonce i jisté formy nevraživosti nebo zášti.

To vše, pokud se pozvedá k Bohu či Panně Marii, je v nebi přijato, vyslyšeno a proměněno v soucit, požehnání a láskyplnou pomoc.

U modlitby, která se s úctou a láskou obrací k Matce Boží, tomu ani jinak být nemůže.

To je důvěra, co? ❤️

Každá, třeba i jen v duchu pronesená, špatně formulovaná, ubohá modlitba, ta modlitba, která se obrací k Bohu či Matce Boží, ta modlitba, která se zrodila v poctivém, upřímném,  srdci, je vyslyšena… vše je v nebi přijato, vyslyšeno a proměněno v soucit, požehnání a láskyplnou pomoc…❤️…

Tak nám všem v dnešní den přeji hodně chvilek, kdy otevřeme své srdce a necháme působit Matku Boží v našem životě.

Mějte se hezky!

Těším se příště Kejt

Jako dar

Vítám Vás u nás 🙂

Včera jsme byli v Hranicích na Moravě a nečekaně měli čas obejít náměstí, zámek a podzámčí a najednou jsem si uvědomila, jak málo to tam znám. Mají hezky pestře osázené truhlíky 🙂

Otevřela jsem náhodně poselství P. Marie z Medžugorje z 25.9. 1996 a četla:

…Dítka, obětujte svoje trápení jako dar Bohu, aby se staly překrásným květem radosti.

Proto, dítka se modlete, abyste pochopily,

že se trápení může stát radostí

a kříž cestou radosti…

Dát trápení jako dar jsem si musela několikrát přečíst, abych tomu aspoň trochu porozuměla. Ale věřím, že přijetí všech situací, které nás v životě potkávají, přináší pokoj… Pak věřím, že v tom může být radost a cesta v radosti.

 

Přeji Vám hezký týden a těším se příště Kejt

 

 

 

 

 

Krása v Kroměříži

Vítám Vás u nás 🙂

Na naší cestě jsme se zastavili v zámeckém parku v Kroměříži. Naposledy jsem tam byla ještě “za svobodna”, takže jsem se moc těšila. A líbilo se mi tam. 😉

kuk 🙂

jak mi se líbily bylinkové záhonky 🙂

různě osázené truhlíky

tolik princů čekajících v řadě…ale foto si musíte přiblížit…

tolik krásy na jednom místě :-), jaké to musely být hlavy, co dokázaly už před tolika lety vymyslet, dát dohromady takovou krásu :-)… máme krásnou zemi,.. pestrou…bohatou… všude kolem sebe vidím tolik doteků…pohlazení…milostí…

Tento týden ve vstupní modlitbě při mši svaté zaznělo:

Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás;

buď stále s námi a slyš naše prosby;

obnovuj v nás a udržuj svou milost, kterou jsme od Tebe přijali.

Skrze tvého Syna…

Děkuji Ti.

Mějte se hezky a těším se příště Kejt