Matka Elvíra

Vítám Vás u nás 🙂

A myslím na Vás:-)

Zase utekl nějaký čas a dnes přišla zpráva, že se Domů, k nebeskému Otci, vrátila Matka Elvíra. Zakladatelka komunity Čenákolo.

nejkrásnější překlad slov a příklad ❤️

Když říkají: „Elvíra je mrtvá! „
Musíš zpívat, tančit, pařit…
Protože jsem naživu!
Běda vám, když řeknete: “chudák holka… “
Ne, žádné “chudák holka”!
Jsem v pořádku a šťastná
e canto, canto gi à!
Přede mnou se chystá
něco skvělého…
život neumírá!

Téměř při každém našem pobytu v Medžugorjii jsme s úžasem naslouchali svědectvím mladých mužů nebo dívek, kteří díky Matce Elvíře a jejímu nasazení pro Pána, objevili ŽIVOT!

Nebo jsme prostřednictvím záznamu poslouchali vyprávění Matky Elvíry o její cestě.

V místech Čenákola jsme si vykládali, poslouchali nebo užívali ticha.

Ještě v minulém týdnu, kdy jsem poslouchala svědectví chlapců z této komunity, o ní hoši mluvili a říkali, že žije! Ano, žije! Nyní víc než kdy jindy.

Když jsem namátkou otevřela její knížku, o které jsem psala tady:

A dnes jsem také knihu otevřela a našla toto:

…”Ale já ho nevidím, necítím toho živého Boha, toho vzkříšeného, o kterém nám vyprávíš!”

A já na to: ” A ty jsi mu otevřel dveře? Zkusil jsi na ten okamžik říci: “Pane, potřebuji tě, pomoz mi!´”

Brána srdce má jen jedinou kliku! Tu zevnitř!

A jen my můžeme svobodně otevřít Tomu, kdo klepe, kdo touží po tom, aby mohl vstoupit a udělat nás šťastnými, aby naše radost byla plná.

Popros Ho o pomoc, otevři Mu bránu svého srdce, nech Ho vstoupit!

…a budeš šťastný!”

…Vybočil z cesty, ale pak znovu Boha našel, opět pocítil stesk po prožitém dobru, potřebu modlit se a věřit v Něho.

Jsem si jistá, že setkáš-li se s Pánovou dobrotou, jestliže tě někdo miloval v Pánově jménu a ukázal ti skutečnou Boží tvář, pak to v tobě zanechá nesmazatelnou stopu.

Dříve či později se k Němu v životě vrátíš, protože

nikde jinde nenalezneš ten pokoj a radost,

které tvoje srdce zkusilo,

když žilo v Jeho přítomnosti.

Nikdy jsem nedělala plány do budoucna,

ale chtěla bych stále více otevírat dveře srdce, lásky,

abych mohla obejmout celé lidstvo a přijmout ty,

kdo jsou ještě ztracení a osamocení…

Matko Elvíro, děkujeme!

Kejt

I když se všechno mění

….nebo mizí,

ty nikdy nedopusť,

aby se něco ztratilo z toho,

co dává smysl tvému životu…

Vítám Vás u nás 🙂

Listovala jsem Uměním naslouchat a narazila na tuto krásnou větu. Jakoby ji o. Jeroným poslal nám jakoby náhodou do dnešních dnů…

Mezi svátky jsme se nadýchli ticha. Při náhodném pobytu v Medzugorje se všechno zpomalilo. A dostalo smysl. Bylo tam krásně.

Ve vánočním poselství nám Panna Maria řekla:

Drahé děti! Dnes vám přináším svého Syna Ježíše, abyste byly jeho mírem a odleskem jasu a radosti nebe.

Modlete se, dítka, abyste byli otevřeni přijmout mír, protože mnohá srdce jsou uzavřená volání světla, které mění srdce.

Jsem s vámi a modlím se za vás, abyste byli otevřeni přijmout Krále Míru, který plní vaše srdce teplem a požehnáním.

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. 

Když Jakovovi skončila pravidelná zjevení, řekla mu P. Maria, že se mu až do konce života bude zjevovat 25. prosince. Jakov uvádí, že je to pro něj nesmírný dar. Dar všech darů, říkám já 🙂

Po jeho skončení Jakov předal poselství:

„Drahé děti! Dnes, když světlo Ježíšova narození osvěcuje celý svět, zvláštním způsobem s Ježíšem na svých rukou, prosím, aby se každé srdce stalo betlémským chlévem ve kterém se narodí můj Syn a tak, aby se vaše životy staly světlem jeho narození.

Dítka, žijete v nepokoji a strachu.

Zato, dítka, dnes, v tento milostiplný den, proste Ježíše, aby posílil vaši víru a stal se vládcem vašeho života,

protože, děti moje,

jenom s Ježíšem ve svém životě nebudete vidět nepokoj,

ale modlit se za mír a žít v míru a

nebudete vidět strach, ale Ježíše, který nás osvobozuje od všeho strachu.

Já jsem vaše matka, která nad vámi neustále bdí a žehnám vám svým mateřským požehnáním. “

Pročítaje poselství, cítím se povzbuzena. O víru musíme prosit…ale pak to stojí za to 🙂

Mějte se krásně!

Těším se příště! Kejt