Letní vzpomínky a o. Leopold Mandič

Vítám Vás u nás 🙂

Jak přichází babí léto a s ním i chladná rána, vzpomínám na žár letního slunce. Někdy se mi nechce věřit, jak rychle se podzim přiblížil.

V Padově jsme s vděčností zamířili k svatému Antonínovi, měli jsme mu za co děkovat 🙂

Svatý Antonín je znám jako prostředník mezi nebem a zemí:-) Vnímám ho jako blízkého kamaráda, který díky své lásce k Bohu zapomínal na sebe a sloužil druhým. Být tak blízko místům, kde Antonín žil a pohyboval se, bylo pro nás vzácné 🙂

A druhým kamarádem, který je zázrak, je svatý Leopold Mandič. Vzpomínám si, když jsem poprvé o něm četla, jak na mě zapůsobily slova:

...nejsou nutná mimořádná pokání.

Stačí, že snášíme s trpělivostí běžné starosti našeho ubohého života:

nedorozumění… nevděčnost… ponížení

trápení způsobené změnami ročních období nebo prostředí ve kterém žijeme…

kříž, který nám hřích vložil na ramena a který Bůh chtěl jako prostředek spásy…

Nenápadná, malinkatá cela, která při bombardování Padovy zůstala zachována, je místem, kde lidé zakoušeli Boží něhu:-).

Více o něm zde:

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=bozi-neha-ve-zpovednici-svaty-p-leopold-mandic&cisloclanku=2021110004

Každé ráno se klášter otevíral úderem 6 hodiny, pak se řeholníci scházeli k ranním chválám, po kterých byla mše svatá. V klášteře bylo ráno ticho.

Mohli jsme tu pobýt a pobývali každé ráno 🙂 Mi se to ticho rán moc líbilo. Ráda na to vzpomínam 🙂

O. Leopold řekl:

Jediný pokyn Pána Ježíše stačil k utišení bouře na moři…

Za 2000 let náš Pán tu moc neztratil.

On je věčný a to stačí.

Pán je věrný ❤️

Přeji Vám pěkný čas a těším se příště!

Kejt

V důvěře

Vítám Vás u nás 🙂

Poklid prázdninových dnů mi doprovází přenos 33. Medžugorského Mladifestu v těchto dnech.

Díváte se také? 🙂

Na slovenském kanále najdete pokračování, sestřihy i aktuální dění podle Vašich možností. ❤️

https://www.youtube.com/channel/UC7vpSO4WKkM1OSp9FoU7pBA

Přeji i Vám načerpání sil a radost do každého okamžiku Vašeho života ❤️

Z krás našeho putování jižními Čechy

Jindřichův Hradec, Dačice

Telč

A nakonec Vděčnost 🙂

Přeji Vám požehnaný prázdninový čas!

Těším se příště 🙋

Kejt

Dotek nebe

Vítám Vás u nás 🙂

Začátek července jsme prožili v Medžugorje. Stále více vnímám toto místo jako místo, kde se nebe země dotýká 🙂

Cítila jsem velkou vděčnost, že tu mohu být

❤️

Během týdne jsme čerpali pokoj a lásku a sytili se atmosférou radosti ❤️

V ranní kráse jsem potkávala jemné pozdravy všedního dne 🤗

Navštívili jsme místa, kde zaznělo svědectví o mocném působení Boží lásky❤️

Vyrazili jsme o třetí hodně ranní, abychom se na vrcholu Križevace nechali obejmout darem nového, začínajícího dne❤️

Prožívali jsme každou chvilku, ať už to bylo u Modrého kříže, ve dvoraně, u hrobu fra Slavka nebo při pohledu na věže známého kostela:

Panna Maria 18. března 2016 řekla:

… Osvoboďte se od všeho, co vás poutá pouze k pozemským věcem,

a dovolte, aby skrze modlitbu a oběť byl váš život formován vším, co je Boží...

a Maria je nám stále nablízku s pomocí, s přímluvou a radou. Doporučuje nám s mateřskou starostlivostí pět pilířů na cestu do nebe:

Modlitba růžence

Mše svatá

Číst Bibli

Půst

Měsíční svatou zpověď

A pak se sejdeme v nebi 🙂

Těším se

A přeji Vám hezký čas

Kejt

Důvěra

Vítám Vás u nás 🙂

A od Tiché Orlice 🙂

Moje první seznámení s kánoí na vodě. 🙂 Kdo mě znáte, tak víte:-) Měla jsem srdce až v krku. Ale bylo to nááááádherné 🙂

Měla jsem úžasnou zadačku 🙂 Bez ní bych nedala ani jeden zápřah 🙂

některé záběry byly překvapující a hezké 🙂

Když jsem si četla poznámky o. Duolinda o důvěře, povzbudily mne.

Ježíš k duši: Vašimi schody do nebe je moje Vůle. Dosáhnete ji tím, že se mi cele odevzdáte a budete mi důvěřovat i v maličkostech. Jít cestou důvěry znamená, že už nebudete tolik řešit, co se stalo a co by se mohlo stát…

Jaký má smysl myslet na minulost, která už není? A proč myslet na budoucnost, již nemůžete ovlivnit?

Spočiňte ve mně a věrně plňte všechny své povinnosti.

Je-li třeba konat, udělejte vše, co v té chvíli závisí na vás. V tom spočívá tajemství vnitřního pokoje i neutuchající horlivosti duše. Není horlivosti bez pokoje, ale nedojdete pokoje srdce, aniž byste se mi cele odevzdali.

(Grazia Ruotolo, Ježíši, postarej se Ty!)

Vyjít, vyplout v důvěře v odevzdanosti do letních dnů se stejným pokojem přeji i Vám:-)

Těším se příště Kejt

Krása v plném květu

Vítám Vás u nás 🙂

Začátkem května jsem měla možnost ležet delší dobu v posteli a pozorovat oknem krásu rozpukající se přírody 🙂 Moc jsem Vám ji chtěla zprostředkovat! Ale nepodařilo se.

Dnes zavzpomínám 🙂

Ležela jsem v knížce:

četla, přemýšlela a těšila se. . . Některé úryvky posílám i Vám.

Drahé děti, dnes vás zvu k úplnému sjednocení s Bohem. vaše tělo je na zemi, ale prosím vás, aby vaše duše byla co nejčastěji v Boží blízkosti.”

(z poselství Panny Marie 2. listopadu 2008)

Trochu mě to zranilo, ale rozhodla jsem se, že se její příkrostí nebudu trápit. Možná měla jen špatný den.

Modlila jsem se za ni tak, jak mě to naučila Panna Maria.

Řekla mi, že nevím, jaké kříže lidé nosí.

Přeji Vám hezký, poklidný čas a těším se příště

Kejt