Láska dává život

Vítám Vás u nás 🙂

Podívejte, co jsem potkala 🙂

Uplynulé dny byly ve znamení setkávání, loučení, těšení se na prázdniny. Byly to pěkné chvíle.

setkání před prázdninami měly maminky

ve znamení zapáleného ohně se neslo loučení s o. Slavem a

hned vzápětí do světa zamířilo i naše druhé dítko

loučení se školním rokem a o. Františkem  jsme prožívali i ve farnosti

dítka řádila na trampolíně:

To byl náš život v uplynulém týdnu.

Pak jsem večer koukla na stránky k papeži. V pátek se slavila slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. A veškerý ten náš život vychází ze srdce…dává směr…určuje život.

Papež řekl:

Láska má dva rysy.

První spočívá v tom, že spíše dává než přijímá.

Za druhé: láska je spíše ve skutcích než slovech.

Říkáme-li, že spíše dává než dostává, znamená to, že je sdílením.

Ustavičně se sdílí. Je přijímána milovaným.

A když říkáme, že je více ve slovech než skutcích, znamená to, že láska dává život, umožňuje růst.

(více zde:http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20444)

Láska dává život, umožňuje růst…

Přeji Vám pěknou neděli v kruhu nejbližších. Mějte se hezky a těším se příště Kejt

Ráno

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes, ještě v polospánku jsem vnímala šumění deště. Pak- ráno- byla obloha pokrytá mraky, sem tam modrý… ležela jsem v knížce…a najednou slunce, prudký závan slunce a do toho vzdáleně zněly zvony spálovského kostela… tolikrát jsem ráno vzhůru a neslyším je. Dnes ano.

Dnes už od toho ranního šera se mi v mysli vynořila  jedna knížka…  život sedmi mužů, kteří svůj život odevzdali. Kniha Iso Baumera: Trapisté z Tibhirine. Už jsem je tu vzpomínala. Vynořil se mi v mysli i natočený film o nich DES HOMMES ET DES DIEUX- O Bozích a lidech… jak všechno nechali a odešli se svými únosci a ti jim pak uřezali hlavy…měla jsem před očima to ticho…

A tak jsem si našla tu báseň, báseň, kterou jeden z těch mnichů  psal ještě dávno před tím, než věděl, že zemře násilnou smrtí:

NA KONCI

už nevím, co bych měl ještě říct

ale                                                                                                                      na konci

ti

chci nabídnout dobře vypracované Ano

vyrazit na cestu                                      a

za sebou

nechat svůj život

opravdové Děkuji

dobře propracované

a podepsané

ANO

Dnes bych si přála být na cestě k tomuto ANO.

Přeji Vám všem pěkný den a těším se příště Kejt

Svatba se slunečnicí

Vítám Vás u nás 🙂

Doma se mi objevily slunečnice. Byla to nádhera…přinesly mi potěšení…chystala jsem svatební výzdobu.

košíčky pro družičky:

korsáže pro svědky:

kytičky pro maminky:

pro ženicha na auto:

na klopu:

na gratulace:

pro nevěstu:

a do kostela:

Novomanželé v tuto chvíli vyšli na společnou cestu životem. Otec Jan při promluvě manželství připodobnil k hoře…představte si vysokou horu… vy máte všechno potřebné, abyste se dostali na vrchol… může přijít okamžik,kdy v  jednu chvíli má více síly jeden, pomáhá tomu druhému, jindy druhý, vystřídáte se a tak se dostanete na vrchol a budete šťastní.Teď dostáváte vybavení karabiny, lano, …cílem hory- vašeho života je nebe. To je cíl vaší cesty. Ať vám Bůh pomáhá. Cesta bude tvrdá, ale tím,kdo posiluje,kdo sjednotí, je Bůh. K tomu vám budou pomáhat svátosti…dary Ducha svatého a modlitba. Společná. Modlete se denně.Proste a ten Zlý nebude mít šanci 😉

Ať Vám Hospodin žehná, po všechny dny vašeho života.


A stejná paralela zní z úst  papeže Františka snoubencům, kteří vyjádřili možné obavy ze slibu “navždy”:

Jak tedy léčit tento strach z „navždy“? Léčí se den za dnem tak, že Pánu Ježíši svěřujeme život, který se stává každodenní duchovní poutí, složenou z jednotlivých kroků či malých kroků a krůčků společného růstu, úsilí stávat se ženami a muži dozrálými ve víře. Protože toto „navždy“, drazí snoubenci, není pouze otázka trvání!

Manželství není povedené pouze tím, že vydrží. Důležitá je jeho kvalita. Úkolem křesťanských manželů je být spolu a umět se milovat navždy. Vybavuje se mi zázrak rozmnožení chlebů. Také pro vás může Pán rozmnožovat vaši lásku a každý den vám ji dávat čerstvou a dobrou. Má jí nekonečné zásoby! On vám dává lásku, která je základem vašeho spojení a každý den ji obnovuje a posiluje. A činí ji ještě větší, když se rodina rozrůstá o děti. Na této cestě je důležitá a nezbytná modlitba. Vždycky. Pro ni, pro něho a pro oba společně. Proste Ježíše, aby rozmnožoval vaši lásku.

Umět se milovat navždy… ach, Pane, rozmnožuj naši lásku…

Přeji Vám hezký nedělní podvečer k načerpání sil do nového týdne a těším se příště Kejt

Dar síly

Vítám Vás u nás 🙂

Dnešní ráno bylo nádherné…vonělo létem…vzpomínkou…koukala jsem na tyto růže, jak byly malé- malý oddenek, když jsem je dostala a vzpomínala na jejich dárce a teď? Rostou do krásy a krásu dávají…

…pak jsem sáhla  do  složky a vytáhla si jen tak jeden list papeže Františka:

Každý z nás také zná lidi, kteří prožívali obtížné a velmi bolestné situace. Pomysleme jen na ony muže a ženy, kteří se perou s těžkým životem, zápasí o to, aby zajistili rodinu a vychovali děti.

Umožňuje jim to dar síly, který jim napomáhá. Kolik je takovýchto mužů a žen, jejichž jména neznáme, ale kteří jsou ctí našeho lidu a naší církve, protože jsou silní.

Jsou silní v tom, jak vedou kupředu své životy, rodiny, práci a víru.

Tito naši bratři a sestry jsou svatí.

Jsou to skrytí světci každodennosti. Mají právě tento dar síly, aby pokračovali v konání svých povinnosti jako lidé, otcové, matky, bratři, sestry a občané. Takovýchto světců máme mnoho. Děkujme Pánu za tyto křesťany, kteří ztělesňují skrytou svatost a které vede dál Duch svatý. Prospěje nám, když se nad těmito lidmi zamyslíme.

Mohou-li dělat něco takového, proč bych nemohl také já? A prosme pak Pána o dar síly.

Vybavila se mi maminka,kterou znám tady- ze světa blogů… její síla při výchově dětí, na které zůstala sama, je silná…není to síla ve smyslu svalů…ale lásky… nutí mě zamyslet se

Chtěla bych Pána prosit o dar takové síly.

o dar takové lásky…

Vám přeji hezký den…mějte se krásně a těším se příště Kejt

A zase sedmikráska

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes jen krátce. Neodolala a sklonila se k sedmikrásce. Stále lze nad ní žasnout:

Dnes mi přinesla vyloženě potěšení.

A ještě mě “dostalo” pozvání papeže Františka prezidentům Palestiny a Izraele, aby za ním přijeli a společně se modlili za mír. A oni souhlasili a přijedou! Už tuto neděli. Musela jsem na to včera před usnutím hodně myslet 🙂  A papež nás prosí:

A prosím i vás, abyste nás nenechali samotné, modlete , aby Pán udělil mír oné požehnané zemi. Počítám s vašimi modlitbami, hodně se modlete, aby nadešel pokoj.

(více zde:http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20275)

Hm… To je, jakoby věřil modlitbě…a oni přijedou… A co my? Věříme, že modlitba dokáže změnit svět, nás, zastavit válku?

Včera papež mluvil o dalším daru Ducha svatého : http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20328 a i zde vysvětluje víru- dar zbožnosti jako vztah žitý srdcem. Vztah žitý srdcem. Potom tedy můžu mít dětskou víru, že Mu v modlitbě odevzdám a prosím i o takovou věc, jako je mír v Palestině, Izraeli, Sýrii, Ukrajině…

Hm…

Jak je ta sedmikráska krásná 🙂 dala bych ji Vám všem jako poděkování s přáním pěkně prožitého dne. Mějte se.

Těším se příště Kejt