40. výročí

Vítám Vás u nás 🙂

Je to týden, co jsme si připomínali 40. výročí zjevení Panny Marie- Královny Míru v Medžugorje.

Přímý přenos nabídl krásné pohledy:

Při ohlédnutí, co se stalo dnešní den – sedmý od začátku zjevení 30. 6. 1981 mimo jiné Panna Maria žádala, aby byl vytvořený večerní modlitební program, tak jak ho známe dodnes. Panna Maria se zjevuje 20 minut před začátkem večerní mše svaté, aby nás učila připravit se a prožívat mši svatou srdcem.

Řekla: “Já nejsem důležitá. Vedu Vás k mému Synovi.”

❤️

Maria, prostřednice všech milostí, oroduj za nás!

Mějte požehnaný den a těším se příště!

Kejt

Všechno ostatní nech být

Vítám Vás u nás 🙂

Nastává čas rozkvetlých pivoněk. Je to krása. A jejich vůně! Ráda se na ně dívám 😉

A v té kráse čtu:

všechno ostatní nech být 😉

Byli jsme včera s dětmi na třídním výletě. Zastavili jsme se v revitalizovaném 😉 kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Čekala nás krásná prohlídka, doprovozena citem paní průvodkyně a děti byly nadšené. Ještě při zpáteční cestě vzpomínaly 😉

Vyšli jsme si kousek pěšky… bylo nádherně!

Bylo tam krásně 🙂

V lednovém poselství (25.1.2021) z Medžugorje Maria řekla:

„Drahé děti! Vyzývám vás v tomto čase k modlitbě, půstu a odříkání si, abyste byly silnější ve víře. Toto je doba buzení a rození.

Jako příroda, která se dává, i vy, dítka, uvažujte kolik jste přijali. Buďte radostnými nositeli míru a lásky, aby vám bylo dobře na zemi.

Prahněte po nebi, a v nebi není smutek ani nenávist.

Proto, dítka, znovu se rozhodněte pro obrácení a ať svatost zavládne ve vašem životě. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. “

Jako příroda, která se dává… i já uvažuji, kolik jsem dostala 😉

Být radostným nositelem míru a lásky…a pak nám bude dobře na zemi 😉

Ano, na začátku Matka Boží vyzývá k modlitbě, půstu, odříkání, ale jen proto, abychom byli silnější ve víře 🙂

A pak… prahněte po nebi, není tam ani smutek ani nenávist 🙂

Těší mě ty Boží pozdravy krásy a Mariina prosba. Dnes jsou v liturgii slova: Nejprve hledejte Boží království a jeho spravedlnost a pak: všechno ostatní vám bude přidáno.

Tak jdu hledat 😉 a přeji krásný, požehnaný čas na cestě i Vám 🙂

Těším se příště Kejt