Začít dnes

Vítám Vás u nás 🙂

Dnešní cestou na Maria Skálu jsem potkala jemné pozdravy probouzející se přírody.

V minulých dnech nás sváteční překvapení vyslalo do Prahy. I v tamějších uličkách jsme žasli nad krásou.

Prošli jsme si naše oblíbené zastávky.

A vnímali, jak se zachvěl svět.

V poselství Panny Maria v Medžugorje zaznělo:

„Drahé děti! S vámi jsem a modleme se společně.

Pomozte mi, dítka, modlitbou, aby satan nezískal převahu. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu, navštívila Zemi.

Proto, dítka, vraťte se k Bohu a modlitbě, půstu a odříkání si, za všechny ty, kteří jsou pošlapáni, chudí a nemají hlas v tomto světě bez Boha.

Dítka, jestli se nevrátíte k Bohu a jeho přikázáním, nemáte budoucnost. Proto mne k vám poslal, abych vás vedla.

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. 

(25.2.2022)

Včera jsme se měli možnost spojit se v modlitbě, ke které se sešli lidé na Podbrdu.

Lidé se modlili celou noc i v kostele.

Poslechla jsem si slovíčko br. Šebestiána:

Myslím, že každé poselství, které v Medžugorje zaznělo, má sílu a přesah do dnešních dnů. Pokaždé, když si nějaké přečtu, cítím potřebu vlastního obrácení, ale také laskavé pozornosti a vedení Panny Marie. Ne nadarmo nás vyučuje:-) Být v její škole je výsadou, zodpovědností i povzbuzením. Potřebujeme to.

Čerpat můžete zde:

Každý z nás má moc vstoupit modlitbou, pokáním do tohoto boje, jak říká o. Šebestián.

Vzpřimme se a pozdvihněme hlavu:-) Nemusíme se bát.

Vybavila se mi slova Segatašje- chlapce, který se setkal s Ježíšem, jak říká:

Být ve škole Panny Marie nás vede k vlastnímu obrácení a očištění. Pak budeme moci naplno milovat a přimknout se k Pánu.

Přeji nám všem k té cestě odvahu, sílu a vytrvalost.

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

Mír v srdci

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes je krásné datum 😉 22.2.2022. 🙂 A tak, abych na něho nezapomněla, píšu příspěvek 😉 a promítla jsem ho do krásy všedního dne a tvoření. “Ozelenila” jsem si stromečkem všechny truhlíky, květináče kolem i vně domu 🙂

Každé ráno poslouchám poselství Panny Marie z Medžugorje. Její slova jsou slovy maminky, která si “nedá pokoj” a s laskavostí sobě vlastní děti povzbuzuje k dobrému.

„Drahé děti! S velikou radostí v srdci vám děkuji za všechny modlitby, které jste v těchto dnech přinášely na moje úmysly. Vězte, dítka, nebudete litovat ani vy ani vaše děti. Bůh vás odmění velikými milostmi a zasloužíte si život věčný. Já jsem vám blízko a děkuji všem těm, kteří v průběhu těchto let přijali moje poselství, proměnili je v život a rozhodli se pro svatost a mír. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu. “

(25.6.2006)

„Drahé děti! I dnes vás vybízím, abyste uvedly do praxe a žily moje poselství, která vám dávám. Rozhodněte se pro svatost, dítka, a myslete na ráj. Jenom tak budete mít ve svém srdci mír, který nikdo nebude moci zničit. Mír je dar, který vám Bůh dává v modlitbě. Dítka, snažte se a pracujte ze všech sil, aby mír zvítězil ve vašich srdcích a ve světě. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “

(25.5.2006)

„Drahé děti! I dnes vás volám k modlitbě. Dítka, modlete se, dokud se vám modlitba nestane radostí. Jenom tak každý z vás odhalí mír v srdci a vaše duše bude spokojená. Budete cítit potřebu svědčit druhým o lásce, kterou cítíte ve svém srdci a životě. Já jsem s vámi a přimlouvám se před Bohem za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “

(25.7.2003)

Čím vice poselství nechávám ve svém životě znít, tím více vnímám jejich pravdivost a sílu.

Vzpomínám si na svá mladá léta, kdy zjevení Panny Marie teprve lehce proplouvala na povrch, bylo těsně po revoluci. V jednom kostele jsme se celou noc modlili a adorovali za mír a pokoj ve svém srdci a pak za mír a pokoj na celém světě. Jako by to bylo dnes. Mladí, kytary, odhodlání vydržet, Eucharistie… Šla bych do toho znovu.

Vlastně, co mi brání?

Po skončení noci jsme se šli projít městem a manžel (tehdy jsme byli ještě svobodní) říká: “Šel bych do kina. … Na nějaký “krvák”… 🙂

Tak Vám i sobě přeji pokoj v srdci. Protože, jak říká Královna pokoje, bez pokoje ve vlastním srdci nebude pokoje ve světě.

Těším se příště Kejt