Oko víry

Vítám Vás u nás 🙂

DSCF1353

Včera večer držel manžel v ruce knížku Milost přítomného okamžiku. Vy už ji znáte 😉 . Už jsem byla skoro ukolébaná, ale poprosila jsem ho,ať mi ještě něco přečte. A přečetl.

Boží působení je přítomno všude a vždy, i když je může vnímat jen oko víry.

Všichni tvorové žijí v Božích rukou. Smysly sice vnímají pouze působení tvorů, avšak víra ve všem shledává, jak působí Bůh.

Neuplyne ani jediný okamžik, v němž by se  Bůh neprojevil v podobě nějaké příjemnosti, nějaké útěchy nebo nějaké cnosti. Všechno, co se odehrává v nás, kolem nás a co se děje skrze nás, obsahuje a zahaluje jeho božské působení. Je opravdové a skutečné, i když neviditelné přítomnosti.

DSCF1364

DSCF1363

DSCF1356

DSCF1361

Už jsem nepotřebovala víc. Spala jsem do minuty. S vědomím Jeho. A  přeji Vám hezký týden a těším se příště Kejt

Smrt nemá poslední slovo II

Vítám Vás u nás 🙂

DSCF1332 (2)

Všimla jsem si, že  kniha o Chaiře vyvolává hodně reakcí…Ani já jsem netušila, co přinese mi.  Možná právě proto, když jsem si ji dnes náhodně otevřela, všimla  jsem si  něčeho, co jsem tam dřív neviděla.

Následující den se obrátí na manžela s otázkou:

” Enrico, kdybys věděl, že tvůj život může zachránit deset lidí, obětoval bys ho? Enrico odpověděl: ” Ano, s milostí Boží.”

Najednou Chaira povídá: ” Hm, takže i kdybych prosila o uzdravení – a já o ně prosím -, možná Bůh ví, co chci doopravdy…”

DSCF1336

Chaira i Enrico se vždy modlili a prosili o sílu obstát v této zkoušce se svatostí.

Přála bych to nám všem do všech našich situací, vztahů 😉 prosit o milost mít oči upřeny na Ježíše jako oni dva, žít v Jeho přítomnosti…prosit o sílu do našich zkoušek…byť každý z nás máme úplně jiné starosti. Já věřím tomu, že je Pán blízko každému z nás a touží pomáhat i nám.

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

DSCF1333

Pouto

Vítám Vás u nás 🙂

Teprve až teď mi došlo, že je asi příroda ve svém rozpuku zpožděná, protože jsem uviděla šeříky a ty jsou u nás ještě úúúplně v začátcích… Ale jinak! Jinak je tu nejkrásnější měsíc 😉

DSCF1332

DSCF1324

A nejkrásnější měsíc patří Královně máje 😉

Otec Jeroným v Předzpěvu k Andělskému pozdravení (Andělským pozdravením je myšlena modlitba Zdrávas Maria a o. Jeroným se nad každým slovním spojením zamýšlel) a mimo jiné napsal:

Nemůže se však potom stát člověk rozjímavým tím, že se k tobě modlí? Zajisté ano, a zkušenost mnoha mnichů a laiků z dávných dob to dokazuje. Jestliže  na jedné straně je s tebou Pán, na druhé straně jsme s tebou také my.

Jsme tedy Pánovi nablízku, jelikož mezi ním a námi jsi ty jako jediná prostřednice, či spíše jako pouto…

..Když se modlím mírným hlasem” Pán s tebou”,doufám také, že i má vlastní modlitba a celý můj život se postupně stanou kontemplativními. Je to nanejvýš žádoucí kvalita, v niž mohu doufat, kráčím-li s tebou po cestě, která je vyhrazena tvým dětem. A při té kontemplativní modlitbě jsem si často říkal, bezpochyby stejně jako ty: “Opravdu, tohle je lepší než všechno ostatní!”…

medzu2 011z našeho putování v uplynulých letech

medzu2 015

medzu2 026

Tohle je lepší než všechno ostatní 😉

Krásný měsíc máj Vám přeji a těším se příště Kejt