Srdce Mariino

Vítám Vás u nás 🙂

Druhý pátek po slavnosti Nejsvětější Trojice slavíme slavnost Božského Srdce Ježíšova. A v sobotu nato Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Není důležitějšího orgánu v těle 😉 . Vím, že jsou všechny orgány propojené a jeden bez druhého nemůže být, ale srdce je jaksi středem všeho… dává život, určuje směr, v srdci se rodí touha nebo bolest, srdce je odjakživa spojováno s citem. Sestra Lucie z Fatimy uvedla, že jí Panna Maria sdělila, že ji nikdy neopustí a že její Neposkvrněné Srdce bude jejím útočištěm a cestou, která ji povede k Bohu. Sv. Hyacinta často trhala na poli květiny a přitom si zpívala nápěv, který si sama vymyslela: “Sladké Srdce Mariino, buď mojí spásou! Neposkvrněné Srdce Mariino, obrať hříšníky, zachraň duše před peklem.

Tak kéž i Vám dnes dnes den uteče při zpěvu a radosti z Pána 😉

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

Srdce

Vítám Vás u nás 🙂

pohledem na stín sluníčka

Dnes jsem náhodou klikla zde:

A zde:

😉

A moc se mi to líbilo. Slavíme dnes svátek Božského Srdce a nějakým pro mě tajemným působením Boží Prozřetelnosti jsem Božské Srdce, plné lásky, mohla vnímat i takto 😉

V uplynulém víkendu jsme oslavili sv. Antonína.

Sluníčko nás hřálo milými paprsky a prosvítalo do kaple… proto tolik fotek s jeho odlesky 😉

Dnes jsem v knize In Sinu Jesu četla:

Děkuji ti, že jsi dnes odpoledne zůstal v mé přítomnosti a byl mým společníkem v hořkém umučení. Hleděl jsem na tebe, jako jsem kdysi hleděl na Jana, mého milovaného učedníka. Uč se setrvávat tímto způsobem v mé společnosti. Stačí, že mě vyhledáš a zůstaneš v tichu mé přítomnosti, spokojen, že jsi se mnou. Nepotřebuji tvé myšlenky ani tvá slova. Stačí, když mi nabídneš klanící se srdce plné lásky a vděčnosti za mou trvající přítomnost v Nejsvětější svátosti.

…nemohu odmítnout, co ode mě žádáš, obracíš-li se k mému eucharistickému Srdci. Někdy mé Srdce dává ještě lepší dar, než o jaký prosíš, neboť žádáš krátkozrace a omezeně podle své lidské přirozenosti, zatímco já dávám moudře a nekonečně podle svého srdce… Žehnám všem, které mi předkládáš.

Na ně na všechny zazáří světlo mé eucharistické Tváře a tobě žehnám z hlubin svého probodeného Srdce.

pátek 7. března 2008

Přeji i Vám sváteční den v Jeho lásce.

Těším se příště Kejt