Dej mi duše…

...ostatní se všechno vezmi…

dej mi duše, ostatní si vem, hned vem…

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes se slovy Dona Boska z písničky, jak si ji pamatuji z dob mládí 😉

Otevřela jsem Don Boskovy vzpomínky v knize Don Bosko a hned na stránce jak Don Bosko vzpomíná, jak ho maminka učila ranní modlitbě.

Používám ji dodnes:

Klaním se Ti, můj Bože a miluji Tě. Děkuji Ti, žes mi zachoval život, zdraví a víru a chránil mě během noci. Zasvěcuji Ti dnešní den i všechno své počínání. Pomáhej mi, ať odpovídá Tvé vůli, a proto provázej mne i všechny mé drahé svým požehnáním. Amen.

rodný domek

Surfovala jsem světem internetu, abych si dnes Dona Boska připomněla. Všechny uvedené obrázky jsem použila z netu a v žádném případě nechci porušovat autorská práva, chci však všem, kdo tyto vzpomínky z cest ve světě internetu sdílejí, poděkovat za milé okamžiky strávené v přítomnosti míst, kde Don Bosko žil a působil 🙂

když jsem já byla před lety v Turíně u Dona Boska, ještě jsem neměla foťák a mobily neexistovaly. Dovedete si to představit? Ale dodneška si pamatuji, na co jsem myslela, když jsem u něho stála 😉

Don Bosko svým spolupracovníkům říkával:

…Dělejte, co můžete. Bůh doplní to, co nejsme schopni udělat my. V každé záležitosti důvěřujte ve svátostného Ježíše a v Pannu Marii Pomocnici. A uvidíte, co jsou zázraky.

🙂

začátky v Turíně
don Boskův sen o pilířích- sloupech, které udrží rozbouřený svět:
jeden sloup Panna Maria a druhý Eucharistie 🙂

Panna Maria a Eucharistie. Sloupy- pilíře našeho duchovního života dnes stejně aktuální jako tenkrát. Panna Maria a Eucharistie. Tak se opřeme a uvidíme zázraky stejně silné jako tenkrát 😉

Done Bosko, přimlouvej se za naši mládež a naše rodiny!

Mějte se hezky! A těším se příště Kejt

p.s. Dnes večer na TV LUX je na Dona Boska malá vzpomínka. Jsem na ni zvědavá.

Chci…

Vítám Vás u nás 🙂

pohledem z nedělního rána

Vracím se zpětně k neděli, kdy jsme se probudili do jemně pocukrovaného dne 😉

Dnes už tu krásu neuvidíte 🙂

Ale na druhou stranu, dnes můžeme prožívat radost ze 170 let starého dne, kdy 22. 1. 1870 odešel Domů sv. Vincenc Pallotti.

Svatý Vincenc byl jedním slovem borec 🙂 Hořel láskou pro Krista, šířit jeho království, měl dar bilokace- být ve stejný čas na více místech (jako např. otec Pio nebo don Bosko), jedl tak, že skoro nejedl, ve všem dával přednost zachránit druhé pro Boha a taky si vzpomínám, jak nám kněz vykládal, že v době Pallottiho bylo tolik kněží, že svatý Vincenc nedostal v Římě farnost a tak mu řekli, že si lidi musí najít sám 😉 , nu a on je našel… nebo spíše bych řekla- lidé si našli jeho 😉 , kázal na schodech, na náměstí, když mu zakázali používat kostel, donesl si zpovědnici ven a zpovídal venku, lidé čekali kolikrát celou noc, aby se k němu dostali, chodíval do nemocnic, vězení, učil budoucí kněze, miloval modlitbu, adoraci, Pannu Marii, založil Společnost Katolického apoštolátu, kdy kněží i laici spojí své síly, aby pomáhali duchovně i hmotně potřebným a tím vším, co dělal a jak žil, zapaloval druhé 😉

Někdo by řekl, že se nešetřil… Ale ono se asi nedá šetřit, když hoříte pro Krista.

jeho škapulíř
když mu chtěli lidé z vděčnosti políbit ruku, nosil v dlani tento obrázek, takže lidé chtě nechtě políbili Matku Boží 🙂 Pallotti věděl, že bez Ní a Boha je nic
dveře do jeho pokoje a zároveň zpovědní místnosti

jeho poznámky

Z jeho hesel:

“Nikdy nezahálet, málo mluvit a hodně udělat!”

na pouti

Adorovat! Často se klanět Nejsvětější Trojici! “

kostel  S. Salvatore in Onda v Římě, kde je svatý Vincenc Pallotti pochován

“Žít s velkou úctou k milované Matce, Panně Marii.”

kříž v Pallottiho pokoji

“Chci dělat vše k Boží slávě.”

S Pallottiho předsevzetím na rtech do každého dne Vám přeji požehnaný den a těším se příště Kejt

(čerpáno z knihy:

a http://catholica.cz/?id=289

a Řím dnes

Já tě posílím…

Vítám Vás u nás 🙂

Poslední chvíle doby vánoční odťukávají a my ještě včera roznášeli Tříkrálové požehnání.

Jak tak první dny nového roku plynou, nakukuji dál do knihy V tichu před Pánem a její slova mi do těchto dnů přinášejí nástin předsevzetí:

Vstávej brzy…

Věnuj mi první hodiny dne. Přicházej ke mně dříve, než půjdeš za něčím nebo někým jiným.

Já tě posílím,

abys dobře využil každé hodiny takto započatého dne…

...Věnuj mi tolik času, kolik můžeš a já ti dám čas i energii vykonat vše, co musíš.

Uvidíš, že pokud budeš přicházet nejdříve ke mně, ukáže se ti vše ve správných proporcích…

Budeš dělat věci postupně, jednu po druhé a všechno tvé konání se bude vyznačovat klidem a vnitřním postojem adorace mé přítomnosti přebývající ve svatostánku…

Kéž zaslíbení ticha spočinou v nás a přeji Vám hezký pracovní týden.

Těším se příště Kejt