Dát přednost přede vším

Vítám Vás u nás 🙂

DSCF1200

DSCF1201

Dnes Vás čeká delší zamyšlení…V tyto krásné sváteční dny, kdy člověk- já- hledám pozůstatky zimy 😉 , mám také volnější dny a tak jsem listovala stránkami bohatého světa internetu. Nelistovala jsem dlouho, když jsem narazila na něco,co mi přišlo hodně důležité:

Zmiňte se dětem o vánocích a rozzáří se jim oči. Zajiskří to v nich, jakoby se jich dotkl kouzelný proutek. I my dospělí se o vánocích měníme. Jaksi omládneme, shodíme škraloup všednosti, struny lidskosti se v nás rozezní a je nám dobře… Takové jsou vánoční svátky.

Nezůstávejme však na jejich povrchu. Pojďme k jejich kořenům.

Vždyť všechny ty prosté a dojímavé koledy, rozzářený vánoční stromek a kolem něho rodina shromážděná v jednotě a pokoji, to není sentiment ani zvyk. Ten by už dávno vymizel.

V té poezii vánoc vše to krásné vychází z radosti, 

že Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi. 🙂

Bůh se ukázal.

Bylo to nevídané a neslýchané. Přišel na tuto zem v lidské podobě. Ještě nikdy předtím neviděl svět, aby Boží syn odpočíval jako dítě v jesličkách, ve špinavé a studené jeskyni, vítaný dvěma lidmi a zahřívaný dechem oslíka a volka.

DSCF3180

Přít se o tom, jak je to možné, není podstatné.

My chceme oživit svou víru.

Rozehřát srdce láskou k tomuto dítěti.

Připomenout si, že bez tohoto přesvědčení by vánoce neměly smysl. ty svátky trvají jen proto, že trvá a znovu je oživována naše víra v narození Boha.  

😉

DSCF3181http://www.fatym.com/

a pak jsem našla něco, co době vánoční předcházelo- adventní zamyšlení… ale tak nějak mi připadá, že je v něm něco víc než jen adventního… tak jestli máte také trochu víc času a máte chuť se začíst, je to zde:

 

Zaslechnout Boží hlas

V dnešní hlučné době je pro nás velmi těžké zaslechnout Boží hlas. V hektickém adventu pak někdy dvojnásob. Přitom advent vnímáme jako dobu, kdy bychom měli věnovat více času modlitbě a naslouchání Božímu slovu. V rozhovoru pro KT (č. 50/2016) se tématu věnoval P. Vojtěch Kodet.

 Co byste poradil, jak začít?

V první řadě se musím rozhodnout, čemu chci dát v době adventní přednost a pak zvážit svoje možnosti. Z nereálných předsevzetí nám bývá většinou jen špatně. Jestli chci toto období prožít také trochu duchovně, mám několik možností. Když se rozhodneme alespoň některé dny zajít na rorátní mši, na které můžeme Pánu svěřovat nejen sebe, ale všechny své drahé, uvidíme, jak nás to vnitřně posune a otevře pro vnímání toho podstatného. Společně prožitá chvíle modlitby u rozsvíceného adventního věnce je příležitostí zastavit se a objevit kouzlo společné modlitby. Když k tomu přidám chvíli ztišení před Pánem nad Slovem Božím buď ráno nebo večer, bude to jistě dobře.

A co je důležité dodržovat a čeho se vyvarovat?

Důležitá je pravidelnost. Pokud si na něco zvykneme, přestaneme se sebou polemizovat. Určitě nedoporučuji nechávat čas modlitby nebo četby Písma na nahodilé příležitosti během dne. Pokud si najdu čas na pravidelné setkání s Pánem, naučím se modlit i během dne střelnými modlitbami a touhou srdce.

Co je vlastně v modlitbě důležité? Co je to podstatné?

To nejdůležitější je osobní rozměr vztahu a touha srdce. Nikdy nesmí být na prvním místě nějaká kvantita, dokazování si něčeho sobě nebo druhým.

Má mít modlitba nějaká pravidla, nebo má člověk spíše spoléhat na atmosféru dané chvíle – zda se bude držet daných modliteb či setrvá pouze v tichu naslouchání?

Je jistě dobře, aby moje osobní modlitba ráno a večer měla nějaký pevný rámec ve kterém se uplatní i moje spontánní modlitba. Mohu například začít úryvkem z Písma, modlitbou breviáře nebo nějakou naučenou modlitbou. Součástí každé modlitby by ale mělo být osobní setkání s Pánem a naslouchání jeho hlasu. V této osobní modlitbě pak můžeme Pánu poděkovat za všechno, co nám dává a svěřit mu sebe a svoje drahé.

Někteří lidé se bojí svobodných projevů vůči Bohu a raději mají zajeté koleje. Mohu Bohu říct opravdu všechno? Neměl bych si některé věci netroufnout vyslovit (výčitky či hádání se s Bohem apod.)?

Bůh nás zná více než my sami sebe a ví, co chceme říct ještě dříve, než to vyslovíme. Je důležité, abychom byli před Bohem pravdiví, upřímní a nehráli před ním žádné zbožné divadlo. S Bohem se setkáme jedině tehdy, když jsme před ním takoví, jací doopravdy jsme.

Jakých dalších chyb se lidé při modlitbě dopouštějí?

Život modlitby nám někdy velice zkomplikují naše vlastní představy o tom, jak má modlitba vypadat. Když s ní nejsme spokojeni, tak se přestaneme modlit. Místo, abychom vytrvali třeba jen ve snaze o modlitbu. Druhou vážnou chybou je nadměrná ritualizace naší modlitby bez účasti našeho srdce. V takovém případě je někdy důležité opustit všechny své návyky a pokusit se s Bohem být jen tak.

Jak vypadá pokrok v modlitbě? Co je známkou toho, že kráčím v životě modlitby po správné cestě? Dobrý pocit z modlitby? Jaké je ovoce dobré modlitby?

Především není mým posláním svou modlitbu hodnotit. Důležité je, aby předmětem modlitby byl Pán a ne já. Vzpomeňme na podobenství o farizeovi a celníkovi, kde se farizeus modlil sám k sobě opojen zalíbením sám k sobě. Pravým ovocem modlitby je rostoucí vědomí naší slabosti a hříšnosti, růst lásky k Bohu a schopnosti odpouštět druhým.

Co když nastanou obtíže a nadšení ochabne? Co jsou nejčastější pokušení, které nás mohou odradit, vzít nám odvahu či chuť?

Obtíže patří k lidskému životu, tedy i k životě modlitby. Ani v životě ani v modlitbě nejde na prvním místě o nadšení, ale o věrnost, lásku a touhu po Milovaném. Od života modlitby nás odrazuje především naše soustředění se na sebe, které se projevuje sebelítostí, leností, ale i fascinací naší prací.

I svatá Terezie z Avily se prý rok vůbec nemodlila? Rozpoznala to pak jako rafinované pokušení falešné pokory…

Ne že se nemodlila, ale nevěnovala se vnitřní rozjímavé modlitbě, protože jí to nešlo. Ale právě ona na základě této své zkušenosti doporučuje sestrám, aby nikdy neopustily rozjímavou modlitbu, i kdyby celý čas strávily jen překonáváním roztržitosti. Nikdo z nás neví, jaká modlitba je Pánu nejmilejší a jaká má před Ním největší cenu. Jistě ne ta, kdy se nám modlí snadno a s nadšením.

Mezi největší problémy při modlitbě bývá uváděna nesoustředěnost. Proč se u modlitby nedokážeme soustředit a u jízdy autem ano? A jak se soustředit na Boha?

Na sto procent se nedokážeme delší dobu soustředit na nic, ani na jízdu autem, to ví každý řidič. Něco jiného je mentální soustředění, kterého jsme schopni jen určitou dobu, a něco jiného je touha srdce, na které nakonec nejvíce záleží. Kdo touží, ten miluje, a kdo miluje, ten se modlí. A Bůh od nás neočekává soustředění, ale lásku a touhu po Něm.

Často nás přepadá únava či spánek, dotírají starosti. Nestává se tím naše modlitba méně kvalitní? A co když u ní třeba zdřímneme?

Náš Pán žil svůj pozemský život v lidském těle a prožíval jej se vším, co k němu patří. Zažíval tedy také únavu a ví, že na nás doléhají starosti. To, co nás v modlitbě od Pána vzdaluje tedy není ani únava a starosti, ale formalismus a chlad srdce. Když se nám stane, že u modlitby zdřímneme, vůbec nemusíme mít z toho starosti, neboť Pán dává svým dětem chléb ve spánku. Nejlepší je propojit spánek s modlitbou a modlit se i při usínání a při starostech, a tak budeme s Pánem neustále, jako i on je s námi. A když se probudíme, můžeme v modlitbě zase pokračovat.

V čem nám může být vzorem modlící se Ježíš?

Zvláště v tom, že dal modlitbě k Otci přednost přede vším! V časovém sledu musel dát přednost někdy potřebným lidem, ale pak se modlil v noci, protože pro něj modlitba byla důležitější než spánek. Bez tohoto vnitřního pouta s Otcem vyjádřeného navenek modlitbou Ježíš neprožíval ani okamžik svého pozemského života. Mimo jiné nám tím ukázal, že stejně tak je pro nás důležité spojení s Ním, které má ovlivnit každou naši vnější činnost. Vždyť je to sám Pán, který nás učí, abychom se modlili neustále, tedy abychom neprožívali nic bez spojení s Ním.

🙂

článek najdete zde: http://www.vojtechkodet.cz/rozhovory/zaslechnout-bozi-hlas.html

….Když se nám stane, že u modlitby zdřímneme, vůbec nemusíme mít z toho starosti, neboť Pán dává svým dětem chléb ve spánku….

Nejlepší je propojit spánek s modlitbou…

a modlit se i při usínání…

a při starostech,….

a tak budeme s Pánem neustále, jako i on je s námi. 🙂

Mějte se hezky!

A těším se příště Kejt

 

Tichá noc

Vítám Vás u nás 🙂

Přeji Vám všem moc pěkné a požehnané vánoční svátky v kruhu svých blízkých 😉

 

DSCF1607 – kopieMějte se moc hezky a těším se příště Kejt

V očekávání

Vítám Vás u nás 🙂

DSCF1663

Nejsme “v tom” očekávání, ale “v tom” očekávání. Atmosféra všude kolem začíná něžnět…dítkám se stále víc tají dech…tak čekáme 🙂

DSCF1666

DSCF1668

 

Máme letos nový strom u kaple… z okna  na něj vidíme… a vždycky, když jdu kolem si říkám: jak je krásný… kéž ta krása probudí srdce… kéž by ta Krása pronikla do srdce…

DSCF1669

Pěkné , pokojné chystání v našich domovech přeji a těším se příště Kejt

 

DSCF1592

DSCF1595

 

 

 

DSCF1597

…ještě zbývá jezulátko…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání před Betlémem

Vítám Vás u nás 🙂

Setkali jsme se před Betlémem. Už. A s kým? S divadlem Viti Marčíka. Vím, že to může znít popleteně- teď- v adventu- už se sejít před Betlémem, ale tak znáte dnešní dobu…a směřujeme tam všichni. Tak i my si trochu pospíšili, využili pozvání a přijali chvíli k setkání.

640x420-1459329935-imgp0082

Podívejte se zde:

http://www.vitamarcik.cz/nase-kusy/divadelni-hry/setkani-pred-betlemem.html

Bylo krásné 🙂

DSCF1594

DSCF1598

DSCF1603

Domů jsme si přinesli andělský pozdrav. Leží nám u adventního věnce a pokaždé, když se na něj podívám, pohladí mě tím setkáním. V sobotu jsem slyšela myšlenku, že nás Betlém může oslovit svou prostotou, jednoduchostí, pospolitostí, že Betlém může spojovat různé stavy…že nás naše putování k němu spojuje…a staví před oči otázku, zda vůbec vnímám toho druhého…

Kéž by nás to putování spojovalo.

 

DSCF1633

DSCF1639

Přeji to sobě i Vám a těším se příště

Kejt

 

 

Advent a manželské vztahy

Vítám Vás u nás 🙂

Dostala jsem další tip na přednášku o. Vojtěcha Kodeta. Je pro manžele, tak jsme si ji pustili spolu…Posílám ji i Vám pro nadcházející víkendový adventní  večer 😉

A z našeho tvoření s Kačkou:

DSCF1607

DSCF1606

DSCF1605

Přeji Vám pěkný adventní víkend

a těším se příště Kejt