Vzpomínka

Vítám Vás u nás 🙂

Tento týden mě lákala rána… vyjít si… pozdravit… načerpat… byla to doba, kdy jsem se v duchu procházela Medzugorjí… byli bychom tam 😉

Vloni cestou tam praskla autobusu pneumatika. Chtěli jsme tam být brzy ráno na Zjevení a bác… pneumatika se měnila 3 hodiny a nabrali jsme zpoždění. Ráno jsme se v autobuse modlili růženec. A zaznělo:

Maria je všudypřítomná…mám pocit, že je i v tomhle autobuse teďka, vlastně, teď je ten čas, kdy se tam lidé modlí u Modrého kříže růženec a jsou tam přítomní a my můžeme být přítomní o nic méně tady a v tom poselství z 25. 8. je krásně napsáno: … Dítka, vaší námaze Bůh stonásobně požehná… a na začátku je tam modlete se, pracujte a vydávejte s láskou svědectví… vaší námaze Bůh stonásobně požehná…

V Božím království se nehodnotí výsledek, ale postoj. To znamená, když se někdo bude s touhou snažit o dobro, o smír , o pokoj v rodině a protože má zrovna blbou povahu, tak to 3x denně pokazí, takže to lidé uvidí a řeknou: Ten a pokoj, jo? Ale tak Bůh to vidí jinak. On vidí, že to toho člověka trápí, že po tom touží, že touží po pokoji, po smíru a když mu to nejde, tak Bůh to vidí jakoby by to byl člověk pokoje…

…. Bůh vidí do srdce, hodnotí postoj, to nás může velice osvobodit, pokud vírou přijmeme tuto pravdu, že je vlastně úplně jedno jestli se nám to podaří nebo nepodaří, je jedno, jestli za tohoto života budeme mít tyhle potíže nebo nezdary, nedostatky…

…Bůh vášnivě sleduje naše srdce, jestli chce, jestli touží po dobru, jestli usiluje a

míru úsilí, míru touhy, kdo to změří? … Do tohohle nikdo nevidí, ale může nás to spojovat, osvobodit…

tento týden chceme prožít v modlitbě, v otevřenosti Boží milosti, v touze po Božích darech, po požehnání pro nás a pro naše blízké, to nás může hodně spojovat a Panna Maria říká- Bůh vaší námaze stonásobně požehná, budete svědky v národech, duše nevěřících pocítí milost obrácení a Nebe bude vděčné za vaše úsilí a oběti. Dítka, svědčte s růžencem v ruce, že jste moji, rozhodněte se pro svatost… tak mě to přišlo, když jsem tohle poselství četl, že je to takový řekl bych, motto naší pouti…

aby to slovo námaha v tom správném slova smyslu, v tom správném zasazení do života nás provázela tento týden… ta námaha má být hlavně v našem srdci, v naší mysli… mít na srdci, v touze srdce, že chceme přijmout milost, vyprosit požehnání, ochranu, pomoc, milost pro nás a naše blízké…

Tak ještě jednou přečtu celé poselství:

“Drahé děti! Modlete se, pracujte a vydávejte s láskou svědectví pro Království nebeské, aby vám bylo dobře tady na zemi.

Dítka, vaší námaze Bůh stonásobně požehná, budete svědky v národech, duše nevěřících pocítí milost obrácení a Nebe bude vděčné za vaše úsilí a oběti.

Dítka, svědčte s růžencem v ruce, že jste moji, a rozhodněte se pro svatost. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.”

25.8.2019

… a my můžeme být přítomni o nic méně tady ❤️

Tak to byla moje rána tohoto týdne 🙂

Mějte se hezky a těším se příště!

Kejt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *