Popíráš možnost pohybu?

Vykroč!

Vítám Vás u nás 🙂

Četla jsem na stránkách rádia Vatikán článek o dnešním dni, kdy se lidé z různých církví a vyznání chceme spojit v modlitbě, postu a pokání a společně volat k Bohu, aby zastavil šíření Covidu.

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31075

Společný den modliteb nám chce připomenout, že jsme bratři, a to nikoli mimo svá náboženství, nýbrž v jejich rámci. Nejde o vytvoření jakéhosi »univerzálního kréda«. Stejně tak nebudeme vysílat k nebi tutéž modlitbu, nýbrž předložíme Bohu – Bohu, v něhož věříme – tentýž úmysl, tedy vysvobození světa z pandemie”. Výzva tudíž spočívá v tom, že jeden druhého opravdu přijmeme za bratra, což je vazba, která nutně neznamená uniformitu a zploštění různorodosti, nýbrž příležitost ke vzájemnému obohacení, nikoli ohrožení.

Ptala jsem se jednou kněze, co to vlastně znamená to “pokání”, co mám dělat, abych činila pokání? Kněz odpověděl, že pokání není o výkonu, ale o postoji srdce, které ví, že vlastními silami nic nezmůže.

Proto se mi dnešní den líbí a k společné modlitbě se připojím 😉

A vy?

Jeruzalém 8.5. 2019

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

P.S. Úvod papeže Františka k dnešnímu dni:

Vrchní výbor pro lidské bratrství vyhlásil dnešek dnem prosebné modlitby a půstu, aby se Bůh v tomto tragickém období pandemie smiloval a slitoval. Všichni jsme bratři. Svatý František z Assisi říkával: všichni jsme bratři. A proto se dnes – muži i ženy všech náboženských vyznání – spojujeme v modlitbě a pokání, abychom prosili o milost uzdravení z této pandemie.

A celá papežova promluva je zde:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31090

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *