V uličkách Jeruzaléma

Vítám Vás u nás 🙂

Liturgické texty dnešní slavnosti Nanebevstoupení Pána mi před oči staví dny v Jeruzalémě. Ve Skutcích apoštolů Pán učedníkům přikázal, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení. – “budete pokřtěni Duchem svatým za několik málo dní…”

strop místnosti, kde se rodila Církev

Měla jsem před očima TO okno, za kterým bylo TO večeřadlo, ve kterém apoštolové spolu s Marií očekávali seslání Ducha svatého.

to je to okno

Ona místnost se otevírá jednou nebo dvakrát do roka. Vím, že nám to kněz, který nás doprovázel vysvětloval, proč, ale přiznám se, že spoustu věcí z odborného výkladu jsem si zapamatovat nezvládla, a ani mi to nevadí 😉

stačilo mi tam být…poslouchat texty…
popřípadě posvítit někomu ke čtení…
vnímat starobylé detaily…
symboly prvních staletí
občas se někomu připlést do skupiny…
dívat se se tímto směrem
nebo jen být
šlapat uličkama
a snít
vstupujeme na jedno z míst nanebevstoupení…

modlíme se desátek, který na nebe vstoupil…
…Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ať vám udělí dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete mít o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je NADĚJE těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům JEHO dědictví a jak se ukazuje na nás, na věřících, jeho nesmírně velká moc působením jeho všemohoucnosti…(Ef 1, 17-20)
cestou

…jdeme uličkami

V dnešní vstupní modlitbě zaznělo:

Všemohoucí Bože, věříme, že tvůj jednorozený Syn, náš Vykupitel, dnešního dne vstoupil na nebesa a prosíme tě, ať i my svou myslí přebýváme s ním v nebi. …

…svou myslí přebývat s Ním v nebi 🙂

Přeji Vám hezkou sváteční dobrou noc Kejt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *