Hlásej slovo

Vítám Vás u nás 🙂

Včera jsme u nás už oslavili hody k sv. Antonínovi z Padovy… Jeho svátek je v kalendáři ve středu, nicméně už včera bylo veselo 🙂

dostala jsem koš plný bylinek a jahůdek 🙂

ale tak nejde ani tak o to, čím jsem byla obdarována do domácnosti, ale o setkání a mimo to setkání jsem ještě byla obdarovaná takovou nádherou, která už sama o sobě vypovídá o té kráse přírody, co je kolem nás 🙂

strom z Noci kostelů se objevil na dvoře...
to jsem se jednou vrátila z cest a strom na mě vykoukl z tohoto místa, jak ho uklízel manžel- rozhlédl se,kam by ho dal a napadlo ho toto...moc se mi tam líbí a Kačka sleduje Martinovo letadlo...
v předvečer hodů jsme si doma s návštěvou udělali kino...pustili jsme si film o sv. Antonínovi...
kostelík už byl nazdoben...

a tak jsme si mohli vychutnat Antonínův život…Ve filmu byla scéna, jak sv. Antonín prosí o život utonulého děvčátka a jeho modlitba šla z hlubin srdce...Otče, vyslechni bolest jiného otce…já tě jen prosím, prosím, prosím o pomoc…prosím o dech pro toto děvčátko…pro světlo jejich očí…květiny dýchají… mouchy a myši dýchají…dej dech této své dceři… a dej ať žije…dej ať žije…

relikviář s ostatky sv. Antonína

ke konci filmu zazněla Antonínova modlitba:…neztrácej odvahu jít po cestě, která tě vede k Pánu…Bůh, který je schopen řídit větry a vichry…je schopen vyhnat z tvé hlavy zástup špatných myšlenek…vstoupí do tvé duše…usedne k tvému stolu…a ukáže ti pokoj a lásku…učiň, ať ten pokoj a láska se stanou Tvými zbraněmi…více zářícími pro tento svět…a pospěš  změnit svět podle  plánu…

...
"...podle plánu..."
při mši svaté zaznělo slovo z Písma: Duch Páně, duch Hospodinův je nade mnou protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny soužené, zarmoucené na Siónu obveselit, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo malomyslnosti...

toto čtení mám ráda…mám pocit, že vystihuje to, o co Bohu jde…ti “zajatí”, “uvěznění”, to všechno můžeme být my- zajatí do svých představ, uvěznění ve svých chybách…a On nám posílá hlasatele vhod i nevhod, aby nám ukazovali tu Jeho nesmírnou lásku a milosrdenství…a k tomu mi vyskakuje v hlavě myšlenka jednoho kněze,který říkal, že Boha už naše hříchy nezajímají, protože On už svého Syna za nás vydal, Ježíš se už za naše hříchy obětoval…Boha zajímá naše SRDCE…naše pohnutky, s kterými konáme a říkáme to, co konáme a říkáme…jednoduše řečeno…na konci života budeme souzeni jen podle lásky, která byla v našich srdcích… 🙂

...

…Celý život hledá člověk domov.

Jediný domov, ve kterém může žít věčně, je láska…

Přeji Vám pěkný týden…a na přímluvu svatého Antonína, kéž naše srdce Pán naplní pokojem a láskou…mějte se hezky a těším se příště Kejt

2 odpovědi na “Hlásej slovo”

  1. Krásná Antonínova modlitba i slovo z Písma. Taky se měj hezky. Slávka

  2. Kejt, přesně toto jsem dnes potřebovala slyšet. Moc moc děkuju! :-* Občerstvilo mě to. Ať se ti daří ve všem, co děláš…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *