Benedikt

Vítám Vás u nás 🙂

i u nás začíná nenápadně rozkvétat levandule, těším se z ní...

Dnes slavíme v Církvi svátek sv. Benedikta. A teprve mi dnes došlo, že mají asi mniši v Novém Dvoře velkou slavnost, protože žijí podle řehole sv. Benedikta, který byl jejich zakladatelem.   Vzpomínám na jedno kázání našeho duchovního správce, že sv. Benedikt měl ještě sestru- sv. Scholastiku a že ti dva se předháněli, kdo bude mít víc  Boha rád. Že se navzájem ovlivňovali, povzbuzovali a přitom se scházeli jen jednou za rok a při setkání nejvíce mluvili o Bohu. Když Scholastika cítila, že se blíží konec jejího života a  že se s bratrem vidí naposledy, modlila se k Bohu, aby prodloužil chvíli jejich setkání, přišla bouřka a tak  si mohli vykládat celou noc. Za tři dny pak umřela.

Životopis o sv. Benediktu najdete zde: http://catholica.cz/index.php?id=3014

Sv. Benedikt měl heslo “Modli se a pracuj” . I když  to vypadá, že by člověk měl rozdělit svůj den na modlitbu a práci, není tomu tak. Mi se víc líbí, jak to mniši praktikují, že se modlí nejenom při modlitbě v kostele , ale i při práci, že mají své “invokace” (krátké modlitby, které vystihují jejich vnitřní hlas srdce, jejich postoj) a které je tak vlastně učí přebývat v neustálé přítomnosti  Pána.

…Každá ušlechtilá touha, kterou věřící člověk pocítí ve svém srdci,pochází od Boha. To platí samozřejmě i o touze po modlitbě.Vždyť s ní se to má stejně jako s kteroukoliv jinou touhou. K tomu, aby zůstala v srdci natrvalo, ji nestačí jen jednou pocítit. Není jiné cesty než na ní pracovat…

(o. Jeroným Možnosti a melodie)

Teď  naposledy jsem  v knížce D. Samuela Celým srdcem četla:

…vždycky se modlí jen ubohý. “Dobrá modlitba” je modlitba člověka, jenž zažil dostatek neúspěchů a pokoření, aby nepochyboval, že potřebuje Boha.

A pak to ještě pokračuje, ale o tom až jindy.

Tak takový je u nás dnes den. Také máme vymalováno 🙂 Petříkův pokoj 🙂

Peťova poznámka- to byla katastrofa...
nachystáno k doplnění
protější stěna
a krása dřeva se začíná proměňovat, jen ukládání nějak nestíhám, byť lavičku nevyužívám 🙂

Tož, tolik od nás… mějte se hezky, pozdravuji všechny i do dálek 🙂 a těším se příště Kejt


Teplo

Vítám Vás u nás 🙂

Tak jako byly poslední dny školního roku naplněné, začínám vnímat uvolnění. A to teplo. Je úžasné 🙂 ! Jednou jsme cestou ze mše potkali krásnou alej třešní.  Foťák jsem rozbila, takže ho nemám a mobil jsem úplně náhodou nechala doma. Myslela jsem si, že ho nebudu potřebovat. Nu a jak naschvál, když jsem viděla dítka na stromě, ve svátečním, bílé trička, šaty, v kloboucích a mezi třešněmi, byla to nádhera 🙂

a tak z třešní vzniklo toto a malá hromádka třešní skončila v rumu

A další letní krása na nás čekala zase v jiný den  jinou cestou ze mše:

pole bylo tak modré...

celá kytice
skončila pověšená v kuchyni

A že ležím v té knížce  Celým srdcem, tak se mi to krásně v tyto a uplynulé dny spojilo:

…Je prostě potřeba absolvovat určitou etapu: dělat věci den po dni, nepokoušet se dnes o to, co bude možné až zítra. A ono se ve skutečnosti udělá všechno, nebo skoro všechno, rozhodně to podstatné. Práce máte hodně, není proto divu, že vám to některý večer přeroste přes hlavu. Na to nedbejte a… prostě pokračujte.

🙂

Tak budu v dnešní den pokračovat v tom započatém, podstatném a přeji to i Vám.

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

Dva bráši

Vítám Vás u nás 🙂

Tak  mi to nedá, abych se nevrátila k včerejšímu svátku dvou bratří. Péťa se vrátil z pěší pouti na Velehrad a vykládal své dojmy. Některé se shodovaly s našimi jen podle toho, co jsme viděli v TV při přímém přenosu. Něco jsme sledovali i doma a uvědomila jsem si, že  ani nedokážu pořádně pochopit, co pro nás ti dva udělali. Teda dokážu si představit něco, ale docenit to pořádně  ani neumím. Občas mě mrazilo krásou a důstojností oslav. A pak to přišlo… Když promluvil náš pan prezident, možná jste i vy postřehli pískot, Péťa říkal, že chybělo málo, aby se to zvedlo všechno.  Já jsem doma strnula… naštěstí pískot ustal, byla jsem ráda, styděla bych se…

Ležím teď občas v knížce D. Samuela Celým srdcem a když se ozval ten pískot, vybavil se mi její duch:

…kde je dobro,kde zlo? O co se opřít?  Kde hledat pravé hodnoty? Kdo ukáže cestu?

Když si člověk uvědomí svou odpovědnost za dobro a zlo, jež koná, naučí se ovládat své spontánní postoje, vyplývající z momentální situace, neuvážených zvyků, afektovaných reakcí, zbrklých soudů. Místo, aby podlehl emocím, dokáže jich pak, je-li to možné, s rozmyslem využít k dobrému, nebo, jsou-li k ničemu či škodlivé, potlačit je, nechat stranou, případně se jich zbavit. Vyhne se tak pocitům frustrace, nespokojenosti, hořkosti. Je to blahodárné. Vloží tak mezi emoci a čin trochu rozumu,úvahy odstupu.

Křesťanská víra tedy nevyžaduje ani neslibuje dokonalost. Učí následovat Ježíše po cestě, kde se dobro proplétá se zlem jako dobré zrno s koukolem. Zlo sídlí i v srdcích světců. Pochybení se vplíží, aniž si to uvědomují, neboť  mýlit se je lidské.

Pán je na této cestě průvodcem, jehož milost a přátelství jsou člověku oporou. Nevyžaduje, abychom byli dokonalí, žádá pouze, abychom směřovali k dobrou, čili, abychom odpovídali na jeho lásku.

Slabosti, rozpoznané a přijaté jako slabosti, nejsou této lásce na překážku, naopak. Obracejí náš pohled k němu. Jestliže jsme podlehli zlému, vždycky můžeme říci podobně jako dobrý lotr,který měl v srdci bázeň Boží: “Ježíši, vzpomeň si na mne.”

A tak mi přijde,když se  zdůrazňuje  vliv dvou bratří na náš život: jazyk, písmo, kultura a týmová spolupráce…jestli bychom neměli  hledat společně cesty, které nás spojují a  opustit ty, které nás rozdělují. Každý děláme chyby, každý zápasí, každý se střetává se svou ubohostí. Hledejme to, co nás spojuje, ne to, co nás rozděluje.

cestou z jednoho večera... 🙂

Tak se mějte hezky, přeji nám všem hezké, pokojné dny a těším se příště Kejt

Kde jsou dva nebo tři…

…není nikdo sám…

Vítám Vás u nás 🙂

Uplynulé dny byly bohaté svými okamžiky, zážitky a setkáními.  V pondělí jsme byli s dětmi na Prašivé, kde bývá pravidelné prázdninové setkání dětí s o. biskupem. Výstižnou reportáž najdete zde: http://kpc-ostrava.archa.info/p13-reportaz-ze-setkani.html

Po zahajovací mši svaté bylo pro děti nachystán program na hoře Prašivá a tak jsme se na ni vydali. Šlo se lesem, někdy přímo za nosem 🙂 a stálo to za to. Na hoře byl nachystán bohatý program, který byl veden tak, aby nikdo nebyl sám a ke splnění úkolů bylo vždy zapotřebí aspoň dvou dětí. Splněné úkoly si děti značily do sešitů

sešity v akci

a věru, ani jsme všechny stanoviště nezvládli obejít…

děti si mohly vyzkoušet oblečení z dob Cyrila a Metoděje
velká touha všech dětí byla projet se na koníkovi
dlouhou frontu na střílení z luku jsme si krátili svačinou
natáhnout luk a ...
postoje děvčat k luku byly kouzelné 🙂 p.s. aspoň mi se moc líbily
klučičí soustředění
někdy přejít překážku se nedalo jinak než pevným objetím...
tady ty dvě to zvládaly bravurně...
moment překvapení - pohled zespodu

A doprovodili jsme Máří na cestě do světa

někteří koukají z okna tramvaje...
a jiní si vychutnávají poslední slastné okamžiky v náručí sestry 🙂
pak už přišlo odbavení
poslední obejmutí
a pak už jen na vyhlídce hádat, které letadlo je to pravé 🙂

Včera jsem měla radost z nových panenek do obchůdku:

budu se těšit, jestlipak najdou cestu do náruče nějakých děvčátek 🙂
také jsme měli setkání maminek a děkovali jsme Vendulce za ochotné srdce
a vykládali u ohně

více fotografií naleznete zde:

http://farnostodry.cz/?page_id=4432

V kalendáři Malých poselství pro tento týden je  verš:

…Většinu lidí, s nimiž máme v životě něco společného si nevybíráme.
Ale to neznamená, že nám nemají co říct…

🙂 díky Vám všem 🙂 a  děkuji za společně prožité chvíle a

mějte pěkné prázdninové dny a těším se příště Kejt