JE uprostřed nás

Vítám Vás u nás 🙂

Je krásně 😉 Přichází čím dál více slunce a světla. Mám ráda rána, jak se to slunce klube.

A jinak?

Před sebou vidím Večeředlo:

…Ty jsi tady natolik,

nakolik kdo z nás Ti je ochotný v srdci naslouchat…

Klaním se Ti, tady se Ti otvírám,

chci být Tvou radostí tím, že po Tobě toužím…

Dnešní liturgické texty jsou nádherné, vystihující, směrují nás:

Pojďme, jásejme Hospodinu,
oslavujme Skálu své spásy,
předstupme před něho s chvalozpěvy
a písněmi mu zajásejme!

Pojďme, padněme, klaňme se,
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
Neboť on je náš Bůh
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:
„Nezatvrzujte svá srdce…”

A děkuji Ti.

Přeji Vám hezké dny v rodinném kruhu a těším se příště Kejt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *