Být blíž

Vítám Vás u nás 🙂

Podzimní dny nás naplňují svou plností a krásou a já vzpomínám na uplynulé dny.

Už je to čtrnáct dní, co jsme se vrátili z pouti do Medžugorje. Rádi se na to místo vracíme 😉 A slyšeli jsme: … Když člověk okusí požehnání Medžugorje, přijímá pokoj, už to je milost, nějak zakoušíme poodhalení věcí nebe, něco se nás dotýká…chceme si to připomínat s vděčností, všechna ta uzdravení, osvobození, útěchy, povzbuzení, vyřešení, ochranu, všechno, co nám Duch v našich srdcích připomíná, co jsme zažili to, co se nás dotklo je Boží blízkost… děkujme za to s vděčností, protože upřímná vděčnost přitahuje další milosti 🙂

Při různých rozjímáních svatého růžence jsme prosili za svá srdce, aby nás Boží království prostoupilo, aby zabralo větší část v krajině našich srdcí, aby bylo něco jinak… něco světlejšího… pokojnějšího… sytějšího…

Často jsme v rukou drželi poselství P. Marie… slova Maminky, která nás chce povzbudit…

…modlete se růženec každý den – ten věnec květů, který mne, jako matku přímo spojuje s vašimi bolestmi, trápením a nadějemi…
🙂

Tak přeji i Vám hezké dny s přísliby naší nebeské Maminky 🙂

a těším se příště Kejt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *