Každý den začínat znovu

Vítám Vás u nás 🙂

V minulém týdnu se nám při zvonění zvonem urvalo lano. Není divu. Myslím si, že už nežije nikdo z těch, kdo ho ke zvonu upevňovali. 🙂 Naštěstí spadlo jen lano. 🙂 Zvon zůstal na věži. Dnes tam moji pánové lezli, aby ho znovu ke zvonu připevnili a získali tak i tyto fotky, které nádherně ukazují dnešní zimní náladu.

Já fotila jen z okna. A ráno. 🙂

Před čtrnácti dny jsme si vzpomínali na výročí úmrtí o. Slavka Barbariče. Zemřel 24. listopadu 2000. Následující den bylo pravidelné měsíční zjevení Panny Marie, které mě stále nesmírně povzbuzuje.

Maria řekla:

Drahé děti ! Dnes, když je vám nebe zvláštním způsobem blízko, vás volám k modlitbě, abyste skrze modlitbu dali Boha na první místo.

Dítka, dnes jsem vám blízko a žehnám každého z vás svým mateřským požehnáním, abyste měli sílu a lásku pro všechny lidi, se kterými se setkáte ve svém pozemském životě, a abyste mohli dávat Boží lásku.

Raduji se s vámi a přeji si vám říci, že se váš bratr Slavko zrodil do Nebe a že se za vás přimlouvá.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25.11.2000

A tak jsem byla zase duchem v Medžugorji.

V knize Žít srdcem na o. Slavka vzpomíná o. Marinko:

…všiml si (o.Slavko), že dnešní člověk se dá lehce zotročit zevnitř, ztrácí při tom svobodu, bez které nemůže jako člověk žít. Proto stále zdůrazňoval, že je potřeba bojovat o vnitřní svobodu. Snaha a možnost získat tuto vnitřní svobodu se uskutečňuje skrze modlitbu, půst, dobré skutky, zpověď a slavení mše svaté. Není to vždy lehké. Naopak. Je to výjimečně těžké.

” Vybojovat si vnitřní svobodu a milovat je těžší, než osvobodit se od vnějšího nepřítele. Nikdo a nic nemůže ohrozit člověka tak, jako on sám …

Zajímalo mě, jestli existuje nějaký způsob, kterým by si člověk uchoval vnitřní svobodu, kterou získal.

” Není na to recept. Každý den je třeba začínat znovu. Když si to dnes dokázal, nemysli si, že je konec. Zítra tě čekají další pokušení. Zítra začínej znovu…”

Každý den začínat znovu. 🙂


Přeji Vám hezky pokojně svátečný adventní čas.

Těším se někdy příště!

Kejt

Lehce radostně, odevzdaně

Vítám Vás u nás 🙂

Už je to pár dní, co se nám kaplička proměnila do svátečního dne, kdy si dva mladí lidé slíbili lásku, úctu a věrnost dokud je smrt nerozdělí.

Byli jsme při tom. 🙂

Nejprve pracovně:

A pak i svátečně:

Tak tedy:

Vyslovením manželského slibu před Bohem začíná celoživotní slavení svátosti manželství. Ta není spojená pouze s okamžikem svatby, manželé z ní můžou čerpat každý den. Protože tam, kde se lidé milují a bez výhrad se přijímají, je přítomný Ježíš. On je tím darem, stává se třetím pramenem, jak o něm píše Kaz (4,12): Nit trojitá se teprv nepřetrhne! Manželé už nikdy nebudou sami, ve své slabosti se můžou opírat o Boží pomoc.

Více zde:

https://www.vira.cz/otazky/svatost-manzelstvi-a-bozi-obdarovani.html

A to všechno chceme vyprošovat všem, kdo touží prožít krásný život v Lásce.

Mějte se hezky a těším se příště!

Kejt

Letní vzpomínky a o. Leopold Mandič

Vítám Vás u nás 🙂

Jak přichází babí léto a s ním i chladná rána, vzpomínám na žár letního slunce. Někdy se mi nechce věřit, jak rychle se podzim přiblížil.

V Padově jsme s vděčností zamířili k svatému Antonínovi, měli jsme mu za co děkovat 🙂

Svatý Antonín je znám jako prostředník mezi nebem a zemí:-) Vnímám ho jako blízkého kamaráda, který díky své lásce k Bohu zapomínal na sebe a sloužil druhým. Být tak blízko místům, kde Antonín žil a pohyboval se, bylo pro nás vzácné 🙂

A druhým kamarádem, který je zázrak, je svatý Leopold Mandič. Vzpomínám si, když jsem poprvé o něm četla, jak na mě zapůsobily slova:

...nejsou nutná mimořádná pokání.

Stačí, že snášíme s trpělivostí běžné starosti našeho ubohého života:

nedorozumění… nevděčnost… ponížení

trápení způsobené změnami ročních období nebo prostředí ve kterém žijeme…

kříž, který nám hřích vložil na ramena a který Bůh chtěl jako prostředek spásy…

Nenápadná, malinkatá cela, která při bombardování Padovy zůstala zachována, je místem, kde lidé zakoušeli Boží něhu:-).

Více o něm zde:

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=bozi-neha-ve-zpovednici-svaty-p-leopold-mandic&cisloclanku=2021110004

Každé ráno se klášter otevíral úderem 6 hodiny, pak se řeholníci scházeli k ranním chválám, po kterých byla mše svatá. V klášteře bylo ráno ticho.

Mohli jsme tu pobýt a pobývali každé ráno 🙂 Mi se to ticho rán moc líbilo. Ráda na to vzpomínam 🙂

O. Leopold řekl:

Jediný pokyn Pána Ježíše stačil k utišení bouře na moři…

Za 2000 let náš Pán tu moc neztratil.

On je věčný a to stačí.

Pán je věrný ❤️

Přeji Vám pěkný čas a těším se příště!

Kejt

V důvěře

Vítám Vás u nás 🙂

Poklid prázdninových dnů mi doprovází přenos 33. Medžugorského Mladifestu v těchto dnech.

Díváte se také? 🙂

Na slovenském kanále najdete pokračování, sestřihy i aktuální dění podle Vašich možností. ❤️

https://www.youtube.com/channel/UC7vpSO4WKkM1OSp9FoU7pBA

Přeji i Vám načerpání sil a radost do každého okamžiku Vašeho života ❤️

Z krás našeho putování jižními Čechy

Jindřichův Hradec, Dačice

Telč

A nakonec Vděčnost 🙂

Přeji Vám požehnaný prázdninový čas!

Těším se příště 🙋

Kejt

Dotek nebe

Vítám Vás u nás 🙂

Začátek července jsme prožili v Medžugorje. Stále více vnímám toto místo jako místo, kde se nebe země dotýká 🙂

Cítila jsem velkou vděčnost, že tu mohu být

❤️

Během týdne jsme čerpali pokoj a lásku a sytili se atmosférou radosti ❤️

V ranní kráse jsem potkávala jemné pozdravy všedního dne 🤗

Navštívili jsme místa, kde zaznělo svědectví o mocném působení Boží lásky❤️

Vyrazili jsme o třetí hodně ranní, abychom se na vrcholu Križevace nechali obejmout darem nového, začínajícího dne❤️

Prožívali jsme každou chvilku, ať už to bylo u Modrého kříže, ve dvoraně, u hrobu fra Slavka nebo při pohledu na věže známého kostela:

Panna Maria 18. března 2016 řekla:

… Osvoboďte se od všeho, co vás poutá pouze k pozemským věcem,

a dovolte, aby skrze modlitbu a oběť byl váš život formován vším, co je Boží...

a Maria je nám stále nablízku s pomocí, s přímluvou a radou. Doporučuje nám s mateřskou starostlivostí pět pilířů na cestu do nebe:

Modlitba růžence

Mše svatá

Číst Bibli

Půst

Měsíční svatou zpověď

A pak se sejdeme v nebi 🙂

Těším se

A přeji Vám hezký čas

Kejt