Vzpomínka

Vítám Vás u nás 🙂

Tento týden mě lákala rána… vyjít si… pozdravit… načerpat… byla to doba, kdy jsem se v duchu procházela Medzugorjí… byli bychom tam 😉

Vloni cestou tam praskla autobusu pneumatika. Chtěli jsme tam být brzy ráno na Zjevení a bác… pneumatika se měnila 3 hodiny a nabrali jsme zpoždění. Ráno jsme se v autobuse modlili růženec. A zaznělo:

Maria je všudypřítomná…mám pocit, že je i v tomhle autobuse teďka, vlastně, teď je ten čas, kdy se tam lidé modlí u Modrého kříže růženec a jsou tam přítomní a my můžeme být přítomní o nic méně tady a v tom poselství z 25. 8. je krásně napsáno: … Dítka, vaší námaze Bůh stonásobně požehná… a na začátku je tam modlete se, pracujte a vydávejte s láskou svědectví… vaší námaze Bůh stonásobně požehná…

V Božím království se nehodnotí výsledek, ale postoj. To znamená, když se někdo bude s touhou snažit o dobro, o smír , o pokoj v rodině a protože má zrovna blbou povahu, tak to 3x denně pokazí, takže to lidé uvidí a řeknou: Ten a pokoj, jo? Ale tak Bůh to vidí jinak. On vidí, že to toho člověka trápí, že po tom touží, že touží po pokoji, po smíru a když mu to nejde, tak Bůh to vidí jakoby by to byl člověk pokoje…

…. Bůh vidí do srdce, hodnotí postoj, to nás může velice osvobodit, pokud vírou přijmeme tuto pravdu, že je vlastně úplně jedno jestli se nám to podaří nebo nepodaří, je jedno, jestli za tohoto života budeme mít tyhle potíže nebo nezdary, nedostatky…

…Bůh vášnivě sleduje naše srdce, jestli chce, jestli touží po dobru, jestli usiluje a

míru úsilí, míru touhy, kdo to změří? … Do tohohle nikdo nevidí, ale může nás to spojovat, osvobodit…

tento týden chceme prožít v modlitbě, v otevřenosti Boží milosti, v touze po Božích darech, po požehnání pro nás a pro naše blízké, to nás může hodně spojovat a Panna Maria říká- Bůh vaší námaze stonásobně požehná, budete svědky v národech, duše nevěřících pocítí milost obrácení a Nebe bude vděčné za vaše úsilí a oběti. Dítka, svědčte s růžencem v ruce, že jste moji, rozhodněte se pro svatost… tak mě to přišlo, když jsem tohle poselství četl, že je to takový řekl bych, motto naší pouti…

aby to slovo námaha v tom správném slova smyslu, v tom správném zasazení do života nás provázela tento týden… ta námaha má být hlavně v našem srdci, v naší mysli… mít na srdci, v touze srdce, že chceme přijmout milost, vyprosit požehnání, ochranu, pomoc, milost pro nás a naše blízké…

Tak ještě jednou přečtu celé poselství:

“Drahé děti! Modlete se, pracujte a vydávejte s láskou svědectví pro Království nebeské, aby vám bylo dobře tady na zemi.

Dítka, vaší námaze Bůh stonásobně požehná, budete svědky v národech, duše nevěřících pocítí milost obrácení a Nebe bude vděčné za vaše úsilí a oběti.

Dítka, svědčte s růžencem v ruce, že jste moji, a rozhodněte se pro svatost. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.”

25.8.2019

… a my můžeme být přítomni o nic méně tady ❤️

Tak to byla moje rána tohoto týdne 🙂

Mějte se hezky a těším se příště!

Kejt

Popíráš možnost pohybu?

Vykroč!

Vítám Vás u nás 🙂

Četla jsem na stránkách rádia Vatikán článek o dnešním dni, kdy se lidé z různých církví a vyznání chceme spojit v modlitbě, postu a pokání a společně volat k Bohu, aby zastavil šíření Covidu.

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31075

Společný den modliteb nám chce připomenout, že jsme bratři, a to nikoli mimo svá náboženství, nýbrž v jejich rámci. Nejde o vytvoření jakéhosi »univerzálního kréda«. Stejně tak nebudeme vysílat k nebi tutéž modlitbu, nýbrž předložíme Bohu – Bohu, v něhož věříme – tentýž úmysl, tedy vysvobození světa z pandemie”. Výzva tudíž spočívá v tom, že jeden druhého opravdu přijmeme za bratra, což je vazba, která nutně neznamená uniformitu a zploštění různorodosti, nýbrž příležitost ke vzájemnému obohacení, nikoli ohrožení.

Ptala jsem se jednou kněze, co to vlastně znamená to “pokání”, co mám dělat, abych činila pokání? Kněz odpověděl, že pokání není o výkonu, ale o postoji srdce, které ví, že vlastními silami nic nezmůže.

Proto se mi dnešní den líbí a k společné modlitbě se připojím 😉

A vy?

Jeruzalém 8.5. 2019

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

P.S. Úvod papeže Františka k dnešnímu dni:

Vrchní výbor pro lidské bratrství vyhlásil dnešek dnem prosebné modlitby a půstu, aby se Bůh v tomto tragickém období pandemie smiloval a slitoval. Všichni jsme bratři. Svatý František z Assisi říkával: všichni jsme bratři. A proto se dnes – muži i ženy všech náboženských vyznání – spojujeme v modlitbě a pokání, abychom prosili o milost uzdravení z této pandemie.

A celá papežova promluva je zde:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31090

S růžencem

Vítám Vás u nás 🙂

I u nás se už vše kolem zazelenalo 😉

ráno – pohledem z okna

V kapli začaly májové.

(In Sinu Jesu)

😉

Nazaret 6.5. 2019

Přeji hezký čas – v prostotě – i Vám

Těším se příště Kejt

Odvahu:

…otevři svoje srdce mojí lásce,

a zakusíš útěchu od Boha,

který tě podporuje.

Vítám Vás u nás 🙂

…slovy, která zazněla v homilii papeže Františka při mši svaté na Květnou neděli.

celá promluva je zde: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30896

Na dvoře to voní dřevem. A tak se zahřejeme dvakrát- jednou teď při zpracovávání a podruhé v zimě 😉

dřevo je krásné

Pokud zrovna vítr nerozfoukává piliny, je to nádhera. Mějte se hezky! Přeji pokojný čas i Vám 🙂 a těším se příště Kejt

Krása

Vítám Vás u nás 🙂


Zase se sešel rok s rokem a vykvetla magnolie.

Náhodně jsem otevřela poselství Panny Marie z Medžugorje z 25. května 2001 a hezky sedlo 😉

…Obracejte se dítka a klekněte si v tichosti svého srdce.

Dejte Boha do středu vaší bytosti,

abyste tak mohli v radosti svědčit o kráse, kterou Bůh neustále dává do vašeho života...

Přeji Vám hezké prožívání té krásy okolo nás, děkuji za všechna přání a těším se příště Kejt