Všechno ostatní nech být

Vítám Vás u nás 🙂

Nastává čas rozkvetlých pivoněk. Je to krása. A jejich vůně! Ráda se na ně dívám 😉

A v té kráse čtu:

všechno ostatní nech být 😉

Byli jsme včera s dětmi na třídním výletě. Zastavili jsme se v revitalizovaném 😉 kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Čekala nás krásná prohlídka, doprovozena citem paní průvodkyně a děti byly nadšené. Ještě při zpáteční cestě vzpomínaly 😉

Vyšli jsme si kousek pěšky… bylo nádherně!

Bylo tam krásně 🙂

V lednovém poselství (25.1.2021) z Medžugorje Maria řekla:

„Drahé děti! Vyzývám vás v tomto čase k modlitbě, půstu a odříkání si, abyste byly silnější ve víře. Toto je doba buzení a rození.

Jako příroda, která se dává, i vy, dítka, uvažujte kolik jste přijali. Buďte radostnými nositeli míru a lásky, aby vám bylo dobře na zemi.

Prahněte po nebi, a v nebi není smutek ani nenávist.

Proto, dítka, znovu se rozhodněte pro obrácení a ať svatost zavládne ve vašem životě. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. “

Jako příroda, která se dává… i já uvažuji, kolik jsem dostala 😉

Být radostným nositelem míru a lásky…a pak nám bude dobře na zemi 😉

Ano, na začátku Matka Boží vyzývá k modlitbě, půstu, odříkání, ale jen proto, abychom byli silnější ve víře 🙂

A pak… prahněte po nebi, není tam ani smutek ani nenávist 🙂

Těší mě ty Boží pozdravy krásy a Mariina prosba. Dnes jsou v liturgii slova: Nejprve hledejte Boží království a jeho spravedlnost a pak: všechno ostatní vám bude přidáno.

Tak jdu hledat 😉 a přeji krásný, požehnaný čas na cestě i Vám 🙂

Těším se příště Kejt

Přitažlivá krása

Vítám Vás u nás 🙂

Každé ráno jsem procházela kolem těchto krásných tulipánů a říkala si, jaká je to nádhera 😉

Potkávám i tyto hořce:

A žasnu stejně.

Zrovna tak jsem žasla nad těmito mladými lidmi. Moc mě povzbudili! Nádhera!

Bůh všechno tvoří nové ❤️

Přeji stejně hezký dotek Krásy i Vám 😉

Mějte se hezky a těším se příště!

Kejt

Na skok v Medzugorje

Vítám Vás u nás 🙂

V sobotu jsem se probudila a od rána měla v hlavě Medžugorje. Tak jsem neodolala a klikla sem:

… a byla tam! 🙂

Drahé děti! Můj pozemský život byl jednoduchý. Měla jsem ráda malé věci a těšila se z nich. Milovala jsem život, dar od Boha, i když bolesti a utrpení probodávaly moje srdce. Děti moje, měla jsem sílu víry a bezhraniční důvěru v Boží lásku. Všichni ti, kteří mají sílu víry jsou silnější. Víra působí tak, že žiješ podle Dobra a tehdy světlo Boží lásky přichází ve správném okamžiku…

… Jsem s vámi, zjevuji se vám, povzbuzuji vás a s nesmírnou mateřskou láskou hladím vaše duše…

Drahé děti, v tomto nepokojném čase, ve kterém ďábel žne duše, aby je přitáhl k sobě, zvu vás k vytrvalé modlitbě, abyste v modlitbě objevily Boha lásky a naděje. Děti moje, vezměte si do rukou kříž, aby se vám stal podnětem, že láska vždy vítězí. Zvláště teď, kdy jsou láska a víra odmítané. Vy buďte odlesk a vzor životem, že láska a víra jsou ještě živé a že nový svět pokoje je možný…

…Děti moje, láska přijímá všechno, i to, co je tvrdé a hořké, kvůli Ježíšovi, který je Láska. Proto děti moje, proste Boha, aby vám přišel na pomoc, ne podle vašich přání, ale ze své lásky. Odevzdejte se Bohu, aby vás mohl uzdravit, potěšit a odpustit vám všechno to, co je vám překážkou na cestě lásky. Bůh může přetvořit život…

Tak se mějte hezky! S důvěrou, odvahou a věrností 😉

Těším se příště Kejt

Vytrvalostí k novému životu

Vítám Vás u nás 🙂

Zdravím Vás v nádherný velikonoční čas. Někdy si říkám, že i příroda se touží otevřít novému životu a snaží se ze všech sil. Jde to na ní vidět 🙂

Dnes ráno mi přišlo pozdravení z Medžugorje.

„Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste s Ježíšem žily svůj nový život.

Ať vám Vzkříšený dá sílu, abyste ve zkouškách života byly vždycky silní a v modlitbě oddaní a vytrvalí, protože vás Ježíš svými ranami spasil a vzkříšením dal nový život.

Modlete se, dítka, a neztrácejte naději. Ve vašich srdcích ať je radost a mír a svědčte o radosti, že jste moji. Já jsem s vámi a všechny vás mám ráda svojí mateřskou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “

(25.4.2018)

Kolikrát už nám Matka Boží řekla, že kdo se modlí, nebojí se budoucnosti a neztrácí naději. Je to pro mě pobídka k vytrvalosti. 😉 A také si vážím Jejího mateřského povzbuzování. Děkuji.

Přeji Vám všem požehnaný čas!

Těším se příště Kejt

Krása rána

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes bylo tak krásně, že jsem neodolala a vyběhla ven, sic jsem si říkala, že je to možná poslední den odcházející zimy. Věřím, že za týden budou fotečky úplně jiné 😉

A poslouchala jsem poselství z Medžugorje. Letos se blíží 40. výročí, kdy Panna Maria – Královna pokoje přišla, aby nás mateřským srdcem povzbuzovala na cestě za Láskou. A také je pravda, že potřebuje pomoc při záchraně těch, kteří ještě nepoznali Boží lásku. Dnešní vzpomínkové poselství se svým způsobem dotýká postní doby a tak Vám ho také posílám.

„Drahé děti, Ve veliké lásce Boží dnes přicházím k vám, abych vás vedla cestou pokory a dobroty. První zastavení na té cestě, děti, je zpověď. Odložte svojí pýchu a poklekněte před mým Synem. Uvědomte si, drahé děti, že nejste nic a nemůžete nic. Jediné co je vaše, co vlastníte, je váš hřích. Očistěte se a přijměte dobrotu a pokoru. Můj Syn mohl zvítězit silou, ale vybral si dobrotu a lásku. Následujte mého Syna, podejte mi svoji ruku, abychom společně vystoupili na horu a zvítězili. Děkuji vám. “

… Podejte mi ruku, abychom společně vystoupili na horu a zvítězili…

Už jen představa, že mi někdo nabízí svou ruku, aby mi pomohl… a já se chytnu… čeká nás krásný den… třeba se mi podaří nachystat si srdce na cestu pokory a dobroty…

Mějte se hezky!

Těším se příště Kejt