Lehce svatebně

Vítám Vás u nás 🙂

Odjížděla jsem z města domů a cestu jsem vzala jinudy. Na kopci mě čekalo překvapení.

Doma jsem chystala kytice na svatbu a užívala si květinového obdarování.

pro nevěstu
pro maminky
A Kačky jako modelky

Je nádherný čas. Občas sluníčko hřeje tak, že cítím každý jeho paprsek, tak je intenzivní a občas prší silně. Myslím na včelky, jestli se jim podaří nanosit včas dostatek medu. Říká se, že když odkvete lípa je po medobraní. Někdy se může objevit ještě spadový med, ale už se na to nedá spoléhat. Tak jsem zvědavá 😉

med před odvíčkováním
a teče

Když jsem viděla ten lán s mákem, myslela jsem na ty včelky, jak si máku užívají a jestli jejich nálada roste 😉

Přeji Vám tedy hezký čas a těším se příště Kejt

Srdce Mariino

Vítám Vás u nás 🙂

Druhý pátek po slavnosti Nejsvětější Trojice slavíme slavnost Božského Srdce Ježíšova. A v sobotu nato Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Není důležitějšího orgánu v těle 😉 . Vím, že jsou všechny orgány propojené a jeden bez druhého nemůže být, ale srdce je jaksi středem všeho… dává život, určuje směr, v srdci se rodí touha nebo bolest, srdce je odjakživa spojováno s citem. Sestra Lucie z Fatimy uvedla, že jí Panna Maria sdělila, že ji nikdy neopustí a že její Neposkvrněné Srdce bude jejím útočištěm a cestou, která ji povede k Bohu. Sv. Hyacinta často trhala na poli květiny a přitom si zpívala nápěv, který si sama vymyslela: “Sladké Srdce Mariino, buď mojí spásou! Neposkvrněné Srdce Mariino, obrať hříšníky, zachraň duše před peklem.

Tak kéž i Vám dnes dnes den uteče při zpěvu a radosti z Pána 😉

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

Srdce

Vítám Vás u nás 🙂

pohledem na stín sluníčka

Dnes jsem náhodou klikla zde:

A zde:

😉

A moc se mi to líbilo. Slavíme dnes svátek Božského Srdce a nějakým pro mě tajemným působením Boží Prozřetelnosti jsem Božské Srdce, plné lásky, mohla vnímat i takto 😉

V uplynulém víkendu jsme oslavili sv. Antonína.

Sluníčko nás hřálo milými paprsky a prosvítalo do kaple… proto tolik fotek s jeho odlesky 😉

Dnes jsem v knize In Sinu Jesu četla:

Děkuji ti, že jsi dnes odpoledne zůstal v mé přítomnosti a byl mým společníkem v hořkém umučení. Hleděl jsem na tebe, jako jsem kdysi hleděl na Jana, mého milovaného učedníka. Uč se setrvávat tímto způsobem v mé společnosti. Stačí, že mě vyhledáš a zůstaneš v tichu mé přítomnosti, spokojen, že jsi se mnou. Nepotřebuji tvé myšlenky ani tvá slova. Stačí, když mi nabídneš klanící se srdce plné lásky a vděčnosti za mou trvající přítomnost v Nejsvětější svátosti.

…nemohu odmítnout, co ode mě žádáš, obracíš-li se k mému eucharistickému Srdci. Někdy mé Srdce dává ještě lepší dar, než o jaký prosíš, neboť žádáš krátkozrace a omezeně podle své lidské přirozenosti, zatímco já dávám moudře a nekonečně podle svého srdce… Žehnám všem, které mi předkládáš.

Na ně na všechny zazáří světlo mé eucharistické Tváře a tobě žehnám z hlubin svého probodeného Srdce.

pátek 7. března 2008

Přeji i Vám sváteční den v Jeho lásce.

Těším se příště Kejt

Svatá Zdislava

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes si v Církvi připomínáme svatou Zdislavu. Že se její památka slaví 30. května se ví, ale neznáme přesný rok jejího narození. Měl by to být +- rok 1220, což by k dnešnímu dni bylo 800 let. Rok úmrtí se ví – 1253, protože zemřela mladá ve 32 letech a už se o ní vědělo hodně 😉

Svaté Zdislavě vděčíme za narození nejmladší dcery. A tak na ni dnes myslím.

Moc se mi líbí modlitba k ní, převzatá ze stránek zdislava.zdislav.cz

 Blahoslavená matko Zdislavo matko našeho rodu, vyslyš modlitbu Tvých potomků a

 ochraňuj nás, kteří jsme z Tvé krve

ochraňuj nás, kteří jsme z Tvého ducha

ochraňuj nás, kteří jsme z Tvého stavu 

pomoz nám, abychom byli věrni našim úkolům

pomoz nám, abychom zůstali věrni našim rodičům v uctivé lásce

pomoz nám, abychom žili v křesťanském manželství

pomoz nám, abychom vychovali správně naše děti

pomoz nám, abychom vedli naše podřízené v dobrotě

pomoz nám, abychom chránili naše bližní před nespravedlnostmi

pomoz nám, abychom zůstali věrni naší vlasti

 dej, ať nezůstaneme lhostejnými

dej, ať se nestaneme nevěrnými

dej, ať se nestaneme přehlížejícími

dej, ať se nestaneme povýšenými

dej, ať se nestaneme pyšnými

dej, ať se nestaneme nespravedlivými

dej, ať se nestaneme obětmi falešné hrdosti

 dej sílu pro úkoly Boží

dej sílu pro dobu tísně

dej sílu, když máme strach

dej sílu pro chvíle pokušení

dej sílu v hodině smrti

dej sílu snášet bezpráví

dej sílu, abychom zvládli starosti všedního dne

 dej, ať děkujeme za Boží lásku

dej, ať děkujeme za krásy této země

dej, ať děkujeme za pěkné chvíle

dej, ať děkujeme za ty, které máme rádi

dej, ať děkujeme za opravdové přátelství

dej, ať děkujeme za lásku, kterou jsme obdrželi

dej, ať děkujeme, že jsi nám matkou 

Amen

Přeji Vám pěkný den se svatou Zdislavou a mějte se hezky!

Těším se příště Kejt

Vstát a vrátit se

Vítám Vás u nás 🙂

Zase jsem se vrátila duchem do Medžugorje a poslouchala zde:

Přeji Vám hezký poslech a pěkný den!

Těším se příště Kejt