Oko víry

Vítám Vás u nás :-)

DSCF1353

Včera večer držel manžel v ruce knížku Milost přítomného okamžiku. Vy už ji znáte ;-) . Už jsem byla skoro ukolébaná, ale poprosila jsem ho,ať mi ještě něco přečte. A přečetl.

Boží působení je přítomno všude a vždy, i když je může vnímat jen oko víry.

Všichni tvorové žijí v Božích rukou. Smysly sice vnímají pouze působení tvorů, avšak víra ve všem shledává, jak působí Bůh.

Neuplyne ani jediný okamžik, v němž by se  Bůh neprojevil v podobě nějaké příjemnosti, nějaké útěchy nebo nějaké cnosti. Všechno, co se odehrává v nás, kolem nás a co se děje skrze nás, obsahuje a zahaluje jeho božské působení. Je opravdové a skutečné, i když neviditelné přítomnosti.

DSCF1364

DSCF1363

DSCF1356

DSCF1361

Už jsem nepotřebovala víc. Spala jsem do minuty. S vědomím Jeho. A  přeji Vám hezký týden a těším se příště Kejt

Smrt nemá poslední slovo II

Vítám Vás u nás :-)

DSCF1332 (2)

Všimla jsem si, že  kniha o Chaiře vyvolává hodně reakcí…Ani já jsem netušila, co přinese mi.  Možná právě proto, když jsem si ji dnes náhodně otevřela, všimla  jsem si  něčeho, co jsem tam dřív neviděla.

Následující den se obrátí na manžela s otázkou:

“ Enrico, kdybys věděl, že tvůj život může zachránit deset lidí, obětoval bys ho? Enrico odpověděl: “ Ano, s milostí Boží.“

Najednou Chaira povídá: “ Hm, takže i kdybych prosila o uzdravení – a já o ně prosím -, možná Bůh ví, co chci doopravdy…“

DSCF1336

Chaira i Enrico se vždy modlili a prosili o sílu obstát v této zkoušce se svatostí.

Přála bych to nám všem do všech našich situací, vztahů ;-) prosit o milost mít oči upřeny na Ježíše jako oni dva, žít v Jeho přítomnosti…prosit o sílu do našich zkoušek…byť každý z nás máme úplně jiné starosti. Já věřím tomu, že je Pán blízko každému z nás a touží pomáhat i nám.

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

DSCF1333

Ženy do politiky?

Vítám Vás u nás :-)

Na stránkách Syroovky  http://syroovka.blogspot.cz/se mi líbil uvedený odkaz na rozhovor s p. Danielou Drtinovou.

Je moc pěkný ;-)

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jehly/216562216200005/

Povzbudí ;-)

Potěší ;-)

Zahřeje ;-)

DSCF1323

DSCF1321 (4)

DSCF1324 (2)Pěkný den Vám přeji a těším se příště Kejt

Pouto

Vítám Vás u nás :-)

Teprve až teď mi došlo, že je asi příroda ve svém rozpuku zpožděná, protože jsem uviděla šeříky a ty jsou u nás ještě úúúplně v začátcích… Ale jinak! Jinak je tu nejkrásnější měsíc ;-)

DSCF1332

DSCF1324

A nejkrásnější měsíc patří Královně máje ;-)

Otec Jeroným v Předzpěvu k Andělskému pozdravení (Andělským pozdravením je myšlena modlitba Zdrávas Maria a o. Jeroným se nad každým slovním spojením zamýšlel) a mimo jiné napsal:

Nemůže se však potom stát člověk rozjímavým tím, že se k tobě modlí? Zajisté ano, a zkušenost mnoha mnichů a laiků z dávných dob to dokazuje. Jestliže  na jedné straně je s tebou Pán, na druhé straně jsme s tebou také my.

Jsme tedy Pánovi nablízku, jelikož mezi ním a námi jsi ty jako jediná prostřednice, či spíše jako pouto…

..Když se modlím mírným hlasem“ Pán s tebou“,doufám také, že i má vlastní modlitba a celý můj život se postupně stanou kontemplativními. Je to nanejvýš žádoucí kvalita, v niž mohu doufat, kráčím-li s tebou po cestě, která je vyhrazena tvým dětem. A při té kontemplativní modlitbě jsem si často říkal, bezpochyby stejně jako ty: „Opravdu, tohle je lepší než všechno ostatní!“…

medzu2 011z našeho putování v uplynulých letech

medzu2 015

medzu2 026

Tohle je lepší než všechno ostatní ;-)

Krásný měsíc máj Vám přeji a těším se příště Kejt

Mladí v Římě

Vítám Vás u nás :-)

Když jsem v neděli stiskla tlačítko televize, abysme si poslechli papeže Františka, nečekala jsem, co uvidím. Náměstí ve Vatikánu plné mladých lidí…byl konec nedělní bohoslužby a všude bylo plno mladých tváří  a papež František mezi nimi. A dnes jsem si na stránkách Radia Vatikán ve zprávách našla toto:

Vatikán. Petrův nástupce pozval do Vatikánu na pátou neděli velikonoční 13leté až 16leté chlapce a děvčata. Na Svatopetrském náměstí a přístupové ulici Via della Conciliazione se jich dnes dopoledne sešlo 70 tisíc, aby se účastnili mše svaté, kterou sloužil papež František spolu s dvaceti kardinály, padesáti biskupy a dvěma sty kněžími. Neopakovatelná atmosféra, kterou po celý víkend omlazovala Věčné město dospívající mládež zejména z Itálie, ale také z mnoha jiných zemí, nevyjímaje Českou republiku, byla na dnešní bohoslužbě znát.

To věřím ;-)

A při tom zaznělo krásné povzbuzení asi nejenom pro mladé. Líbí se i mně. Hodí se i  do našeho manželského života, no, řekněte sami:

Láska je totiž svobodný dar toho, kdo má otevřené srdce; láska je odpovědnost, ale krásná odpovědnost a trvá celý život; je to denní závazek toho, kdo umí uskutečňovat velké sny!

A běda mladým, kteří neumějí snít a neodvažují se spřádat sny. Pokud mladý ve vašem věku neumí snít, není schopen snít, pak odešel do penze.

Láska se živí důvěrou, úctou a odpuštěním.

Láska se neuskutečňuje tím, že o ní mluvíme, nýbrž tím, že ji žijeme.

Není to milá básnička, kterou se lze naučit nazpaměť, nýbrž životní rozhodnutí, které se praktikuje.

Jak můžeme růst v lásce?

Tím tajemstvím je opět Pán. Ježíš nám dává Sebe ve mši, nabízí nám odpuštění a pokoj ve zpovědi. Tam se naučíme přijímat Jeho lásku, osvojovat si ji a znovu uvádět ve světě do oběhu.

A když se zdá, že mít rád je obtížné, když je těžké odmítnout to, co je pomýlené, dívejte se na Ježíšův kříž, obejměte jej a nepouštějte se Jeho ruky, která vás vede vzhůru a pozvedá, i když padnete.

Plné znění papežovy promluvy najdete zde:

http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23653 

Povzbudila mě .

Dnes asi nejen u nás bylo mrazivo.

DSCF1332

DSCF1333

DSCF1334

Jak já se už těším na teplo, ale hřejivé sny našeho mládí nás podrží ;-)

Drazí mladí, ve vašem věku ve vás novým způsobem roste také touha rozdávat a přijímat cit.

Pán, vstoupíte-li do Jeho školy, vás také naučí, jak zkrášlit cit a něhu.

Vloží vám do srdce dobrý úmysl, totiž mít rád a nepřivlastňovat si;

mít rád lidi bez snahy vlastnit je jako svoje, nýbrž ponechávat jim svobodu.

Láska je totiž svobodná!

Láska není pravdivá, není-li svobodná!

A tuto svobodu nám dává Pán tím, že nás miluje.

On je nám vždycky nablízku.

Vždycky totiž existuje pokušení, znečistit cit instinktivním nárokem vzít si a „mít“, co se líbí. Také konzumní kultura posiluje tuto tendenci. Avšak každá věc, pokud se příliš tiskne, pokazí se a zničí, a potom přijde zklamání a vnitřní prázdnota. Pán, pokud budete naslouchat Jeho hlasu, vám zjeví,

že tajemstvím něhy je opatrovat druhého, to znamená ctít jej, chránit a očekávat.

A toto je konkrétní něha lásky. 

(tamtéž)

Tajemstvím něhy je opatrovat druhého, to znamená ctít jej, chránit a očekávat…

Mějte se hezky ;-)

Těším se příště Kejt

 

Přivítání

Jmenuji se Kejt a vítám vás na našich stránkách, kde se dočtete, co mě těší a baví a jak žijeme v naší vesnici a s lidmi okolo nás...

Přála bych si, abyste se zde cítili dobře, odpočinuli a načerpali...Citáty, které mám ráda a které zde často používám a neuvádím je se jménem,
čerpám z kalendářů "Malá poselství" o.V.Kodeta. Kéž jsou malým poselstvím i pro Vás...

Zkus druhým ukázat srdečnou lásku a veselou tvář.
Ptáš se, jak se může člověk usmívat, když je srdce smutné?
Není podstatné, je-li tvoje srdce veselé nebo ne.
To není pokrytectví, neboť láska spočívá ve vůli.
sv.Vincenc z Pauly

obrázek

Aktuality

obrázek

obrázek

Archiv
„KUK“

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

Počasí

DnesZítraPozítříDalší den

Aktuální čas
Zde můžete nechat vzkaz