Klokočůvek-historie

Obec Klokočůvek- Malý Klokočov se v historických pramenech připomíná od 2.pol.15st.

V archívu je uveden rok 1519 za pána Bernata za Žerotína , byl fojt Ondra.

Z r. 1599 bylo zde ZÁKUPNÍ FOJTSTVÍ.

Do 30.-leté války obec přečkala bez úhony.V r.1640 byly všechny usedlosti obsazeny. Fojtství bylo na čísle 18.

Pozemkové knihy jsou vedeny od r. 1684, malá kaple postavena r. 1555.

R.1720 František Matyáš svobodný pán z EYSEL-BERKU prodal statek Klokočov se vsí Klokočůvkem Janu Václavu Želeckému z Počernic.Později tu byli i Karel a Franc z Wipperů a František Ratíže z Badenfeldu (1864)

Majitel panství Franz von Wipper zde trávil svůj volný čas a protože se chtěl účastnit bohoslužeb, nechal r. 1749 postavit velkou kapli. Kaple byla dostavěna o rok později a zasvěcena sv. Antonínovi z Padovy.

Kaple v létě
Kaplička v létě

V dostupných materiálech není uvedeno, proč se sv. Antonín stal patronem kaple, ale od 16.st. je velký mnich uctíván v celé Církvi.

sv.Antonín
sv.Antonín

V r. 1782 přistavěna fara. V r. 1889 zřízen vlastní hřbitov. V 18.st. bylo odkoupeno vrchností zákupní fojtství a zřízen PANSKÝ DVŮR.

František Ratíže z Badenfeldu r.1876 dvorec Klokočov prodal -komu- není v archívech uvedeno.

R.1834 měla obec 40 domů a 303 obyvatel.

R.1930 měla obec 51 domů a 229 obyvatel.

R. 2000 měla obec 56 domů, 11 chat a 131 obyvatel.