V uličkách Jeruzaléma

Vítám Vás u nás 🙂 Liturgické texty dnešní slavnosti Nanebevstoupení Pána mi před oči staví dny v Jeruzalémě. Ve Skutcích apoštolů Pán učedníkům přikázal, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení. – “budete pokřtěni Duchem svatým za několik málo dní…” Měla jsem před očima TO okno, za kterým bylo TO večeřadlo, ve kterém … Pokračování textu V uličkách Jeruzaléma