Svátek matek

Vítám Vás u nás 🙂

Ve farnosti děti  maminkám dnes  k jejich svátku zahráli divadlo o Cyrilu a Metoději – Bratři ze Soluně- od p. Marie Holkové. Okamžiky z divadla posílám:

Bratři se dovídají o pozvání na Velkou Moravu
přivítání od knížete Rostislava, psal se rok 863
a předání daru bratří- ostatky sv. papeže Klimenta, které nalezli na svých cestách při hlásání slova
tady už hostina na Velké Moravě, kdy se kníže Bořivoj zlobí, protože v dřívějších dobách byl zvyk, že kdo neznal víru v Ježíše Krista musel sedět ne u stolu, ale pod stolem...později (až po návratu Metoděje z Říma)však víru získal a spolu se svou ženou Ludmilou uvěřili a nechali se pokřtít. Podle tradice Metoděj dal kněžně Ludmile dar - reliéf Madony s dítětem a ten se uchovává dodnes ve Staré Boleslavi a my ho známe pod názvem Palladium země České. Jedná se o malý obrázek:

který má za sebou ale bohatou historii 🙂

Podle jedné legendy sv. Ludmila po svém křtu odevzdala sv. Metodějovi všechny kovové pohanské bůžky, aby z nich dal odlít křesťanské bohoslužebné nádoby. Kromě nádob zhotovil neznámý byzantský mistr také kovový obrázek Panny Marie pro sv. Ludmilu. Ludmila si reliéf odnesla na svůj hrad Tetín, kde jej vroucně uctívala. Po její mučednické smrti (16. 9. 921) jej zdědil její vnuk Václav, kterého vychovala v mariánské úctě, a nosil jej ustavičně u sebe. Měl jej také při válečném tažení do Kouřimi proti zlíčskému vévodovi Radslavovi. Tomu Václav, aby předešel krveprolití, navrhl, že místo bitvy se spolu utkají jen oni dva. Radslav se zalekl, když viděl kříž na Václavově helmici a kolem svatého Václava dva anděly, a podrobil se pražskému knížeti bez boje. Když byl svatý Václav 28. září 929 (nebo 935) úkladně zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi na prahu kostela sv. Kosmy a Damiána, byl s ním i jeho pobočník a věrný druh blahoslavený Podiven. Věděl o Václavově duchovní úctě k mariánskému reliéfu, nechtěl jej nechat potupit od vrahů svého pána, sejmul jej z hrudi mrtvého knížete a utíkal pryč z města. Vrahovi komplicové se báli, že unikne nepohodlný svědek, a jali se Podivena pronásledovat. Podiven viděl, že před nimi neunikne, zahrabal reliéf do země na vršku za Boleslaví, a prchal dále k lesu. Na jeho pokraji ho však komplicové dostihli a na jednom ze stromů oběsili. Od té doby byl mariánský reliéf téměř na dvě a půl století ztracen. (Jiné zprávy uvádějí, že úctu k obrázku chovali též sv. Vojtěchsv. Prokop…)

Podle další dochované legendy kolem roku 1160, za doby panování Vladislava I., jakýsi rolník oral na svém poli. Najednou se však jeho koně zastavili a nechtěli jít dál. Několikrát koně mocně pobídl, aby se hnuli, a když se dali opět do kroku, zaryl se pluh hlouběji a v brázdě se objevil lesklý kovový obrázek. Odnesl si jej domů a druhý den ráno užasl, když zjistil, že obrázek zmizel. Ale ještě více se podivil, když kovový obrázek opět nalezl na místě, odkud ho předešlý den vzal. Když se to opakovalo i další dva dny, vzal obrázek a donesl jej kanovníkům staroboleslavské kapituly a vyprávěl jim, co se mu přihodilo. Ti reliéf umístili do kostela sv. Václava. Jenže se opakovalo to, co se dělo oráčovi, ráno byl reliéf vždy na původním místě nálezu. Posléze kanovníci pochopili, že Panna Maria si přeje být uctívána na místě, kde ji rolník našel, a vystavěli tam kapli, na jejímž místě dnes stojí chrám Panny Marie. Obraz umístili na oltář.

(zdroj net)


později se cesta bratrů v životě rozešla...bratři museli putovat znovu do Říma,aby papež schválil staroslověnskou řeč pro sloužení mší a překlad Písma a Cyril onemocněl a v Římě také zemřel. Metoděj se po různých peripetiích, vězení a pronásledování, na Moravu vrátil pak už sám...a pak dokončil překlad Bible do staroslověnštiny a žil zde, kázal a vyučoval další žáky...
závěrečná písnička
jedna polovina dětí 🙂
a druhá 🙂

Milé maminky, i Vám všem přeji pěkné prožití dnešního svátečního dne. Kéž máte možnost si odpočinout, načerpat síly do všedních dní a také nám všem přeji tu právou lásku, abychom dokázaly bdít nad rodinným krbem, všeho si všímat, dělat  tak,aby se všichni cítili dobře a pak aby  ta láska proudila oběma směry 🙂

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

Jedna odpověď na “Svátek matek”

  1. Moc hezké. Moc času na odpočinek není, ale Bůh nám dá vždy sílu jít dál.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *