Převlékání kabátu

Vítám Vás u nás 🙂

Tak mě včera pohladilo čtení z Písma o obrácení svatého Pavla. Sv. Pavel- když byl ještě Šavel- soptil hrozbami a touhou zabíjet učedníky Páně. A Pán se dotkl jeho srdce… zastal se ho, když se to nelíbilo učedníkům- Jen jdi…Neboť on je nástroj, který jsem si vyvolil, aby o mě donesl zvěst pohanům,  králům a Izraelitům…

DSCF0053

 

 

DSCF0054

 

 

 

V knize 365 dní s o. Piem jsem četla:

A proč vlastně žijeme? Po zasvěcení, které jsme vykonali při křtu, cele patříme Ježíši Kristu. Mělo by tedy platit, že každá křesťanská duše by měla vnímat jako svůj vlastní výrok apoštola Pavla:

” Můj život je Kristus.”

Já žiji pro Ježíše Krista, žiji pro jeho slávu, žiji, abych mu sloužil a abych ho miloval.

A když nám Bůh chce odejmout život, měli bychom to přijímat jako člověk, který má po tvrdé námaze obdržet odměnu a vítěznou korunu.

Okoušejme, ano, okoušejme, má drahá Rafaelino, vychutnávejme si tuto nejvznešenější dispozici duše velkého apoštola!

Ano, všechny duše, které opravdu milují Boha a které jsou odhodlány ke všemu kvůli lásce k Bohu, si uchovávají naději, že všechno se nakonec obrátí v jejich vlastní prospěch.

Snažme se stále o to, abychom dokázali ve všech událostech rozpoznávat nesmírně moudrý řád Boží prozřetelnosti,

adorujme ho

a naplňme svou vůli odhodláním k tomu, aby se trvale utvářela podle vůle Boží.

  Tak totiž budeme oslavovat nebeského Otce. To všechno bude k našemu prospěchu z hlediska věčného života. 

DSCF0039

 

Není to krásné?

Všechno vidět v nesmírně moudrém řádu Boží Prozřetelnosti a ve všech událostech na to pamatovat.

Učím se to 😉

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *