Poděkování za úrodu

Vítám Vás na našich stránkách 🙂

Je prostým úkolem každého být branou k životu a lásce pro druhé…

Včerejší den jsem chystala výzdobu na dnešní poděkování za úrodu… práce šla rychle od ruky a tvoření přibývalo…Byla to samá radost, protože se mi líbí podzim se svým bohatstvím barev v přírodě a plodů kolem…

roh hojnosti v začátcích tvoření...
Pak už to na sebe hezky navazovalo...

A tak jsme dnes při mši sv. děkovali za úrodu. Děkovali jsme za všechno, co nám Bůh ve své dobrotě dopřává. Nejprve jsme si vyslechli slovo z Písma, a v obětním průvodu jsme nesli dary země: chléb, ovoce, zeleninu, klasy obilí, hrozny vína, med, víno- už v tekutém stavu :-), květy, koláče…

Otcové vyhlížejí farníky, kteří nesou dary země...za nimi se již plní připravené místo pro tyto plody...

Každý dar měl i svou specifickou prosbu, kterou přednášeli kluci- ministranti…

Tak třeba MED…

…Přinášíme ti, Pane, tento med za osoby zasvěcené slibem chudoby, poslušnosti a čistoty, aby jejich práce a modlitby přinášely hojný užitek pro tvé království…

Přinášení medu...

Přinášení chleba:…Přinášíme ti, Pane, tento chléb, náš každodenní pokrm, za všechny služebníky církve, aby nás sytili chlebem věčného života a Božím slovem…

Přinášení misky s ovocem:…Přinášíme ti, Pane, toto ovoce, plody našich stromů za ty, kdo vedou lidskou společnost, aby nám vždy ukazovali správný směr…

Přinášení misky se zeleninou:…Přinášíme ti, Pane, tuto zeleniny, plody naší země za všechny nemocné a trpící, abys je na pozemském putování posiloval nadějí na nebeský domov…

Přinášení klasů: …Přinášíme ti, Pane, toto obilí, které vyrostlo na našich polích za celé toto farní společenství, abychom spolu žili svorně a dovedli si odpouštět…

Přinášení hroznů vína:…Přinášíme ti , Pane, tyto hrozny z vinohradů, za naše rodiny, aby manželé spolu snášeli všechno dobré i zlé a mladí i staří si spolu dobře rozuměli…

Přinášení vína:…Přinášíme ti, Pane, toto víno, plod révy a plod lidské práce, za všechny zklamané, hledající a toužící po smíření a nápravě, aby vytrvali v dobrém až do konce a jejich bolest byla proměněna v radost…

Přinášení květů: …Přinášíme ti, Pane, tyto květiny, dary našich zahrad, za naši mládež, aby se všichni mladí lidé nadchli pro pravou krásu a zamilovali si pravdu, kterou jsi ty sám…

Přinášení koláčů:…Přinášíme ti, Pane, tyto koláče, které jsme díky tvým darům mohli doma upéci, za naše děti, aby si vždycky vážili toho, co máme od tebe  a využívaly toho k dobrému a chránily přírodu…

Modlitba k žehnání úrody...

Martin s otcem při čekání na přinesení darů chleba a vína...

Líbilo se mi, jak jsme byli dnes  vybídnuti, kéž bychom nikdy nepřestávali děkovat za všechno, co nám Bůh ve své dobrotě, štědrosti a lásce neustále dává. Všechno, co máme , je darem od Tebe, Pane a vede nás k Tobě… 🙂

Čtení z Písma končí slovy: Dej si pozor, abys neřekl ve svém srdci: “Má síla a má mocná ruka mi opatřila tento blahobyt.” Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť on ti dává sílu opatřit si blahobyt…

Dnes jsme tedy Pánu za tyto dary děkovali a kéž i náš život přináší  plody…Přeji Vám krásnou neděli a těším se příště Kejt

Boční oltář...

 

 P.s. Tyto dary obohacují naše rodinné stoly a můžeme se s nimi rozdělit. Plody země, které jsou při mši sv. žehnány, pak mají být použity při společné hostině. Nebo rozdány chudým a potřebným.

3 odpovědi na “Poděkování za úrodu”

  1. Elli, já vím, vždyť i u nás se to mění… Odry jsou farnost- farní kostel- takže tam by to mohlo ještě chvíli vydržet 🙂 , ale cítím, že se život mění…
    a Amálko 🙂 děkuju… ráda bych tě přivítala, aby ses mohla osvěžit 🙂 a spočinout 🙂

  2. Mate to tam moc hezke takove tradicni u nas je to vzdy jenom mse ,pan farar uz je hodne stary a az doslouzi tak uz sem nikdo nebude jezdit.Drive k nam farar dojizdel kazdou nedeli ale ted uz je to jednou za mesic.

  3. Nádherně pojaté..krásně napsané..a moc hezky vyfocené..děkuju… Vlastně jsem si připadala, jako bych tam byla taky. Díky. Už asi 2 měsíce se mi nepodařilo “jít” do kostela a ty jsi mi to takhle hezky zprostředkovala.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *