Odvalený hrob v Odrách

Vítám Vás u nás 🙂

Včera jsme v kostele zpívali jednu píseň, která mi připomněla nedávnou událost.

V Odrách, ve smuteční kapli – bývalé kapli Nejsvětější Trojice, http://www.muzeumoderska.cz/hrbitovni-kaple-sv-rodiny.php

bylo nainstalováno dílo Otmara Olivy a Jana Jemelky Odvalený kámen.

https://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-na-odvaleny-hrob-maji-ho-ve-hrbitovni-kapli-v-odrach-20220303.html

Doprovodné slovo pana Jana Jemelky i souzvuk obou umělců byla nádherná podívaná, jak pro oči, tak uši.

Po skončení doprovodného programu jsme si mohli dílo prohlédnout zblízka.

A proč mi slova včerejší písně připomněla představení mozaiky?

Mohli jsme si “kámen” odvalit. Byla Popeleční středa a pan Jemelka i pan Oliva mluvili o díle, o popelu, o tajemství, každý za ním čeká něco jiného. Nemusíme čekat na konec života, abychom přemýšleli o Naději. ❤️

Pak jsme si kámen mohli “odvalit”

Myslela jsem na “všechno”. 😉

A tak, když včera v písni zazněly slova:

Veď nás, Kriste, dobrý Pane, cestou kříže za sebou k hrobu,

jenž i nám se stane zmrtvýchvstání kolébkou.

Ať ze Slunce, jež se skrývá zde v svátosti oltářní,

do nás tryská záře živá,

příslib věčné radosti.

uvědomila jsem si, jak dokázaly říct “všechno” .

Přijeďte se někdy podívat! 🖐️

Přeji Vám hezký čas a poklidný nový pracovní týden.

Těším se příště Kejt

Pohled

Vítám Vás u nás 🙂

Dnešní pohled na teploměr v 8. hodin ráno 🙂

Popolední pohled při nabíraní vody.

Pohled strání nahoru.

Pohled na kávu při odpolední siestě.

Pak pohled na pozdravy jara.

Kolik je to různých pohledů. V jednom dni! 😉 Záleží, jak se dívám a nakolik vidím 😉

Pak křížová cesta. 6. zastavení. Veronika podává Ježíši roušku:

Dovolil jsem jim, aby Mě korunovali trním. Dovolil jsem jim aby Mě tupili a plivali na Mou svatou Tvář. (3. březen 1989) Pak jsem cítil, jak Mi někdo utřel obličej. (9. listopadu 1986) Vassulo, pohlédni do Mé svaté Tváře. Podívat se na Mě, už to Mě těší. Řekni jim, že je třeba tak málo, aby mě potěšili. (7. června 1987)

Kdybyste jen věděli, jak jsem ochoten odpouštět zločiny vaší doby za pouhý jeden laskavý pohled, okamžik lítosti, nádech zaváhání, trochu opětného zvážení. Usmějte se Mou svatou Tvář a Já odpustím a zapomenu. Dokonce se nebudu dívat na své rány. Pustím ze zřetele všechny vaše nepravosti a hříchy pro pouhý okamžik lítosti a celá nebesa se budou radovat z vašeho gesta, protože váš úsměv a laskavý pohled bude pro Mne jako vonný dým a okamžik lítosti bude jako nová píseň pro Mne. (29. srpna 1989)

Záleží na jednom jediném laskavém pohledu, okamžiku lítosti, opětného zvážení…

Přeji nám všem požehnanou dobu postní.

Těším se příště Kejt

Začít dnes

Vítám Vás u nás 🙂

Dnešní cestou na Maria Skálu jsem potkala jemné pozdravy probouzející se přírody.

V minulých dnech nás sváteční překvapení vyslalo do Prahy. I v tamějších uličkách jsme žasli nad krásou.

Prošli jsme si naše oblíbené zastávky.

A vnímali, jak se zachvěl svět.

V poselství Panny Maria v Medžugorje zaznělo:

„Drahé děti! S vámi jsem a modleme se společně.

Pomozte mi, dítka, modlitbou, aby satan nezískal převahu. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu, navštívila Zemi.

Proto, dítka, vraťte se k Bohu a modlitbě, půstu a odříkání si, za všechny ty, kteří jsou pošlapáni, chudí a nemají hlas v tomto světě bez Boha.

Dítka, jestli se nevrátíte k Bohu a jeho přikázáním, nemáte budoucnost. Proto mne k vám poslal, abych vás vedla.

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. 

(25.2.2022)

Včera jsme se měli možnost spojit se v modlitbě, ke které se sešli lidé na Podbrdu.

Lidé se modlili celou noc i v kostele.

Poslechla jsem si slovíčko br. Šebestiána:

Myslím, že každé poselství, které v Medžugorje zaznělo, má sílu a přesah do dnešních dnů. Pokaždé, když si nějaké přečtu, cítím potřebu vlastního obrácení, ale také laskavé pozornosti a vedení Panny Marie. Ne nadarmo nás vyučuje:-) Být v její škole je výsadou, zodpovědností i povzbuzením. Potřebujeme to.

Čerpat můžete zde:

Každý z nás má moc vstoupit modlitbou, pokáním do tohoto boje, jak říká o. Šebestián.

Vzpřimme se a pozdvihněme hlavu:-) Nemusíme se bát.

Vybavila se mi slova Segatašje- chlapce, který se setkal s Ježíšem, jak říká:

Být ve škole Panny Marie nás vede k vlastnímu obrácení a očištění. Pak budeme moci naplno milovat a přimknout se k Pánu.

Přeji nám všem k té cestě odvahu, sílu a vytrvalost.

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

Mír v srdci

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes je krásné datum 😉 22.2.2022. 🙂 A tak, abych na něho nezapomněla, píšu příspěvek 😉 a promítla jsem ho do krásy všedního dne a tvoření. “Ozelenila” jsem si stromečkem všechny truhlíky, květináče kolem i vně domu 🙂

Každé ráno poslouchám poselství Panny Marie z Medžugorje. Její slova jsou slovy maminky, která si “nedá pokoj” a s laskavostí sobě vlastní děti povzbuzuje k dobrému.

„Drahé děti! S velikou radostí v srdci vám děkuji za všechny modlitby, které jste v těchto dnech přinášely na moje úmysly. Vězte, dítka, nebudete litovat ani vy ani vaše děti. Bůh vás odmění velikými milostmi a zasloužíte si život věčný. Já jsem vám blízko a děkuji všem těm, kteří v průběhu těchto let přijali moje poselství, proměnili je v život a rozhodli se pro svatost a mír. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu. “

(25.6.2006)

„Drahé děti! I dnes vás vybízím, abyste uvedly do praxe a žily moje poselství, která vám dávám. Rozhodněte se pro svatost, dítka, a myslete na ráj. Jenom tak budete mít ve svém srdci mír, který nikdo nebude moci zničit. Mír je dar, který vám Bůh dává v modlitbě. Dítka, snažte se a pracujte ze všech sil, aby mír zvítězil ve vašich srdcích a ve světě. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “

(25.5.2006)

„Drahé děti! I dnes vás volám k modlitbě. Dítka, modlete se, dokud se vám modlitba nestane radostí. Jenom tak každý z vás odhalí mír v srdci a vaše duše bude spokojená. Budete cítit potřebu svědčit druhým o lásce, kterou cítíte ve svém srdci a životě. Já jsem s vámi a přimlouvám se před Bohem za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “

(25.7.2003)

Čím vice poselství nechávám ve svém životě znít, tím více vnímám jejich pravdivost a sílu.

Vzpomínám si na svá mladá léta, kdy zjevení Panny Marie teprve lehce proplouvala na povrch, bylo těsně po revoluci. V jednom kostele jsme se celou noc modlili a adorovali za mír a pokoj ve svém srdci a pak za mír a pokoj na celém světě. Jako by to bylo dnes. Mladí, kytary, odhodlání vydržet, Eucharistie… Šla bych do toho znovu.

Vlastně, co mi brání?

Po skončení noci jsme se šli projít městem a manžel (tehdy jsme byli ještě svobodní) říká: “Šel bych do kina. … Na nějaký “krvák”… 🙂

Tak Vám i sobě přeji pokoj v srdci. Protože, jak říká Královna pokoje, bez pokoje ve vlastním srdci nebude pokoje ve světě.

Těším se příště Kejt

Blízkost Dobroty

Vítám Vás u nás 🙂

Krása nadcházejících dní se dává tušit svou (svým způsobem) náročností těchto posledních dní. Líbí se mi redukovat “povinnosti” a přesto cítím, jako bych nevěděla kam dřív. Těším se z jemných sněhových pozdravů a užívám si jich 😉

Nádherným zamyšlením pro mě byl článek opata Samuela v KT v těchto dnech. Výstižný, pravdivý, uklidňující, plný naděje a pokoje.

Vánoce. Na jednu stranu pospolitost, krása rodiny, na druhou stranu vystupující problémy, nesoulad, velká očekávání, ohlédnutí či obava z budoucnosti. Opat Samuel nám připomíná:

Slovo přichází na svět třemi různými způsoby: o Vánocích, abychom mohli vnímat Boží dobrotu, v poslední den, kdy přijde znovu ve své slávě. A třetí příchod, který se nazývá “prostředním” je pro nás nejdůležitějším. Nastává vždy, když se Boží slovo projeví v našem vlastním srdci. …

máme se s Kristem denně setkávat ve víře a skrze víru 😉

Dítě, které je Bohem se pro mě den co den stává více přítomným, blízkým, tak aby i Jeho příchod ve slávě byl pro mě radostným setkáním s Přítelem.

Celý článek je zde:

https://katyd.cirkev.cz/rozhovor/span-class-katyd-red-vanoce-jsou-radost-z-viry-span_11166

Přeji Vám krásný čas setkání s Pánem Vašeho srdce 😉

Těším se příště Kejt