O. Pio – 100 let výročí stigmat

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes je výročí 100 let, kdy byl o. Pio stigmatizován. Je to tak neobvyklé a nevysvětlitelné, že se to nedá ani popsat.

Před dávnými lety- rozuměj třeba 18 – 20 let zpátky, už po rekonstrukci našeho domu – jsem při vstupu do naší ložnice ucítila pach spáleného dřeva a lehce-  praskot páleného dřeva. Rozhlédla jsem se a neviděla nic. Začala jsem se tedy rozhlížet podrobněji a šla za tím zvukem. S hrůzou jsem zjistila, že nám nad postelí čtecí lampička, která zůstala rozžatá asi z rána, vypálila kus poličky. Dřevo bylo červené.

Z vrchu poličky ležel obrázek o. Pia a na něm stála soška P. Marie 😉 Když jsem vzala obrázek do ruky, tak se rozsypal.

Ono se  těžko popisuje, že je mi o. Pio blízko, jak díky němu vnímám Boží blízkost, jak věřím, že nám tenkrát zachránil ložnici :-)))  o. Pio se narodil pro nebe ve stejný den jako se pro život narodil můj tatínek, je mi blízko díky knihám, ze kterých si mohu o něm číst, je mi blízko při vzpomínce na naše putování, na vyslyšené modlitby, na blízkost jeho života s Pánem, na jeho napojení na Lásku…

Žij cele v Bohu a v lásce, která tě nese.

Trpělivě snášej sebe samu ve všech obtížných situacích svého života. Uvědom si, že že být dobrými služebníky Božími neznamená mít vždycky útěchy, prožívat slasti, nemít žádné nepřátele, nezakoušet odpor k tomu, co je dobré. Pokud by tomu tak mělo být, pak by svatá Kateřina Sienská ani svatá Terezie z Avily ani svatý Pavel nemohl být dobrými Božími služebníky.

Být dobrým Božím služebníkem ale ve skutečnosti znamená projevovat lásku vůči bližnímu,

mít v nejvyšší části duše trvalé rozhodnutí plnit Boží vůli, 

důvěřovat bezmezně Bohu

a vyznávat se mu tolikrát, kolikrát upadáme do hříchu.

Musíme snášet sebe samotné v našich vlastních slabostech a pádech.

Je také třeba učit se snášet pokojně nedokonalosti těch druhých.

( 4. srpna 1917- neznámé adresátce – ep.II. s. 922)

před dvěma lety

radost pro mě stejně intenzivní jako tady 🙂 obraz ze stropu z kostela v klášteře Santa Maria delle Grazie

 

mše svatá v kryptě

... sv. Terezička řekla: “Je dobré, že mluvíme o její milosti, ale především ji musíme následovat. Je lepší, když ji následujeme, než když ji obdivujeme, vždyť její život byl tak prostý… A jak byl plný strastí, jak plný zklamání! Kolik výčitek lidé činili dobrému svatému Josefovi. kolikrát mu nechtěli zaplatit za jeho práci. Byli bychom velmi udiveni, kdybychom věděli, jak trpěli…”

Díky Vám za společné vzpomínání a ty slova, co řekla svatá Terezka o Panně Marii se mohou vztahovat i k otci Piovi…takže díky za společné následování 😉

Mějte v tyto dny pěkné dny 🙂

Kéž je prožijeme v radosti z Pána.

Těším se příště Kejt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *