Začít dnes

Vítám Vás u nás 🙂

Dnešní cestou na Maria Skálu jsem potkala jemné pozdravy probouzející se přírody.

V minulých dnech nás sváteční překvapení vyslalo do Prahy. I v tamějších uličkách jsme žasli nad krásou.

Prošli jsme si naše oblíbené zastávky.

A vnímali, jak se zachvěl svět.

V poselství Panny Maria v Medžugorje zaznělo:

„Drahé děti! S vámi jsem a modleme se společně.

Pomozte mi, dítka, modlitbou, aby satan nezískal převahu. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu, navštívila Zemi.

Proto, dítka, vraťte se k Bohu a modlitbě, půstu a odříkání si, za všechny ty, kteří jsou pošlapáni, chudí a nemají hlas v tomto světě bez Boha.

Dítka, jestli se nevrátíte k Bohu a jeho přikázáním, nemáte budoucnost. Proto mne k vám poslal, abych vás vedla.

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. 

(25.2.2022)

Včera jsme se měli možnost spojit se v modlitbě, ke které se sešli lidé na Podbrdu.

Lidé se modlili celou noc i v kostele.

Poslechla jsem si slovíčko br. Šebestiána:

Myslím, že každé poselství, které v Medžugorje zaznělo, má sílu a přesah do dnešních dnů. Pokaždé, když si nějaké přečtu, cítím potřebu vlastního obrácení, ale také laskavé pozornosti a vedení Panny Marie. Ne nadarmo nás vyučuje:-) Být v její škole je výsadou, zodpovědností i povzbuzením. Potřebujeme to.

Čerpat můžete zde:

Každý z nás má moc vstoupit modlitbou, pokáním do tohoto boje, jak říká o. Šebestián.

Vzpřimme se a pozdvihněme hlavu:-) Nemusíme se bát.

Vybavila se mi slova Segatašje- chlapce, který se setkal s Ježíšem, jak říká:

Být ve škole Panny Marie nás vede k vlastnímu obrácení a očištění. Pak budeme moci naplno milovat a přimknout se k Pánu.

Přeji nám všem k té cestě odvahu, sílu a vytrvalost.

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

Mír v srdci

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes je krásné datum 😉 22.2.2022. 🙂 A tak, abych na něho nezapomněla, píšu příspěvek 😉 a promítla jsem ho do krásy všedního dne a tvoření. “Ozelenila” jsem si stromečkem všechny truhlíky, květináče kolem i vně domu 🙂

Každé ráno poslouchám poselství Panny Marie z Medžugorje. Její slova jsou slovy maminky, která si “nedá pokoj” a s laskavostí sobě vlastní děti povzbuzuje k dobrému.

„Drahé děti! S velikou radostí v srdci vám děkuji za všechny modlitby, které jste v těchto dnech přinášely na moje úmysly. Vězte, dítka, nebudete litovat ani vy ani vaše děti. Bůh vás odmění velikými milostmi a zasloužíte si život věčný. Já jsem vám blízko a děkuji všem těm, kteří v průběhu těchto let přijali moje poselství, proměnili je v život a rozhodli se pro svatost a mír. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu. “

(25.6.2006)

„Drahé děti! I dnes vás vybízím, abyste uvedly do praxe a žily moje poselství, která vám dávám. Rozhodněte se pro svatost, dítka, a myslete na ráj. Jenom tak budete mít ve svém srdci mír, který nikdo nebude moci zničit. Mír je dar, který vám Bůh dává v modlitbě. Dítka, snažte se a pracujte ze všech sil, aby mír zvítězil ve vašich srdcích a ve světě. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “

(25.5.2006)

„Drahé děti! I dnes vás volám k modlitbě. Dítka, modlete se, dokud se vám modlitba nestane radostí. Jenom tak každý z vás odhalí mír v srdci a vaše duše bude spokojená. Budete cítit potřebu svědčit druhým o lásce, kterou cítíte ve svém srdci a životě. Já jsem s vámi a přimlouvám se před Bohem za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “

(25.7.2003)

Čím vice poselství nechávám ve svém životě znít, tím více vnímám jejich pravdivost a sílu.

Vzpomínám si na svá mladá léta, kdy zjevení Panny Marie teprve lehce proplouvala na povrch, bylo těsně po revoluci. V jednom kostele jsme se celou noc modlili a adorovali za mír a pokoj ve svém srdci a pak za mír a pokoj na celém světě. Jako by to bylo dnes. Mladí, kytary, odhodlání vydržet, Eucharistie… Šla bych do toho znovu.

Vlastně, co mi brání?

Po skončení noci jsme se šli projít městem a manžel (tehdy jsme byli ještě svobodní) říká: “Šel bych do kina. … Na nějaký “krvák”… 🙂

Tak Vám i sobě přeji pokoj v srdci. Protože, jak říká Královna pokoje, bez pokoje ve vlastním srdci nebude pokoje ve světě.

Těším se příště Kejt

Blízkost Dobroty

Vítám Vás u nás 🙂

Krása nadcházejících dní se dává tušit svou (svým způsobem) náročností těchto posledních dní. Líbí se mi redukovat “povinnosti” a přesto cítím, jako bych nevěděla kam dřív. Těším se z jemných sněhových pozdravů a užívám si jich 😉

Nádherným zamyšlením pro mě byl článek opata Samuela v KT v těchto dnech. Výstižný, pravdivý, uklidňující, plný naděje a pokoje.

Vánoce. Na jednu stranu pospolitost, krása rodiny, na druhou stranu vystupující problémy, nesoulad, velká očekávání, ohlédnutí či obava z budoucnosti. Opat Samuel nám připomíná:

Slovo přichází na svět třemi různými způsoby: o Vánocích, abychom mohli vnímat Boží dobrotu, v poslední den, kdy přijde znovu ve své slávě. A třetí příchod, který se nazývá “prostředním” je pro nás nejdůležitějším. Nastává vždy, když se Boží slovo projeví v našem vlastním srdci. …

máme se s Kristem denně setkávat ve víře a skrze víru 😉

Dítě, které je Bohem se pro mě den co den stává více přítomným, blízkým, tak aby i Jeho příchod ve slávě byl pro mě radostným setkáním s Přítelem.

Celý článek je zde:

https://katyd.cirkev.cz/rozhovor/span-class-katyd-red-vanoce-jsou-radost-z-viry-span_11166

Přeji Vám krásný čas setkání s Pánem Vašeho srdce 😉

Těším se příště Kejt

Otevřte dveře Kristu

Vítám Vás u nás!

Otevřte dveře Kristu! “Tato slova zazněla 22. 10. 1978 v prvních slovech nového tehdejšího papeže JPII. Díky dnešnímu kázání z Medžugorje jsem cítila, jaký mají přesah, jak nás vedou, jak nám pomáhají, jak dávají v dnešní době naději!

Také mě povzbuzují a dávají směr.

Byli jsme na návštěvě v Praze. Služebně-rodinně. Ale zastavili jsme se na FORTNĚ 😉 Zapomněla jsem si vyfotit dveře, které by se tu teď hodily, tak posílám jiné 😉 také z kláštera, také skoro pražského, ale přesto jiného 🙂

Pojďte dál …

Možná i Vy jste slyšeli nebo četli o tom, jak řád sester bosých karmelitek buduje nový klášter v Drastech. A klášter na Hradčanech se otevřel. Je otevřený, volně přístupný kostel. Se Svátostným Ježíšem. A pokud zazvoníte na fortně, otevřou Vám, pozvou Vás dovnitř, nabídnou prostor, kde si můžete sednout do klášterní zahrady a třeba jen tak být.

Pro nás to bylo krásné zastavení. Nechtělo se mi ani jít dál. Dovedla jsem si představit vzít si knížku, uvařit čaj a číst si. Dovedla jsem si představit, jak to bylo náročné pro sestřičky tam být. Nešlo o malý prostor, ale o ozvěny ulice. Přesto to bylo místo tiché, kouzelné, přesahující.

A také mě cvrnknul do nosu hlavní obraz se svatou Terezií z Ávily. Pár dní nazpět měla svátek, já držela v ruce novénu a říkala si, jestli toto může být náhoda.

Tak Vás všechny pozdravuji kroky na cestě a přeji Vám pokojný víkend.

Těším se příště Kejt

Dozrává

Vítám Vás u nás 🙂

Venku je nádherně. Víno si na kamnech intenzivně počítá svůj rytmus 🙂 a my se těšíme.

Zrovna tak jako dozrává víno, dozrává i člověk. Dnes se mi líbil příspěvek o. Šebestiána na kanále youtube.

Někdy jsme se při poslechu smáli, zvláště naše nejmladší byla vděčná, za to, co slyšela 🙂 , ale na druhé straně mi Šebova slova zůstala v uších a přemýšlela jsem nad sebou.

Před týdnem jsme si s maminkami, které mě už nějakou dobu doprovázejí životem, dopřály čas pro sebe. Putovaly jsme pěšky z centra Olomouce na sv. Kopeček, kde nás čekala chvíle ztišení a slavení děkovné mše svaté.

Líbí se mi to “zpomalování” chůze do klidu, do ticha, do moudrosti, do pokoje, do zklidňování aktivit, do hlubin. Kéž by to tomu tak bylo. Nahlídnout tiše do nitra 🙂

Přeji hezký čas dozrávání i Vám!

Mějte se hezky a těším se příště Kejt