Dnešní svátek manželů

Vítám Vás u nás 🙂

Prázdniny jsou v plném proudu. Někde je ticho- to když jsou děti na táboře, jinde je před bouří- to když je dětí plný dům, ale všude je cítit uvolněný čas.

Dnes by se mohli zastavit i všichni manželé. 🙂

V církevním kalendáři mají svátek rodiče sv. Terezky- svatí Zelie a Louis Martinovi. Jsou nám nablízku, pomáhají, dávají příklad. A to stojí za to se zastavit, ne? 🙂

Zelie říká: Jsem s ním stále šťastná, hodně mi zpříjemňuje život. Můj muž, to je svatý člověk. Přála bych takového každé ženě. 🙂

Louis : Drahá přítelkyně, (…) nemohu se dočkat, až budu u tebe. Nemusím ti ani říkat, jak mě tvůj dopis potěšil. (…) Líbám vás z celého srdce a těším se až budu s vámi. (…) Tvůj manžel a opravdový přítel, jenž tě miluje na celý život.

…uvedené texty jsem čerpala zde

Jestli jste náhodou neměli čas se zastavit dnes a slavit, můžete klidně i zítra. Martinovi měli svatbu o půlnoci, čili z 12. července na 13. 🙂 1858. 😉

kvetoucí Odra v Odrách u Optimitu

nové- letní- podložky na stůl…

Tak se mějte moc hezky! Moc Vám přeji pěkný večer, hezký víkend i sváteční čas.

Těším se příště Kejt

Svátek Eucharistie

Vítám Vás u nás 🙂

šla jsem včera vesnicí a potkala dvě překvapení. Umělce:


a klapot…

Omlouvám se, že jsem se tu dlouho neukázala, i když jsem srdcem stále na cestách a vzpomínám, nedokázala jsem se dostat k tomu, abych ve vzpomínkách pokračovala i zde. Ale dnes se vrátím. 🙂 Na pouti jsem se setkala s knihou In sinu Jesu.

více o ní zde:
https://www.ikarmel.cz/produkt/in-sinu-jesu-2vydani?gclid=CjwKCAjwuqfoBRAEEiwAZErCsklxVXjgRWBrLmrjqqvqQeI8ropoF-CzkDTha17FXrh_VqPfX6zf8hoCJkQQAvD_BwE

Je krásná. A dnes, protože je svátek Těla, které se nám dává, Vám z ní napíši úryvek:

Utěšuješ mé eucharistické Srdce, když mi projevuješ známky svého přátelství. To, co mě ale těší nejvíce ze všeho, je tvá přítomnost před mou eucharistickou Tváří. Je mnoho způsobů, jak vyjádřit své přátelství a odpovídat na lásku přítele, ale srdci nejvíce lahodí jednoduchý projev společenství, přítomnosti. Zkušenost mě tomu naučila v lidských vztazích, můžeš to však aplikovat také na svůj vztah se mnou, tak velkoryse, jak po tom toužím. Přicházej ke mně a zůstávej se mnou, vyhledávej mě ve svátosti mé Lásky a tím, že budeš setrvávat se mnou, klaníc se mi láskou, dávej mi své přátelství a náklonnost svého srdce. Nemůžete-li přicházet před mou eucharistickou tvář, můžete tam být přeneseni duchovně, úkonem touhy, jenž bude vycházet z hloubi duše. Žádejte mě, abych vás přenesl před ty svatostánky světa, kde jsem nejvíce zapomenutý, zanedbaný a opovrhovaný. Já přenesu vaše duše do své přítomnosti a přijmu z vaší adorace a lásky útěchu, kterou očekávám od svých přátel.

V dnešních liturgických textech je popisováno, jak Pán Ježíš rozmnožil pět chlebů a dvě ryby. Znovu před sebou vidím ta místa:

okolí Tiberiatského jezera
Pod folií jsou pěstovány rajčata nebo banány nebo nevím, co ještě. Setkali jsme se s tímto.
Krajina, kde došlo k nasycení pětitisícového davu

A dnešní den mi to silně připomíná. Prostě je to tak.

A pak, my všichni jsme svatostánkem, když neseme Tělo světu. Mi se to ne vždy daří.

Ale přeji Vám pěkný sváteční den 🙂

Těším se příště Kejt

V uličkách Jeruzaléma

Vítám Vás u nás 🙂

Liturgické texty dnešní slavnosti Nanebevstoupení Pána mi před oči staví dny v Jeruzalémě. Ve Skutcích apoštolů Pán učedníkům přikázal, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení. – “budete pokřtěni Duchem svatým za několik málo dní…”

strop místnosti, kde se rodila Církev

Měla jsem před očima TO okno, za kterým bylo TO večeřadlo, ve kterém apoštolové spolu s Marií očekávali seslání Ducha svatého.

to je to okno

Ona místnost se otevírá jednou nebo dvakrát do roka. Vím, že nám to kněz, který nás doprovázel vysvětloval, proč, ale přiznám se, že spoustu věcí z odborného výkladu jsem si zapamatovat nezvládla, a ani mi to nevadí 😉

stačilo mi tam být…poslouchat texty…
popřípadě posvítit někomu ke čtení…
vnímat starobylé detaily…
symboly prvních staletí
občas se někomu připlést do skupiny…
dívat se se tímto směrem
nebo jen být
šlapat uličkama
a snít
vstupujeme na jedno z míst nanebevstoupení…

modlíme se desátek, který na nebe vstoupil…
…Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ať vám udělí dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete mít o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je NADĚJE těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům JEHO dědictví a jak se ukazuje na nás, na věřících, jeho nesmírně velká moc působením jeho všemohoucnosti…(Ef 1, 17-20)
cestou

…jdeme uličkami

V dnešní vstupní modlitbě zaznělo:

Všemohoucí Bože, věříme, že tvůj jednorozený Syn, náš Vykupitel, dnešního dne vstoupil na nebesa a prosíme tě, ať i my svou myslí přebýváme s ním v nebi. …

…svou myslí přebývat s Ním v nebi 🙂

Přeji Vám hezkou sváteční dobrou noc Kejt

Pole pastýřů

Vítám Vás u nás 🙂

Vzpomínám:

Četla jsem si u Malé Arabky:

Ptám se Nejvyššího: Kde bydlíš? On mi odpovídá: každý den si nacházím nové obydlí, nově se rodím v nové jeskyni, v nízké stáji… Jsem šťastný v duši pokorné, v jeslích.

Ptám se Ježíše, kde bydlí. – V jeskyni: víte, jak jsem porazil nepřítele? Tím, že jsem se narodil v takovém ponížení…

https://bosekarmelitky.cz/sv-miriam-od-ukrizovaneho/

v jeskyni na Poli pastýřů

Mít tak srdce jako jeskyni…

za námi Betlém… Pole pastýřů je vlevo 🙂 …ale za rohem hotelu 🙂
putování krajinou

Mějte se hezky! A pěkný víkend 😉

Těším se příště Kejt

Nicota oproti bytí

Vítám Vás u nás 🙂

svítání z našeho balkonu…to všudy přítomné slunce bylo úžasné 😉

Čtu si dále v Malé Arabce (viz. minulý příspěvek) a dnes čtu:

Nicota oproti bytí

Včera jsem měla velké pokušení… Pomodlila jsem se modlitbu k Nejsvětější Panně Marii…, pomodlila jsem se také Veni Creator. Pak jsem se vrhla do Boží náruče, svěřila jsem se Jeho dobrotě.

Ocitla jsem se v duchu před dvířky svatostánku; ležela jsem před oltářem a řekla jsem: Pane, tvá služebnice má hlad, dej jí kousek chleba; má žízeň, dej jí kapku vody.

Zdálo se mi, že pláču, ne očima, ale srdcem; a skropila jsem oltář těmito slzami.

Pak mi před mýma očima byly promítány jednotlivé hříchy, jeden po druhém. Neměla jsem už sílu prosit o chleba, tak velmi jsem se cítila nehodná a sklíčená.

Pak jsem řekla: Nyní, Pane, se to již stalo, co mám dělat? Stalo se to, Pane; víš, jakou bolest cítím ve svém srdci. Velikost Tvého milosrdenství smaže množství mých hříchů.

Pane, Ty jsi Bytí, a já jsem nicota. Ty jsi Bohem, a já jsem jen zrnko prachu. Je třeba, aby ten, který existuje od věčnosti, se smiloval na tím, který je ničím, a aby ten, který je Bohem na věky, prokázal své milosrdenství tomu, který je jen zrnko prachu. Pamatuj, Pane, na dílo svých rukou.

Pak jsem se celá svěřila víře, naději a důvěře. Celou noc jsem zůstala v tomto stavu…

U rybníka Siloe

 …Velikost Tvého milosrdenství smaže množství mých hříchů…

Díky Vám za Vaši modlitbu při našem putování a těším se příště Kejt