U otce Pia

Vítám Vás u nás 🙂

Je to už 14 dní, co se nám před očima v autobuse objevil Dům úlevy v utrpení otce Pia…

DSCF2126… a  my se mohli  ponořit do jeho života.

 

DSCF2200

Z listů otce Pia:

Pokud Vám Pán dává zkoušku, vězte, že on nedovolí, aby byla nad vaše síly.

Pozdvihněte pohled do výše,zvětšete svoji odvahu.

Pán je s vámi a není důvod se bát.

IMG_5276

Z listů otce Pia:

Neztrácejte důvěru v Boží prozřetelnost,

důvěřujte Bohu, jemu se odevzdejte,

jemu přenechejte péči o vás

a buďte klidná,

protože nezůstanete ve zmatku.

IMG_5285Z listů otce Pia:

Vůbec nepochybujte, že by Bůh sám neřídil všechno, co potkává vaši duši.

Proto se nebojte, že narazíte na něco zlého, či na nějakou křivdu vůči Bohu.

Musí vám stačit vědomí, že jste nikdy za celý svůj život neurazili Pána,

že je naopak víc a více oslavován.

DSCF2202DSCF2214

DSCF2208

Z listů otce Pia:

Jestliže se tento nejlaskavější Ženich vaší duše před vámi skrývá, nečiní tak proto, abyste si mysleli, že vás chce trestat za vaši nevěrnost,

nýbrž proto, aby podrobil těžší zkoušce vaši věrnost a stálost

a aby vás také vyléčil z nějakých neduhů, které vaše tělesné oči tak dobře nevidí;

totiž takové neduhy a hříchy, jakých není prost ani spravedlivý.

V Písmu svatém se přece praví, že i spravedlivý sedmkrát padne.

DSCF2171

Z listů otce Pia:

A věřte mi, že kdybych vás nepoznal tak sklíčené, měl bych menší radost, protože bych si myslel, že vás Pán podělil perlami jen skrovně…

Odhoďte své tíživé pochybnosti jako pokušení…

zbavte se i těch pochybností, které se týkají vašeho způsobu života, jako byste nenaslouchali Božímu volání a vzdorovali něžnému vábení božského Ženicha.

To všechno totiž nevychází z dobrého ducha, ale ze zlého. Jde tu  o ďábelské pletichy,

jejichž cílem je, abyste sešli z cesty dokonalosti nebo se alespoň na ni zastavili.

Jenom neklesejte na mysli!

DSCF2176

(po křížové cestě)

Z listů otce Pia:

Kdykoli se vám Ježíš ukáže, děkujte mu;

a kdykoli se před vámi skryje, také mu děkujte;

to všechno patří ke slastem lásky.

Toužím po tom, abyste s Ježíšem na kříži odevzdávali svého ducha

a s Ježíšem abyste volali: Dokonáno jest!

DSCF2234

DSCF2235

Byl to krásný čas. Z úst otce Šebestiána jsme slyšeli, že se otec Pio vždycky dotknul člověka v místě, kde to nejvíc potřeboval a způsobem, jakým to potřeboval…buď ho vyhodil nebo potěšil…ani my se nemusíme bát prosit…míra důvěry a síla přímluvy přitahuje Boží milost…

Přesně na den před pětadvaceti lety jsme měli také krásné počasí,  rodinu a všechny milé kolem sebe a i my prosili … tenkrát jsem uslyšela nejdůležitější větu mého života: Bůh tě má rád…takovou jaká jsi…ať uděláš v životě cokoli, vždycky tě bude mít rád a z lásky ti bude žehnat…

DSCF2177

…dnes slyším větu: Bůh je mé největší bohatství a když se otočím, říkám: Bože, děkuji ti…zůstaň se mnou…

IMG_5454

Mějte se hezky 😉

a těším se příště Kejt

Cestou dál…

Vítám Vás u nás 🙂

Naše putování pokračovalo.  Čekalo nás setkání se svatou Ritou- patronkou a přímluvkyní neřešitelných situací.

DSCF1886

DSCF1887

DSCF1888

DSCF1893

Pokud byste se chtěli s ní seznámit, je o ní natočený film- Rita. Více zde:

http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Svata-Rita-DVD-slovensky

Cesta pak pokračovala do Loreta- místa, kde je v chrámě původní domeček, kde žila Panna Maria.

DSCF1926

DSCF1930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCF1932

DSCF1934

Pro nás- suchozemce- bylo vzácným setkáním ubytování pár metrů od moře, takže hned večer někteří z nás museli moře ochutnat.

DSCF1967

DSCF1996I ráno za svítání se našli nadšenci, co do vody vlezli. My ostatní jsme byli překvapeni koupáním o pár hodin později.

DSCF2069

Pak už jsme jen dojeli do San Giovanni Rotonda a slavili mši svatou u otce Pia. A o tom zase příště 😉

DSCF2135

Mějte se hezky Kejt

 

 

V uličkách Assisi

Vítám Vás u nás 🙂

DSCF1595

Když jsme se v minulém týdnu blížili k Assisi, nedošlo mi, že už v tomto týdnu si celá Církev svatého Františka bude připomínat. A je to hezké, že ho tolik lidí zná a třeba skrze něho si zamiluje i Pána.

DSCF1612

A už jsme tam a jdeme dál…

DSCF1621

DSCF1622

dovedete si představit ranní kávu na té terase?

DSCF1627

kam ještě ranní slunce nedosáhlo…

DSCF1659a kam už ano

DSCF1631

u hrobu

a v uličkách…

DSCF1704DSCF1668

DSCF1675DSCF1670

DSCF1679DSCF1698

DSCF1711DSCF1712

DSCF1716DSCF1721

DSCF1723

DSCF1739

všimněte si, jak i část naší mužské rodiny chtěla být na fotce 🙂

DSCF1829

DSCF1837

DSCF1841

DSCF1843

DSCF1847

DSCF1850

DSCF1867

Svatý František chtěl být služebníkem všech. To se dneska moc nenosí. Chodil po ulicích a plakal, že Láska není dost milovaná. Koho se to dnes dotýká?   A přesto svět hladoví po Lásce… po přijetí… kdo přijme i toho nejposlednějšího z bratří, mě přijímá…

Tak přeji dnes sobě i Vám, abychom dokázali být nástrojem přijetí pro všechny kolem nás.

A mějte hezký den.

Těším se příště Kejt

Lidská laskavost

Vítám Vás u nás 🙂

Dny se nádherně rozběhly do školních i pracovních povinností, pořád se něco děje, zavařujem, nakládáme, no, kdybyste nás občas viděli, jak to u nás s hospodařením dopadá… nebudu to raději upřesňovat 😉

Dnes jsem zase nakoukla na Rádio Vatikán a přečetla si rozhovor s bývalým papežem Benediktem XVI. Líbil se mi. Vzpomínám si, že jsme byli zrovna na mši svaté  s ostatky sv. Dona Boska, když o. biskup oznámil, že papež Benedikt XVI. odstoupil. Tenkrát jsem se lekla a bylo mi líto, že jsem se za něho málo modlila. A teď s postupem času vnímám, jaká je to krása, příklad,  když člověk ( papež František) se sklání k druhému. A ještě se mi líbí fakt, jak říká papež Benedikt, že Pán takříkajíc obrátil pohled na všeobecnou církev a vyzval nás k širšímu, katoličtějšímu společenství.

Celý článek si najdete zde:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24291

a malá ochutnávka zde:

Ve svém pozdravu na rozloučenou s kardinály 28. února 2013 jste svému nástupci přislíbil svoji poslušnost. Mezitím jsem získal dojem, že k papeži Františkovi chováte také lidskou blízkost a srdečnost. Jaký máte vztah ke svému nástupci?

Poslušnost k mému nástupci byla vždycky mimo diskusi. Pak je tu ovšem pocit hlubokého společenství a přátelství. Ve chvíli jeho zvolení jsem jako mnozí prožil spontánní vděčnost k Prozřetelnosti. Po dvou papežích pocházejících ze střední Evropy Pán takříkajíc obrátil pohled na všeobecnou církev a vyzval nás k širšímu, katoličtějšímu společenství. Osobně jsem od první chvíle hluboce zasažen mimořádnou lidskou disponibilitou papeže Františka ve vztahu ke mně. Hned po svém zvolení se snažil se mnou telefonicky spojit. Když se mu to nepodařilo, zavolal mi hned po setkání se všeobecnou církví z balkónu Svatého Petra a mluvil se mnou velice srdečně. Podivuhodně mne tak obdaroval jakýmsi otcovsko-bratrským vztahem. Často mi zezdola posílá malou pozornost, vlastnoručně psaný dopis. Nežli se vydá na dlouhé cesty, nikdy mne papež neopomine navštívit. Lidská laskavost, kterou mne zahrnuje, je pro mne zvláštní milostí této poslední fáze mého života, za niž mohu být jenom vděčný. To co říká o disponibilitě vůči druhým lidem nejsou pouhá slova. Uskutečňuje je ve vztahu ke mně. Ať mu Pán dává denně pocítit svoji laskavost. To mu u Pána vyprošuji.

DSCF0227

DSCF0264

DSCF0265Tak se mějte hezky 🙂 a těším se příště Kejt

p.s.

a ještě švestky na stromě

DSCF1943DSCF1944

DSCF1601

a švastky jako povidla

Po pouti

Vítám Vás u nás 🙂

K nedělnímu tvoření  jsem měla  pomocníka.

DSCF1615

DSCF1614

DSCF1636

DSCF1635

DSCF1630

A ted už si  neseme poselství ze svátku Narození P. Marie ve všedních dnech. Ve vstupní modlitbě z tohoto svátku je prosba , abychom všichni rostli v jednotě a pokoji. Papež František ji rozvedl:

Pokoj se nevytváří ze dne na den; pokoj je dar, ale musí být přijat a denně zpracováván.

Proto lze říci, že mír je dar, který lidé činí rukodělným.

Jsme to my, lidé, kteří denně činíme krůčky k míru.

Je to naše práce.

Pracujeme však s obdrženým darem, vytváříme mír.

Více najdete zde:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24344

Pokoj je dar, ale musí být přijat a denně zpracováván 😉 …tak nám všem  přeji hodně odvahy k přijetí a rozvinutí tohoto daru.

A těším se příště Kejt

IMG_2396