Dávej to nejlepší

Vítám Vás u nás 🙂 Když jsem dnes ráno vypravovala dítka do školy, byla krásná obloha.

a jakoby se to nadcházející světlo odráželo i od kaple nebo ozařovalo i kapli?:

za chvíli zazářilo nebo rozzářilo i vnitřek  kaple:

a odráželo se také:

Držela jsem včera v ruce čtení o matce Tereze z Kalkaty, určitě ji znáte nebo jste o ní slyšeli. Ale to, co jsem včera četla, že řekla, jsem neznala:

” Člověk je nerozumný, nelogický a sobecký – to nevadí, miluj ho.

Když konáš dobro, přičítají to tvému egu – to nevadí, konej dobro.

Jestliže uskutečníš své cíle, objevíš jednou, že máš falešné přátele a pravé nepřátele – to nevadí, uskutečňuj své cíle.

Dobro, které dnes vykonáš, je zítra zapomenuto – to nevadí, konej dobro.

Čestnost a upřímnost tě činí zranitelným – to nevadí, buď přímý a čestný.

To, co jsi budoval celý rok, je zničeno během chvíle – to nevadí, buduj.

Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají – to nevadí, pomáhej jim.

Dáš světu to nejlepší ze sebe a odměnou je ti kopanec – to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je. “

Musela jsem si to číst několikrát za sebou, abych se ujistila, že čtu správně 🙂 Dostaly se mi do rukou dva krásné, bíle věnce a zadání znělo, aby byly podzimní a svatební:

Tak nám všem na dnešní den přeji hodně síly k dávání …  Ať něco vyzařujem 🙂 Těším se příště Kejt

Na začátku

Vítám Vás u nás 🙂

Když jsem tentokrát chystala na sobotu svatební výzdobu, nevybavila jsem si, jak vypadá kostel uvnitř, kde byla výzdoba určena.Teda nějaké povědomí jsem o místě měla, ale nejhezčí na tom večeru bylo, když jsem vešla do kostela, přivítal mne tam starý plechový obrázek:

s modlitbou našich předků…

a pak mi padl zrak na hlavní oltář:

Vždycky, když uvidím tento výjev setkání dvou žen – Alžběty a Marie – vybaví se mi radost, která toto setkání doprovázela. Když nyní opomenu okamžitou ochotu Marie jít do hor ke své příbuzné, ihned, představím si to těšení se na setkání, proč? Marie si v srdci, pod srdcem, něco nesla… “něco” uslyšela i o své příbuzné Alžbětě… a chtěla se s ní sejít. Jeden by řekl, že je to normální  těšit se na setkání s druhým, no, mělo by to být normální. Ale tyhle dvě něco spojovalo, nějaká zkušenost s Bohem a ještě si o ní nevyprávěly… a právě tohle se mi na tom líbí…sdílení…něco jsme prožily, každá zvlášť, ale chceme si to říct…těšit se navzájem… radovat se navzájem…a z toho nejen vytryskne úžasná radost, modlitba, chvalozpěv, ale také síla do všedních dní? Něco nést ve svém srdci a předávat to dál?

Přijměte úryvek z knihy Stín otce:

…Opět měla před sebou hory. Ty, které viděla teď, však znala dobře. Tolikrát se na ně dívala! Zrychlovala každým krokem. Vystoupila na vršek, odkud vedla do Hebronu cesta po hřebeni. Pak se však prudce stáčela do zeleného údolí.

Srdce jí začalo tlouci a silně bilo. Nohy běžely samy. Tady poznávala každičký strom. Den se již blížil ke konci, ale ještě bylo poměrně brzy a slunce pálilo. Před spěchající dívku se kladly dlouhé stíny. Již téměř utíkala. Chvílemi se jí nedostávalo dechu. Až konečně mezi zelení zasvítil bílý dům, který byl po léta jejím domovem.

Skočila k vrátkům. Zatlačila do nich tak silně, až vrátka udeřila do protější zdi. Běžela po pěšince mezi záhony. Náhle zaslechla volající hlas. “Miriam!” Poznala, kdo ji volá. Běžela tím směrem. Uviděla Alžbětu. Stará žena také pospíchala, nakolik jí to dovolovalo její neforemné tělo. I ona musela netrpělivě čekat na chvíli setkání.

Již stály proti sobě s otevřenou náručí, již se měla Miriam vrhnout své pěstounce okolo krku. Stará žena se však najednou zastavila. Nemotorně se sklonila, téměř přičapla v pokorné pokloně. Také Miriam se překvapeně zastavila. Snad ji teta nepoznala a považuje ji za někoho jiného.

“Alžběto,” řekla, “to jsem přece já…”

“Potkalo mě veliké štěstí, že matka mého Pána přišla do mého domu, ” řekla žena v hluboké pokloně.

Rukama chtěla obejmout Miriaminy  nohy. Ale Miriam Alžbětu zdvihla a přivinula k sobě.

“Co to říkáš?” zeptala se hlasem, který se chvěl vzrušením. “Jsi nejšťastnější ze všech žen, protože jsi uvěřila…”

Měla pocit, že se jí nedostává dechu. Ano – to bylo ujištění, jasné a opojné. Nemýlila se. Nevysnila si to, co se stalo. Přitiskla si ruce na prsa, která naplňovala radost. On to byl- doopravdy byl! Splnilo se to, na co čekali celé věky. A to jí, jí se dostalo toho štěstí!

“Ty tedy všecko víš?” zeptala se v družném šepotu.

“Vím, “odvětila Alžběta. “A jestli jsem pochybovala, teď již ne. Když jsem šla, abych tě přivítala, pohnulo se ve mně dítě…Poprvé! Dalo mi znamení, že žije, že jeho život není klam…Ach, teď se ničeho nebojím! On se narodí a bude tím, kým má být! Můj Jan! Půjde před Ním…Ó, Miriam! Stal se veliký zázrak…”

Po Alžbětiných slovech byla její radost ještě větší. Byla jako prudký oheň, který zachvátil a za praskotu létajících jisker spaluje suchý keř. Nemohla v sobě tu radost udržet. Nebyla zvyklá mnoho mluvit, ale teď se jí chtělo křičet a oznámit své štěstí celému světu. Zavřela oči a přitiskla si ruce na prsa. Ne, nedokázala se nechat pro sebe to, čím překypovalo její srdce. Musela mluvit, zpívat:

“Buď pochválen, můj Pane a Spasiteli! Jak mám vyjádřit svou radost nad tím, že jsi sestoupil k Své služebnici, i přes její malost? Způsobil jsi, že všichni lidé, všechny národy mě vždy a všude budou nazývat Tebou požehnanou. Jak jsi dobrý, Pane, jak jsi milosrdný! A vždy jsi takový byl, po věky. Přicházel jsi k pokorným a napomínal pyšné. Chudé jsi povzbuzoval, a boháčům ukazoval zrádný lesk bohatství. Takový jsi byl a takový jsi. A cokoli předpovíš- splníš…”

Den hasl, rozhořívaje červení vrcholky stromů. Ale pro dvě ženy, přitulené k sobě, nastával nový den, den štěstí a snů, které se naplnily.

Na začátku každého setkání, každého dne je něco, co neseme ve svém srdci. Kéž je to “něco” , co probudí radost a povzbuzení pro ty, s kterými se potkáváme, s kterými žijeme, s kterými pracujeme.

Mějte se hezky a těším se na setkání příště Kejt

Ranní mráz

Vítám Vás u nás 🙂

Když jsem ráno vykoukla z okna a uviděla ten mráz, zůstala jsem úplně bez dechu. Měla jsem zdobit svatbu a počítala jsem se zelení ze zahrádky. A teď? Všude jiná  krása…

Vysmejčila jsem kout  u verandy:

Věneček jsem pak pověsila na dveře a na židli položila jablíčka. Jsem zvědavá do kdy tam vydrží, než je objeví koťata.

Možná to vypadá akčně, ale ještě mě čekala po okraj kýble naplněná aronie,

tak do ní jsem se pustila  až včera. Stehy už nebolí,ale i tak jsem sotva stála na nohou a pro povzbuzení jsem si pustila starou desku s následující písničkou:

…rázem bylo u nás živo 🙂 . Byla jsem potěšená reakcí dítek, Kačka mě prosila, ať jí to pustím ráno jako budíček. Tak to hřmělo u nás i dnes.A kuchtění dopadlo skvěle. Oblizovali jsme se všichni. Já už od samého dolaďování chuti měla pusu nejen černou, ale i mírně natrpklou, takže jsem s chutí hotové skleničky uklidila.

tohoto pomocníka mám ráda, nevytahuji ho tak často, ale když už na něj přijde řada, je k nezaplacení. Vzpomínám si, že když jsem ho u babičky uviděla poprvé, vůbec jsem nevěděla k čemu slouží, ale pracuje se mi s ním dobře.

Už bych měla pomalu končit 🙂 .Ale víte, kdo má dneska v církevním kalendáři a nejenom v něm svátek? Sv. František z Assisi. Ležela jsem v jeho Pramenech hned ráno, mám ráda jeho výklad modlitby Otče náš. Jak budu mít chvilku,dám ho do Tiché chvíle. Dnes Vám tu nechám jen malý kousek:

JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM VINÍKŮM:

a protože nedokážeme odpustit úplně, nauč nás, Pane, odpouštět zcela, abychom pro tvou lásku dokázali opravdu milovat své nepřátele a zbožně se za ně modlit, abychom nikomu neodpláceli zlým za zlé a snažili se pro tebe pomáhat  všem

…pro tebe pomáhat všem 🙂 …

Tak už opravdu končím, mějte se hezky a těším se příště KejtŘíjen

Vítám Vás u nás 🙂

Tak začal můj nejoblíbenější měsíc v roce. Včera. Přišla jsem v něm na tento svět a myslím, že si naši nemohli vybrat lépe 🙂 . Chtěli jsme mít v něm i svatbu, ale naši známí nás předběhli s termínem v objednání restaurace…Na druhou stranu- mít o výročí svatby pokaždé státní svátek?! 🙂  V říjnu slaví  mí oblíbení světci svátek a líbil se i o. Jeronýmovi:

Říjen! Mám rád měsíc, který ohlašuje podzim – cítím, jak se mi po úmorném letním období, kdy venku bývá tolik práce, pomalu vrací síly. Říjen mám rád také proto, že je to růžencový měsíc a mne modlitba k Matce Boží vždycky přitahovala. Mé ideály se nemění : eucharistie, Bůh, který je naším otcem, Duch svatý, mariánská modlitba, věrnost osobní modlitbě, touha po teologálních  ctnostech. Proč bych měl své ideály měnit? A zač je vyměnit?

(Otec Jeroným září 1971)

Vyšla jsem na zahrádku sklidit plody, které jsem pozorovala celé léto, jestli se udrží a rozvinou:

vydržely, zrály

a dnes jsem je tedy sklidila

natírala jsem židli

a pozorovala dýni, jak se krásně vybarvila

nu, dozrála…

Cestou na zahrádku jsem potkala i tyto dva:

jen na tu dýni si sednout nechtěli…

škoda, bylo by to úžasné 🙂

Tak se mějte hezky, nezamýšlela jsem se nad ideály ve svém životě, tak  jak otec Jeroným, nebo je spíš neumím takto pojmenovat, ale je krásné, když člověk ví,kam směřuje, nebo kde je cíl jeho tužeb… vlastně jednu- dvě představy jsem o životě v manželství měla: chtěla jsem žít tak, abychom se i ve stáří drželi za ruce a přála jsem si mít v kuchyni modrý kanafas… 🙂 no, myslím, že je na čase trochu popřemýšlet nad ideály dál…přeji vám krásný, vděčně  prosluněný den a těším se příště Kejt