Poutník

Vítám Vás u nás 🙂

…znal tvé putování…

Dt2,7

Když teď  slunce na obloze ukazuje svou sílu, vzpomínám na úžasnou očistu po nočním přejezdu na pouti- ve vodách Jadranu…

tu se skrývá manžel…
tu jsem já…
tu z vody vystupuje “Boží komando”, jak poznamenal manžel se vzpomínkou na jeden film…
tu pozorujeme naše nohy na začátku pouti…
další pohled na nohy poutníka…
a ještě…
před noční procházkou na Podbrdo…
nohy patřily nám…
a došli jsme zde…

Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz,

aby tě střežili na všech tvých cestách.

Na svých rukou tě ponesou,

abys nenarazil o kámen svou nohou…

(z žalmu 91)

Tak tak, po pouti…

Jinak dítka prázdninový čas tráví zatím jakoby se zvířaty…

chytili raka…
slepýše…
králíky…

a je veselo…

Ale také jsme slavili velikou slavnost… Jáhen František, co u nás ve farnosti vykonával jáhenskou službu, byl vysvěcen na kněze a také v Odrách měl děkovnou mši svatou, při které náš sbor zpíval ordinárium Jiřího Pavlici: Missa Brevis…jestli máte chuť, tak si poslechněte jednu její část:

Tak, tolik od nás a mějte pěkné sluneční prázdninové dny a těším se příště Kejt

Zrát jako víno

Vítám Vás u nás 🙂

…Manželství není nikdy to poslední, nýbrž příležitost k dalšímu zrání…

(Max Rosler)

Bylo k půlnoci, když jsem odjížděla od tohoto tvoření…

a bylo to skoro symbolické, tajemné a plné očekávání jako je v životě všechno, když stojíme na začátku…

jen se nechat prostoupit světlem…
takhle pracovně to vypadalo u nás…
člověk přeskakoval krabice, aby se dostal na místo určení 🙂

ale bylo to úžasné…

svatební tabule
detail svatební kytice
kytičky pro družičky…
a družičky před mší…
družička při mši 🙂
ministrant při mši…
kytice pro maminky a babičku
kytice pro svědkyni a svědka
a dávají velký pozor, aby se nic z toho, co se děje, “neztratilo”… 🙂
auto pro nevěstu
doprovázení na cestě … nevěsta s tatínkem…

Při mši svaté zaznělo evangelium o “Svatbě v Káni Galilejské (J2,1-12)”, kde Ježíš vykonal svůj první zázrak, když jim na svatbě došlo víno a on proměnil vodu ve víno…a správce svatby ochutnal vodu, proměněnou ve víno, nevěděl, odkud  je,  zavolal si ženicha a pochválil ho: …”Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když se hosté napijí, víno horší.Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli”… A otec se zamyslel nad tím, že není třeba dělat reklamu na manželství, ale je třeba ve svém životě zrát … a pak…

Mějte se krásně, letně, užívejte si sebe – rodiny – navzájem,

kéž všichni “zrajeme”a těším se příště Kejt

a to jsme my 🙂 s našimi ratolestmi...

Svatební tvoření

Vítám Vás u nás 🙂

Nepřipouštějme si omyl, že manželství znamená:

posadit se a být šťastný.

Svatba není konec, ale začátek.

Začátek snahy každý den, dokonce každou hodinu znovu poznávat lidskost toho druhého,porozumět mu, odpustit

a         společně růst, snášet se a zrát…

Svatební tvoření z chryzantém:

ženichovo auto
auto pro nevěstu
kytice pro maminky a svědkyni a svědka
pro nevěstu a ženicha
detail svatebního stolu
pohled od čela stolu

Počasí bylo úžasné, letní, přející a tak nezbývá než popřát novomanželům kéž neztratí nikdy první nadšení 🙂

Těším se příště Kejt