Dostat se výš

Vítám Vás u nás 🙂

jarní "vlaštovka"

Minulé teplé dny mě nalákaly na tvoření a úklid kolem dokola. Jenže ten je pořád dokola, takže to není nic nového. Ale nové byly u nás letošní lodičky. Když ráno doprovázím dítka k busu, pozorujeme potůčky, které v létě vůbec nejsou vidět. (jsou vyschlé) A tak to dítka láká, s životem jim vlastním, pouštět po potůčku kde co a ještě stihnout sledovat trasu. Je  milé je pozorovat, jak lítají s taškama na zádech, celá banda, z jednoho konce potoka na druhý, jestli se lodičky cestou  potrubím nepotopily, do té doby než dojede bus… A tak jsme šli o víkendu do lesa:

v lese
nadšeně si k tomu brali gumáky...
a pak jsem se musela s Kačkou vrátit, neb voda dosahovala výš než její gumák
a když jsme se teda po nějaké době vrátily, tak kluci hlásili nález mrtvé lišky...
a museli vyzkoušet lození po skále...
podotýkám, že lozili v těch gumákách...
někdy bych se raději ani nedívala...
ale stejně si to užili a byli šťastní..
na cestě k domovu
pozůstatek z Kačky...
...akorát si momentálně nikdo nevybavuje, jestli jsme ty rukavice vzali domů...
další postní snažení za náma...

Dnes ráno jsem si přečetla evangelium  pro dnešní den( Mt 23, 1-12) a pak “náhodou” narazila na toto zamyšlení…tak se to krásně propojilo…

  Na stolci Mojžíšově se usadili zákoníci a farizeové. Zastávají důležitý úřad. Mají být těmi, kdo střeží tradici a předávají dále Mojžíšovo učení. Učitelé a vykladači zákona, jeho nejlepší znalci. Lidé s velikým vlivem na náboženské myšlení židovské obce, velmi přísní v dodržování Mojžíšova zákona. Lidé s nejlepšími předpoklady. Kdo jiný by lépe mohl vést Boží lid, vyučovat ho v Zákoně Hospodinově? A tak bychom čekali, že Ježíš řekne svým učedníkům i ostatním, aby tyto zákoníky brali jako svůj vzor a jednali podle nich. Jenže…

 “Nejednejte podle jejich skutků, neboť oni mluví a nečiní. Těžká břemena nakládají lidem na ramena.“ Je jasné, že se jedná o břemeno Zákona. To břemeno je vyjádřeno slovy „musíš“, „nesmíš“. Ale nějak se z toho všeho vytratila láska. Jakže to shrnul Ježíš Zákon Boží? Do dvojího přikázání lásky. Milovat Boha a milovat bližního. Nedokonalost v lásce k Bohu však nevytváří bič na člověka. Je to cesta. To je důležité. I cesta může být cílem. A na té cestě služba a láska, ale i pády a zranění. Ale je to cesta pravdivá. Slovy i skutky. Jako v tomto krátkém příběhu:

 Věřící znepokojovalo, že každý týden v předvečer sabatu jejich rabbi zmizel. Měli ho v podezření, že se tajně setkává se Všemohoucím a tak vybrali zástupce, jakéhosi zvěda, aby rabína sledoval. Ten viděl toto: rabín, převlečený za venkovana, se staral o ochrnutou nežidovskou ženu, uklidil jí její chatrč, uvařil jí šábesové jídlo. Když se zvěd vrátil, členové obce se ho hned ptali:“Kam se rabbi poděl? Vystoupil na nebesa?“ „Ne“, odpověděl zvěd, „dostal se ještě výš“.

 Určitě nás napadne, že takový rabín může klidně lidem vykládat zákon, může je vyučovat, může na ně klást nároky. Ale právě takový rabín to s největší pravděpodobností nedělá. Ví totiž velmi mnoho o lásce, o pokoře, o shovívavosti a také o náročnosti a pravdivosti života. 🙂 🙂 🙂

 více naleznete zde:  http://farnostfulnek.cz/uvod/

...až budu ze země vyvýšen, potáhnu vás všechny k sobě...

Mějte pěkný den  a těším se příště Kejt

Návštěva

Vítám Vás u nás 🙂

Nevím, čím to je, ale někdy mě vaše návštěva- i stopa na stránkách velmi potěší, dodá energii  a příjde jako na zavolanou… Teda, každá vaše stopa a návštěva mě potěší, ale v  některé dny spojené se všedním prožívám dne, je to dotek od Pána…ON ví, proč….Zrovna jako dneska…když jsem se tu dnes ráno objevila a našla tu stopu od Sonji…a pak se podívala k ní…

http://vad-art.blogspot.com/

Spisovatelka Hana Pinknerová říká, že jsou tohle “milostná pohlazení Pána”, protože ON ví, že jí to udělá radost…

a nezávisle na tomto dnešním setkání jsem si ráno četla tuhle básničku P.Josefa Veselého:

  NÁVŠTĚVA

¨Tak znenadání

     vhod či nevhod

         Jediným úsměvem bylo uklizeno

              všechno neuklizené

                  a setřen prach

                       všedních dnů

           I kroky uspěchané

                najednou se zastavily

                    Zelenou dostalo umění

                         hovořit a naslouchat

                              A ze srdce bolavého

                                     pomalu odkapávají

                                           pelyňkové slzy

                                               Oč pravdivěji

                                                   na stěně září

                                                            HOST DO DOMU

                                                            BŮH DO DOMU

     Díky Vám všem za milé návštěvy zde a pěkný den Vám přeji Kejt

https://www.klokocuvek.cz/tiche-chvile/

pozdrav z kaple v TV NOE