Křídla

Vítám Vás na našich stránkách 🙂

Otevřela jsem  knížku (Svoboda pro nové přátelství-M.+W. K”ustenmacherovi) na této stránce

Křídla

Přátelství je drahocenný dar. Je to odpověď na naše těžkosti. Nasycuje a naplňuje. Dává křídla a zároveň uzemňuje.

Mluví i v mlčení a naslouchá srdcem.

Jeho stálou průvodkyní je opravdová radost, neboť i v zármutku a utrpení je skutečný přítel blízko našemu srdci. Přátelství se nezastaví před ničím cizím.

Naopak, překonává všechny hranice: spojuje lidi různého stáří, různé barvy pleti, různého pohlaví. Přátelství však nepohlcuje. Daruje jednotu, protože si váží odlišného. Protože snese odstup a nehledá žádnou falešnou blízkost.

Přátelství máme jen tehdy, když ho rozdáváme. Obohacuje nás, když mu sloužíme. Jsme chudí, když schází. Jeho cílem není trvalá blízkost, neboť umí zachovat odstup a čekat.

Cílem přátelství je prohloubení.  Zve dva lidi, aby čerpali z jedné studny. Daruje sílu, aby vyzdvihli společné bohatství a navzájem je sdíleli.

Být přáteli znamená navzájem se srdcem občerstvovat a těšit se- tak jako se dvě hvězdy navzájem poznávají a těší se ve vzájemném světle.

Přátelství je v nejhlubším smyslu dar, který proniká celý vesmír. A zázrak je, že vůbec existuje.

Skrze lidi jako jsi ty.

 Přeji  Vám  požehnaný zítřejší den Kejt

Tříkrálová sbírka v Klokočůvku

Vítám Vás na našich stránkách.

Tříkrálové koledování

Dnes vyrazily děti z Klokočůvka na tříkrálové koledování. Do všech domácností, které otevřou nejen své dveře, přinesou požehnání s prosbou o příspěvek na charitní dílo. Na dveřích pak zanechají připomínku K+M+B, což v překladu znamená :

                                                              Ať Kristus žehná tomuto obydlí

                                                                  (Christus mansionem benedicat)

Jinak dnešním dnem končí doba vánoční. Uběhla rychle, až je to člověku líto, ale máme se na co těšit i nadále.  Těšíme se z Lásky, která přišla na zem a tuto lásku si předáváme sobě navzájem. 

Tak přeji Vám všem pěkné chvilky v rodinách, na pracovišti a těším se příště Kejt

p.s. Jak probíhala sbírka v Odrách- můžete nakouknout na stránky http://farnostodry.cz/?p=399

Růžičkový pozdrav ze zdobení na oslavu narozenin 🙂
A program do všedních dní 🙂

Zimní radovánky a zatmění slunce

Vítám Vás na našich stránkách 🙂

Včerejší den začal tak krásně rozzářným sluníčkem a když jsem v rádiu zaslechla o zatmění slunce, ani jsem nevěděla, kdy to má přesně být. Ale poznat to šlo. Opravdu za chvíli po návratu z Oder se zvláštně zešeřilo a než jsme si nachystali začouděné sklo 🙂 , tak  jsem to zatmění stihla v té nej maximální fázi zatmění.( V 9.25).  Že je to ta maximální fáze jsem také nevěděla, k tomu jsem se dostala až večer, kdy jsem nahlédla do pondělních novin a tam to měli krásně popsané. No, řekněte, není to paráda?

Zatmění sluníčka v před půl devátou

Toto zatmění bylo v ČR pozorovatelné jako částečné, bylo zakryto 79% sluníčka.

Jinak jezdíme na bruslích. Kačka je šikovná a podařilo se jí přijít na to, jak se na bruslích udržet a teď mi nedá chvilku času, stále chce na nich jezdit a je moc spokojená. 🙂

Na bruslích
Kluci
Maminky a dítka školkou povinné
A venku bylo také krásně

Jako slunce proteplí zimní krajinu, tak láska může proměnit každý den, který je zatím nepopsaným listem…

Pěkné prožití dnešního dne a někdy zase příště se těší Kejt

Nový rok a nedělní ráno

Vítám Vás na našich stránkách a posílám pozdrav našeho zákoutí dnes ráno, kdy po včerejším zamračeném dni začalo svítit slunce a dotklo se svými prvními paprsky našeho stromečku. Zrovna jsem seděla u ranní kávy 🙂

Úplně první paprsky, ještě nejsou tak silné, ty přišly za chvíli, ale tyto první mi udělaly velikou radost... 🙂

Doma nám nešel čtyři dny net…To bylo klidu. Na jedné straně… 🙂 a na druhé smutku 🙂 . Ale chuti na čtení při snídani v poslední den roku nám to neubralo. 🙂

Maruška to nevydržela a moc nás chtěla vyfotit…

Snídaně na silvestra ráno
Půlnoční procházka podívat se z kopce na rachejtle. Pro Kačku to byla premiéra, zatím nikdy nešla, byla "malá" a rachejtlí se bála. Letos se ji podařilo vzbudit a už si dala říct, jít s náma...

Jinak jsme čas prožívali částečně na lyžích, bruslích, bobech, četli jsme si, byli doma, chodili na návštěvy, trochu tvořili ledového krásna a užívali si toho, být spolu 🙂

Vyklepáváme zmrzlé formičky
Takto to vypadalo na sněhu
A nyní po šesti dnech, kdy to děti doplňují úlovky z procházek 🙂

Dnes, po celých vánočních prázdninách, kdy jsme si toho všeho požehnání bohatě užívali a všechny školáky a ostatní čeká návrat do pracovních povinností, mně oslovilo dnešní slovíčko pro děti v kostele při mši. Otec Petr vytáhl kalkulačku a ukázal ji dětem. Normálka ji popsal a vyzdvihl z ní to malilinkaté okénko solárního panelu, který kalkulačku nabíjí…Když se to okénko správně vystaví světlu, tak kalkulačka funguje … A když se i my  necháme “nabít” tou správnou energií(modlitbou, četbou), vystavíme se Světlu, Ježíši, tak budeme fungovat a  zářit i my…

Moc Nám to všem do celého nového roku 2011 přeji a kéž se Vám daří ve všem, co děláte 🙂 Kejt