Pozdrav sv. Františka z Assisi

Vítám Vás u nás 🙂

I když má sv. František u nás liturgickou vzpomínku až zítra, v Assisi je určitě vzpomínán i dnes.

místo na kterém sv. František zemřel

původní kaplička Porciunkule, kterou sv. František dobře znal 😉

více o Porciunkuli zde:

http://www.ofm.cz/2015/07/29/odpusteni-z-assisi-slavnost-porciunkuly-2-srpna/

 

 

dnes je kaplička obestavěná bazilikou P. Marie Andělské a místo, kde sv. František zemřel se nachází mírně vpravo, protože sv. František chtěl zemřít spjat se „sestrou zemí“…

 

Když jsem dnes doma seděla u stolu a vůbec neplánovala psát příspěvek, přiletěli k našemu oknu ptáčci…napřed jeden, pak druhý, pak pár okolo. Hleděla jsem na ně nevěřícně, protože jsem je u nás na okně dlouho neviděla a pak se musela usmívat, protože v tu chvíli mi došlo, no jo, sv. František. Tak Vám je tu ukážu také, omlouvám se za kvalitu fotek a ptáčci jsou už stejně pryč. 😉

 

.A přeji Vám také hezký den !

Těším se příště Kejt

pro vzpomínku 😉

 

 

 

Tak to už je opravdu všechno 😉

 

Tento týden

Vítám Vás u nás 🙂

 

Málokterý měsíc je mi tak blízký jako měsíc říjen.

Líbí se mi přicházejícím podzimem:

takhle maloval první mrazík

 

a pak taky svatými, které si připomínáme. Zrovna dnes má svátek svatá Terezka.

Když jsme byli v Kazachstánu, přemýšlela jsem, co si dovést na památku. Ale nic nepřicházelo. Nic. Pak jsem na místě, kde je postaven kříž obětem represí našla kámen ve tvaru ptáčka. Ten se mi líbil.

Úplně poslední den po ranní mši svaté jsem se v kostele  otočila a šla se podívat k nástěnkám. Tam na mě vykoukla nejenom  výše uvedená pohlednice sv. Terezky. A bylo to. Pro mě poklad.

 

A teď úplně odbočím. O Terezce toho víte hodně. Je známá a její deníky, vydané po její smrti způsobily ve světě poprask. Terezka  měla rodiče, kteří byli svatořečeni a ti jsou asi každému manželskému páru inspirací.  Pak měla sestry. A o jedné z nich se začíná vědět stále víc. Já o ní četla poprvé tady:

http://bosekarmelitky.cz/sv-ludvik-a-zelie-martinovi/marie-leonie-martinova/

Leonie Martinová

A hleděla jsem. Moc se mi líbila. A dnes na sv. Hostýně jsem náhodou… zamířila k obchůdku, protože jsem potřebovala něco pro jednoho človíčka a tam  na mě vykoukla kniha o ní (!) :

A už bych o ní psala a psala, ale zatím nebudu 😉 .  Jen děkuji za dnešní den, milé KUK z nebe a Vám přeji hezký den a celý sváteční týden se všemi svatými, co nás povzbuzují na cestě za Ním 😉

… To, co dáváš Pánu, ti připadá tak nicotné.

Ale on z toho má radost !

Těším se příště Kejt

p.s. a ještě jsem si vzpomenula, že jsme se  v Ozjornojem setkali  přímo i se sv. Terezkou. Já takto poprvé:

O. Pio ještě jednou

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes je to 50 let od smrti otce Pia. Říkala jsem si… 50 let… kolik lidí by si ho ještě mohlo pamatovat?

Tak ještě vzpomínám:

 

 

 

 

Moc se mi líbí věta, která zazněla při návštěvě papeže Františka letos v San Giovanni Rotondu:

Když jste mě chtěli vidět, museli jste čekat,

dnes jsem tady  a čekám na vás.

Přijďte k mému hrobu a dostanete mnohem víc.

😉

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

O. Pio – 100 let výročí stigmat

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes je výročí 100 let, kdy byl o. Pio stigmatizován. Je to tak neobvyklé a nevysvětlitelné, že se to nedá ani popsat.

Před dávnými lety- rozuměj třeba 18 – 20 let zpátky, už po rekonstrukci našeho domu – jsem při vstupu do naší ložnice ucítila pach spáleného dřeva a lehce-  praskot páleného dřeva. Rozhlédla jsem se a neviděla nic. Začala jsem se tedy rozhlížet podrobněji a šla za tím zvukem. S hrůzou jsem zjistila, že nám nad postelí čtecí lampička, která zůstala rozžatá asi z rána, vypálila kus poličky. Dřevo bylo červené.

Z vrchu poličky ležel obrázek o. Pia a na něm stála soška P. Marie 😉 Když jsem vzala obrázek do ruky, tak se rozsypal.

Ono se  těžko popisuje, že je mi o. Pio blízko, jak díky němu vnímám Boží blízkost, jak věřím, že nám tenkrát zachránil ložnici :-)))  o. Pio se narodil pro nebe ve stejný den jako se pro život narodil můj tatínek, je mi blízko díky knihám, ze kterých si mohu o něm číst, je mi blízko při vzpomínce na naše putování, na vyslyšené modlitby, na blízkost jeho života s Pánem, na jeho napojení na Lásku…

Žij cele v Bohu a v lásce, která tě nese.

Trpělivě snášej sebe samu ve všech obtížných situacích svého života. Uvědom si, že že být dobrými služebníky Božími neznamená mít vždycky útěchy, prožívat slasti, nemít žádné nepřátele, nezakoušet odpor k tomu, co je dobré. Pokud by tomu tak mělo být, pak by svatá Kateřina Sienská ani svatá Terezie z Avily ani svatý Pavel nemohl být dobrými Božími služebníky.

Být dobrým Božím služebníkem ale ve skutečnosti znamená projevovat lásku vůči bližnímu,

mít v nejvyšší části duše trvalé rozhodnutí plnit Boží vůli, 

důvěřovat bezmezně Bohu

a vyznávat se mu tolikrát, kolikrát upadáme do hříchu.

Musíme snášet sebe samotné v našich vlastních slabostech a pádech.

Je také třeba učit se snášet pokojně nedokonalosti těch druhých.

( 4. srpna 1917- neznámé adresátce – ep.II. s. 922)

před dvěma lety

radost pro mě stejně intenzivní jako tady 🙂 obraz ze stropu z kostela v klášteře Santa Maria delle Grazie

 

mše svatá v kryptě

... sv. Terezička řekla: „Je dobré, že mluvíme o její milosti, ale především ji musíme následovat. Je lepší, když ji následujeme, než když ji obdivujeme, vždyť její život byl tak prostý… A jak byl plný strastí, jak plný zklamání! Kolik výčitek lidé činili dobrému svatému Josefovi. kolikrát mu nechtěli zaplatit za jeho práci. Byli bychom velmi udiveni, kdybychom věděli, jak trpěli…“

Díky Vám za společné vzpomínání a ty slova, co řekla svatá Terezka o Panně Marii se mohou vztahovat i k otci Piovi…takže díky za společné následování 😉

Mějte v tyto dny pěkné dny 🙂

Kéž je prožijeme v radosti z Pána.

Těším se příště Kejt

Šípky

Vítám Vás u nás 🙂

dnešní ráno

Je krásně. Asi nejsem jediná, kdo má radost z ještě teplých dnů. A ze začínajícího se vybarvování šípků… Neodolala jsem a musela je donést domů…

Lidušce jsem slíbila jeden text. Tak tady je 🙂

… Když jsem se znovu navzdory opravdovému předsevzetí dopustila té samé chyby, i když tou chybou byla drobná, spíše nechtěná nedokonalost, přesto jsem v duši pocítila tak živou bolest, že jsem přerušila práci a na chvíli vešla do kaple, padajíc Ježíšovým nohám, s láskou a velikou bolestí jsem Pána odprošovala, a tím více jsem se styděla, že jsem mu ráno po svatém přijímání v rozhovoru s ním slíbila věrnost. Tu jsem uslyšela tato slova:

Nebýt té drobné nedokonalosti, tak bys za mnou nepřišla. Pamatuj, že pokaždé, když ke mně přicházíš, ponižuješ se a prosíš o odpuštění, vždy do tvé duše vlévám celý příval milostí a tvá nedokonalost přede mnou mizí a vidím jen tvou lásku a pokoru, nic neztrácíš, ale mnoho získáváš…

( Deníček sv. Faustyny)

Ach, Ježíšova láska ❤️ … to nejde ještě něco dodávat, jen si ten text hezky užijte 🙂

Mějte se hezky, pěkný den a těším se příště Kejt

Přivítání

Jmenuji se Kejt a vítám vás na našich stránkách, kde se dočtete, co mě těší a baví a jak žijeme v naší vesnici a s lidmi okolo nás...

Přála bych si, abyste se zde cítili dobře, odpočinuli a načerpali...Citáty, které mám ráda a které zde často používám a neuvádím je se jménem,
čerpám z kalendářů "Malá poselství" o.V.Kodeta. Kéž jsou malým poselstvím i pro Vás...

Zkus druhým ukázat srdečnou lásku a veselou tvář.
Ptáš se, jak se může člověk usmívat, když je srdce smutné?
Není podstatné, je-li tvoje srdce veselé nebo ne.
To není pokrytectví, neboť láska spočívá ve vůli.
sv.Vincenc z Pauly

obrázek

Aktuality

obrázek

Nejnovější komentáře

obrázek

„KUK“

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

Počasí

DnesZítraPozítříDalší den

Aktuální čas
Zde můžete nechat vzkaz