Být s Ním

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes už jsem měla volný den.

Poslouchala jsem přednášku otce Vojtěcha Kodeta. Zde:

http://www.tvnoe.cz/video/151

A celý den byl trochu jiný… krásný…a jiný…

Být neustále s Ním.

Přeji Vám čas prožitý s Ním.

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

Odumře-li…

Vítám Vás u nás 🙂

Dnešním dnem vcházíme do ticha Svatého týdne a u nás doma se to zazelenalo. Dala jsem do misek naklíčit obilí a v zrnech se probudil život 😉 .

Každý, kdo kolem nich projde, neodolá a pohladí je 😉

 

A já se nemohu vynadívat na ten zázrak, který mi pučí před očima… jedno obyčejné zrno… sypeme je slepicím (!), a co síly, energie, života v něm je…

Tak se těším i na nastávající týden. Člověk by řekl obyčejný týden, a co je v něm ukryto 🙂

Mějte se hezky i Vy!

Těším se příště Kejt

 

 

Papež František a o.Pio dnes

Vítám Vás u nás 🙂

Milí přátelé, dnes prožíváme velkou radost, protože právě dnes je  papež František  v San Giovanni Rotondu. Sledujeme přímý přenos na Tv NOE a vzpomínáme na místo, kde jsme mohli prožít velké tiché chvíle milosti a lásky.

papež František líbá kříž u kterého o. Pio dostal stigmata

papež František u těla o. Pia

Právě začíná přenos mše svaté z prostranství před kostelem o. Pia…

papež František dnes řekl:

…život voní, když se dává jako dar…

Dnes večer ve 20.hod. je na Tv NOE dokument o životě o. Pia…jestli budete mít chviličku… kéž nás vůně jeho života zasáhne i dnes a dá sílu jít za tím, za kterým šel i on 😉

Přeji Vám pěkný den

a těším se příště Kejt

p.s.

V knize 365 dní s otcem Piem je pro dnešní den napsáno:

Proste s bezmeznou důvěrou Ježíše jako nevěsta z Písně písní, aby vás odvedl s sebou a aby vám dal pocítit vznešenou vůni (!!!) svých pomazání, abyste pak byla uschopněna v každé své duchovní mohutnosti i ve svých tělesných schopnostech běžet ze všech sil za ním, kamkoli půjde.

Vracím se k tomu, že vás povzbuzuji, abyste měla za jisté všechno to, co jsem vám až doposud sdělil. Dřevem, na němž máte doplout až k přístavu spasení a Boží zbraní, která vás má přivést k vítěznému zpěvu, je slepá poslušnost vůči tomu, kdo je pověřen vaším duchovním vedením v dobách temnot, zmatenosti a důležitých životních bitev. Samo Písmo svaté nám to potvrzuje svou neomylnou autoritou: “ Poslušný člověk zapěje vítěznou píseň.“

Když se vám Ježíš ukazuje, tak mu za to děkujte.

Když se vám skrývá, zase mu za to poděkujte.

To všechno je hra jeho lásky.

Já si přeji, abyste pak spolu s ním směla sladce zvolat: Dokonáno jest!

Zastav, pohlédni a vrať se :..

Vítám Vás u nás 🙂

Šla jsem dnes městem:

IMG_20180214_123158a i když je květ mrazem šlehnutý, byl to krásný pozdrav…

IMG_20180214_123107 Dnes začala doba postní. Tak jsem nakoukla k papeži Františkovi. Ach, to bylo 😉

     Zastav  se trochu, zanech toho spěchu a nesmyslného shonu, který naplňuje duši hořkostí pocitu, že se nikdy nikam nedojde. Zastav, zanech této povinnosti žít uspěchaným způsobem, který rozptyluje, rozděluje a ničí čas rodiny, čas přátelství, čas dětí, čas prarodičů, čas vděčnosti.. čas Boží.

     Zastav trochu tu nutnost ukazovat se a být všemi viděn, být neustále na odiv, který znemožňuje mít na paměti hodnotu niternosti a usebranosti.

     Zastav trochu ten sebevědomý pohled, prchavé a přezíravé komentování, které se rodí ze zapomenutí na jemnost, laskavost a úctu při setkání s druhými, zejména slabými, raněnými a také  těmi, kdo jsou ponořeni ve  hříchu a pochybení.

     Zastav trochu to nutkání chtít všechno kontrolovat, všechno vědět a všechno zničit, jež se rodí ze zapomnění na vděčnost za dar života a tolika obdrženého dobra.

     Zastav  trochu ten ohlušující lomoz, který působí zakrnění, otupuje náš sluch a znemožňuje pamatovat na tvořivou a úrodnou moc mlčení.

     Zastav trochu to šíření sterilních a neužitečných emocí, které plynou z uzavřenosti a sebelítosti, znemožňují vycházet druhým v ústrety a vzájemně sdílet těžkosti a utrpení.

     Zastav prázdnotu toho, co je přechodné, pomíjivé a prchavé a bere nám kořeny, vztahy, smysl putování i vědomí, že jsme stále na cestě.

     Zastav, abys pohlédl a rozjímal!

 

     Pohleď  na znamení, jež zabraňují vyhasnout lásce, oživují plamen víry a naděje; na tváře, které žijící jemnocitem a dobrotou Boha, jenž působí mezi námi.

     Pohleď na tváře našich rodin, které se den za dnem neustále nasazují, s obrovským úsilím putují  životem a uprostřed spousty nedostatků a nesnází nevynechají jediný pokus, aby ze svého domova činily školu lásky.

     Pohleď na tváře, jež nás interpelují: na naše děti, naše mladé, kteří jsou plni budoucnosti a naděje, plni zítřků a možností a potřebují oddanost a ochranu. Živé ratolesti lásky a života, které si nepřetržitě hledají cestu mezi našimi přízemními a sobeckými kalkuly.

     Pohleď na tváře našich starých, zbrázděné časem a uchovávající živou paměť našeho lidu. Tváře činorodé Boží moudrosti.

     Pohleď na tváře našich nemocných a množství těch, kteří se o ně starají; tváře, které nám ve své křehkosti a služebnosti připomínají, že hodnota žádného člověka nemůže být nikdy redukována na otázku kalkulu či užitku.

     Pohleď na litující tváře těch, kdo se snaží odčinit svá pochybení a přečiny, proměnit situaci svojí ubohosti i bolesti a jít dál.

     Pohleď a rozjímej  o tváři Ukřižované Lásky, která nepřestává z kříže rozdávat naději, podávat ruku těm, kdo se cítí křižováni a ve svém životě zakoušejí tíži selhání, rozčarování a zklamání.

     Pohleď a rozjímej o konkrétní tváři Krista ukřižovaného z lásky ke všem bez výjimky. Ke všem? Ano, ke všem. Pohled na Jeho tvář je nadějným pozváním této postní doby k přemožení démonů nedůvěry, apatie a rezignace. Tato tvář nás nabádá volat: Boží království je možné!

 

     Zastav, pohleď a vrať se. Vrať se do domu svého Otce. Vrať se beze strachu do toužebné a otevřené náruče svého Otce, který překypuje milosrdenstvím a očekává tě (srov. Ef  2,4)!

     Vrať se! Beze strachu: tato doba je příhodná pro návrat domů, do domu „Otce mého i vašeho“ (srov. Jan 20,17).  Je to doba určená našemu srdci, aby se nechalo pohnout. Setrvat na cestě špatnosti je pouze pramen zklamání a smutku. Pravý život je zcela jiný a naše srdce to dobře ví. Bůh neochabuje, ani neochabne v podávání ruky (srov. Misericordiae Vultus, 19).

     Vrať se a beze strachu zakoušej hojivou a smírnou Boží něhu! Nech Pána, aby uzdravil rány hříchu a uskutečnil proroctví adresované našim otcům: »Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha, odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa« (Ez 36,26).

     Zastav, pohleď a vrať se.

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27200

Kejt

 

 

Týden pro lásku

Vítám Vás u nás 🙂

IMG_20180126_155704

 

IMG_20180126_155708

 

 

14. února začíná doba postní a protože mi do rukou přišlo těchto pár slov, posílám Vám je už dnes:

V manželství není důležité, kdo má pravdu, kdo vyhraje,

ale kdo více miluje,

kdo umí z lásky odpouštět s vědomím,

že on sám potřebuje odpuštění od lidí i od Boha.

(Mons. Jan Graubner)

 😉

IMG_20180212_061558

 

IMG_20180212_061537

Mějte se hezky a  přeji Vám pěkný týden 🙂

Těším se příště Kejt

Přivítání

Jmenuji se Kejt a vítám vás na našich stránkách, kde se dočtete, co mě těší a baví a jak žijeme v naší vesnici a s lidmi okolo nás...

Přála bych si, abyste se zde cítili dobře, odpočinuli a načerpali...Citáty, které mám ráda a které zde často používám a neuvádím je se jménem,
čerpám z kalendářů "Malá poselství" o.V.Kodeta. Kéž jsou malým poselstvím i pro Vás...

Zkus druhým ukázat srdečnou lásku a veselou tvář.
Ptáš se, jak se může člověk usmívat, když je srdce smutné?
Není podstatné, je-li tvoje srdce veselé nebo ne.
To není pokrytectví, neboť láska spočívá ve vůli.
sv.Vincenc z Pauly

obrázek

Aktuality

obrázek

Nejnovější komentáře

obrázek

„KUK“

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

Počasí

DnesZítraPozítříDalší den

Aktuální čas
Zde můžete nechat vzkaz