Brána srdce

Vítám Vás u nás 🙂

Dnes v Církvi slavíme slavnost Panny Marie Nanebevzaté. Napíši Vám o jednom takovém slavení. Otec Jeroným ve své knize Dobré vlivy vzpomíná, jak o velkých mariánských svátcích trávila komunita skoro celý den v kostele. Mnoho hodin věnovala chórové modlitbě, mnoho hodin zůstávali jednotliví bratři v kostele sami, protože je tam táhlo srdce.

…A když se jich zmocnila únava a začala je bolet kolena, neznamenalo to, že mají znavenou i duši, naopak, ve tvářích se jim zračil pokoj a radost. I když jsme se nesnažili vyrovnat opatství Gethsemani v dobách jeho největšího rozkvětu- tam prý o svátcích zamykali vstupní bránu a vypínali telefon-, přece jen jsme byli zajedno v tom, že naší jedinou starostí v takový den je

oslava naší paní

Navíc vždy u sochy stojí váza s květinami, připomínající zahrady a louky,

svěží přírodu plnou barev, která je doménou Panny Marie.

 

V litaniích dáváme Panně Marii titul Brána nebes. Mějte na paměti, že je v prvé řadě

branou toho nebe, kterým je vnitřní život…

Otec Mikuláš v knize otce Jeronýma Předzpěv k Andělskému pozdravení  ( modlitba Zdrávas Maria), v předmluvě napsal:

Každá, třeba i jen v duchu pronesená, špatně formulovaná, ubohá modlitba,která se zrodila v poctivém, upřímném srdci, je vyslyšena. Každý výkřik zrozený ze zoufalství či vyčerpání, ba dokonce i jisté formy nevraživosti nebo zášti.

To vše, pokud se pozvedá k Bohu či Panně Marii, je v nebi přijato, vyslyšeno a proměněno v soucit, požehnání a láskyplnou pomoc.

U modlitby, která se s úctou a láskou obrací k Matce Boží, tomu ani jinak být nemůže.

To je důvěra, co? ❤️

Každá, třeba i jen v duchu pronesená, špatně formulovaná, ubohá modlitba, ta modlitba, která se obrací k Bohu či Matce Boží, ta modlitba, která se zrodila v poctivém, upřímném,  srdci, je vyslyšena… vše je v nebi přijato, vyslyšeno a proměněno v soucit, požehnání a láskyplnou pomoc…❤️…

Tak nám všem v dnešní den přeji hodně chvilek, kdy otevřeme své srdce a necháme působit Matku Boží v našem životě.

Mějte se hezky!

Těším se příště Kejt

Jako dar

Vítám Vás u nás 🙂

Včera jsme byli v Hranicích na Moravě a nečekaně měli čas obejít náměstí, zámek a podzámčí a najednou jsem si uvědomila, jak málo to tam znám. Mají hezky pestře osázené truhlíky 🙂

Otevřela jsem náhodně poselství P. Marie z Medžugorje z 25.9. 1996 a četla:

…Dítka, obětujte svoje trápení jako dar Bohu, aby se staly překrásným květem radosti.

Proto, dítka se modlete, abyste pochopily,

že se trápení může stát radostí

a kříž cestou radosti…

Dát trápení jako dar jsem si musela několikrát přečíst, abych tomu aspoň trochu porozuměla. Ale věřím, že přijetí všech situací, které nás v životě potkávají, přináší pokoj… Pak věřím, že v tom může být radost a cesta v radosti.

 

Přeji Vám hezký týden a těším se příště Kejt

 

 

 

 

 

Krása v Kroměříži

Vítám Vás u nás 🙂

Na naší cestě jsme se zastavili v zámeckém parku v Kroměříži. Naposledy jsem tam byla ještě „za svobodna“, takže jsem se moc těšila. A líbilo se mi tam. 😉

kuk 🙂

jak mi se líbily bylinkové záhonky 🙂

různě osázené truhlíky

tolik princů čekajících v řadě…ale foto si musíte přiblížit…

tolik krásy na jednom místě :-), jaké to musely být hlavy, co dokázaly už před tolika lety vymyslet, dát dohromady takovou krásu :-)… máme krásnou zemi,.. pestrou…bohatou… všude kolem sebe vidím tolik doteků…pohlazení…milostí…

Tento týden ve vstupní modlitbě při mši svaté zaznělo:

Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás;

buď stále s námi a slyš naše prosby;

obnovuj v nás a udržuj svou milost, kterou jsme od Tebe přijali.

Skrze tvého Syna…

Děkuji Ti.

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

 

Ránem

Vítám Vás u nás 🙂

 

Otevřela jsem knihu o. Jeronýma- Žít, žít … otec Jeroným píše-

…vždycky, když si dopřeji klidu a začnu přemýšlet, objevím v sobě onu velkou touhu, jež nám lidem nedává spát. Kterou? Žít, žít bez konce. Kdo jiný než Bůh mi však slíbil věčný život?…

Naše kaple se začíná vylupovat v nové kráse. O víkendu z ní sundali lešení. A dnes jsem v knize četla o kostele a ránu. Propojilo se mi to.

 

…Pokládejme za veliké štěstí, jestliže jsme si v dětství zamilovali některý Boží dům- tím myslím kostel. Během života nás totiž ranní svěžest tohoto citu dříve či později přivede k tomu, že se tam vrátíme. Ostatně i v dospělém věku můžeme přilnout ke chrámu, který často navštěvujeme. 

Kostel, do něhož každé ráno přicházím, se stal mým kostelem. Blažené vlastnictví! Řekl jsem „každé ráno“, protože jsem mnich a protože mnišský život mi nabízí tuto neocenitelnou příležitost. A proto je každý klášter oázou. Kdy se květy otevírají nebi, kdy je vzduch nejčistší? Není to brzy ráno?

Kdo chce vidět sytě zelená stébla trávy obtížena zářivou nádherou rosy, musí vstávat se sluncem. Do kostela se má chodit ráno. Když den začíná, je pramen života průzračný a silný. Můžete si samozřejmě k návštěvě Božího domu vybrat kteroukoliv hodinu. Pokud vám v tom ale nic nebrání, vyhraďte si čas pro dlouhou osobní modlitbu ráno.

Jitro, to je probuzení, naděje, pokojný začátek dne, který se otevírá jako květ- a modlitba se nejlépe rozvíjí, když může souznít se svítáním.

Světlo postupně rozzáří vitráže v oknech a svatostánek vystoupí ze stínu.

Přijďte do kostela v hodinu, kdy jste plni nových sil, neopotřebovaných námahami a konflikty, které přinese den.

„Chraňte si svá jitra a věnujte je Bohu,“ říkával Dom Godefroid Bélorgey. „Po zbytek dne se pak budete moci nechat s úsměvem vykořisťovat.“ 

…jitro, to je probuzení, naděje, pokojný začátek dne, který se otevírá jako květ… ❤️

Krásný, pokojný  den Vám přeji a těším se příště Kejt

 

Ohlédnutí za cestou

Vítám Vás u nás 🙂

Ještě jsem Vám chtěla nabídnout jedno ohlédnutí za cestou do Kazachstánu. Naše procházky hlavním městem…a lavičky. Byli jsme překvapeni, inspirováni a nadšeni jejich množstvím. Byly tvořivě udělané, pestré, byly skoro na každém kroku a nám se to velmi líbilo. Vybízely usednout 😉

 

Fontány:

 

Nejen na Kek Tebeku bylo pamatováno na děti, tohle jsme potkávali na hlavních třídách všude:

 

 

Na tržnici:

🙂

Tak to byla jedna část života v hlavním městě.

Druhá je skrytá, neviditelná a jak už to bývá, co je důležité, je očím neviditelné 😉

Mějte se hezky a těším se příště Kejt

 

 

 

Přivítání

Jmenuji se Kejt a vítám vás na našich stránkách, kde se dočtete, co mě těší a baví a jak žijeme v naší vesnici a s lidmi okolo nás...

Přála bych si, abyste se zde cítili dobře, odpočinuli a načerpali...Citáty, které mám ráda a které zde často používám a neuvádím je se jménem,
čerpám z kalendářů "Malá poselství" o.V.Kodeta. Kéž jsou malým poselstvím i pro Vás...

Zkus druhým ukázat srdečnou lásku a veselou tvář.
Ptáš se, jak se může člověk usmívat, když je srdce smutné?
Není podstatné, je-li tvoje srdce veselé nebo ne.
To není pokrytectví, neboť láska spočívá ve vůli.
sv.Vincenc z Pauly

obrázek

Aktuality

obrázek

Nejnovější komentáře

obrázek

„KUK“

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

Počasí

DnesZítraPozítříDalší den

Aktuální čas
Zde můžete nechat vzkaz