Archive for Duben, 2010

Sv. Hostýn

Zcela neplánovaně a náhodou jsme zavítali ve všední den na sv. Hostýn.

Ráno na sv. Hostýně

A opravdu tam  z rána nebylo „ani nohy“, byla mlha, zima, ale dětem to vůbec nevadilo. Lítali sem a tam a chovali se „jako doma“…

V mlze je vrtule a rozhledna

Naši- coby mladí hasiči se vyfotili u památníku zakladatele hasičského sboru na sv. Hostýně

Schod našich předků 🙂

Já si to procházela spolu s nimi a dýchala čerstvý vzduch… A co jsme si z návštěvy odnesli? Je tam ticho , klid a pokoj…

Krásu nelze vždycky zkonzumovat. Někdy stačí se zastavit a chvíli žasnout…

Písničkový pozdrav

Pěkně vítám a posílám oblíbenou písničku :

Dnešní den

Zdravím Vás z dnešního dne…

Se synem jsme rozebírali zajímavou pasáž z Bible. Kousek Vám ji napíši, stojí za zamyšlení…

Pamatujte si, moji bratři; každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.(1Jak 19-20)

A  jinak  jsem dočistila druhou kůži od beránka a obě namočila k odmaštění. Jsem zvědavá, co zítra vytáhnu ze škopku 🙂

Čistění kůže

A už se odmašťují

Těším se, jak Vám ukáži další pokrok…

Mějte se hezky a brzy na shledanou Kejt

Obyčejný den

Dobré ráno, sedím u PC a narazila jsem na krásný moment ze života malé Kačky. Tak vám to „odevzdání“ , dětské- bezelstné posílám…

Kačka

Dětský postoj

Klokočůvek-historie

Obec Klokočůvek- Malý Klokočov se v historických pramenech připomíná od 2.pol.15st.

V archívu je uveden rok 1519 za pána Bernata za Žerotína , byl fojt Ondra.

Z r. 1599 bylo zde ZÁKUPNÍ FOJTSTVÍ.

Do 30.-leté války obec přečkala bez úhony.V r.1640 byly všechny usedlosti obsazeny. Fojtství bylo na čísle 18.

Pozemkové knihy jsou vedeny od r. 1684, malá kaple postavena r. 1555.

R.1720 František Matyáš svobodný pán z EYSEL-BERKU prodal statek Klokočov se vsí Klokočůvkem Janu Václavu Želeckému z Počernic.Později tu byli i Karel a Franc z Wipperů a František Ratíže z Badenfeldu (1864)

Majitel panství Franz von Wipper zde trávil svůj volný čas a protože se chtěl účastnit bohoslužeb, nechal r. 1749 postavit velkou kapli. Kaple byla dostavěna o rok později a zasvěcena sv. Antonínovi z Padovy.

Kaple v létě

Kaplička v létě

V dostupných materiálech není uvedeno, proč se sv. Antonín stal patronem kaple, ale od 16.st. je velký mnich uctíván v celé Církvi.

sv.Antonín

sv.Antonín

V r. 1782 přistavěna fara. V r. 1889 zřízen vlastní hřbitov. V 18.st. bylo odkoupeno vrchností zákupní fojtství a zřízen PANSKÝ DVŮR.

František Ratíže z Badenfeldu r.1876 dvorec Klokočov prodal -komu- není v archívech uvedeno.

R.1834 měla obec 40 domů a 303 obyvatel.

R.1930 měla obec 51 domů a 229 obyvatel.

R. 2000 měla obec 56 domů, 11 chat a 131 obyvatel.

Přivítání

Jmenuji se Kejt a vítám vás na našich stránkách, kde se dočtete, co mě těší a baví a jak žijeme v naší vesnici a s lidmi okolo nás...

Přála bych si, abyste se zde cítili dobře, odpočinuli a načerpali...Citáty, které mám ráda a které zde často používám a neuvádím je se jménem,
čerpám z kalendářů "Malá poselství" o.V.Kodeta. Kéž jsou malým poselstvím i pro Vás...

Zkus druhým ukázat srdečnou lásku a veselou tvář.
Ptáš se, jak se může člověk usmívat, když je srdce smutné?
Není podstatné, je-li tvoje srdce veselé nebo ne.
To není pokrytectví, neboť láska spočívá ve vůli.
sv.Vincenc z Pauly

obrázek

Aktuality

obrázek

Nejnovější komentáře

obrázek

„KUK“

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

Počasí

DnesZítraPozítříDalší den

Aktuální čas
Zde můžete nechat vzkaz